หน้าแรก

BB Service Online คืออะไร?

โปรแกรม BB SERVICE ONLINE บริษัทแอร์แห่งเดียวในประเทศไทยที่เก็บประวัติแอร์ออนไลน์

บริษัท บีบีแอร์เทรดดิ้ง จำกัด จะเก็บประวัติเครื่องปรับอากาศในระบบออนไลน์ เช่น บัตรรับประกัน , ใบเสร็จรับเงิน , ติดตั้งแอร์เมื่อไหร่ ,ล้างแอร์เมื่อไหร่ , Serial หมายเลขเครื่องคอยด์เย็นและคอยด์ร้อน สำหรับการแจ้งซ่อมหรือเคลมสินค้า ทำให้ลูกค้าไม่ต้องเก็บเอกสาร สามารถดูประวัติแอร์ออนไลน์ได้เลย เหมือนกับรถยนต์เข้าศูนย์ที่สามารถเช็คประวัติได้ตลอด ระบบBB SERVICE ONLINE บีบีแอร์เป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ทำระบบนี้ในการเก็บประวัติเครื่องปรับอากาศลูกค้าในระบบ CLOUD ทำให้เวลาผ่านไปแค่ไหน ลูกค้าสามารถเช็คประวัติแอร์ได้ตลอดเวลา

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น