หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

AMENA

ตัวกรอง Showing all 13 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

WF09B-MNV

เบอร์ 5 13.54 Btu/hW 9,500 BTU ไร้สาย 220 V 23,090 13,155
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
12,155 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WF09B-MNV
9,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,090 บาท
13,155 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
12,155 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WF13B-MNV

เบอร์ 5 13.76 Btu/hW 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 24,430 14,130
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
13,130 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WF13B-MNV
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,430 บาท
14,130 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
13,130 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WF18B-MNV

เบอร์ 5 13.40 Btu/hW 18,100 BTU ไร้สาย 220 V 31,574 19,310
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
18,310 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WF18B-MNV
18,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,574 บาท
19,310 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
18,310 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WF24B-MNV

เบอร์ 5 13.55 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 39,496 24,688
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
23,688 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WF24B-MNV
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,496 บาท
24,688 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
23,688 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WL09BA-NMVKE

เบอร์ 5 13.57 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 23,090 14,663
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
13,663 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WL09BA-NMVKE
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,090 บาท
14,663 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
13,663 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WL13BA-MNVKE

เบอร์ 5 13.76 Btu/hW 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 24,430 15,638
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
14,638 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WL13BA-MNVKE
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,430 บาท
15,638 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
14,638 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WL18BA-MNVKE

เบอร์ 5 13.54 Btu/hW 19,000 BTU ไร้สาย 220 V 31,574 20,819
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
19,819 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WL18BA-MNVKE
19,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,574 บาท
20,819 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
19,819 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WL24BA-NMVKE

เบอร์ 5 13.94Btu/hW 25,200 BTU ไร้สาย 220 V 39,496 26,196
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
25,196 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WL24BA-NMVKE
25,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,496 บาท
26,196 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
25,196 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WL30B-MNVLE

เบอร์ 5 12.83 Btu/hW 30,500 BTU ไร้สาย 220 V 49,984 34,336
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
33,336 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WL30B-MNVLE
30,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,984 บาท
34,336 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
33,336 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WL36B-MNVKE

เบอร์ 5 12.86 Btu/hW 36,800 BTU ไร้สาย 220 V 62,149 43,602
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
42,602 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WL36B-MNVKE
36,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,149 บาท
43,602 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
42,602 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WL36B-MNVLE

เบอร์ 5 13.58 Btu/hW 36,200 BTU ไร้สาย 380 V 63,283 44,426
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
43,426 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WL36B-MNVLE
36,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
63,283 บาท
44,426 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
43,426 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WL44B-MNVLU

10.78 Btu/hW 44,000 BTU ไร้สาย 380 V 64,108 44,171
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
43,171 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WL44B-MNVLU
44,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
64,108 บาท
44,171 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
43,171 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WL48B-MNVLU

10.78 Btu/hW 50,000 BTU ไร้สาย 380 V 66,582 45,969
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
44,969 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WL48B-MNVLU
50,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
66,582 บาท
45,969 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
44,969 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์