หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

AMENA

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

WF09B-MNV

เบอร์ 5 13.54 Btu/hW 9,500 BTU ไร้สาย 220 V 23,090 13,671
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
12,671 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WF09B-MNV
9,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,090 บาท
13,671 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
12,671 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WF13B-MNV

เบอร์ 5 13.76 Btu/hW 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 24,430 14,646
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
13,646 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WF13B-MNV
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,430 บาท
14,646 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
13,646 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WF18B-MNV

เบอร์ 5 13.40 Btu/hW 18,100 BTU ไร้สาย 220 V 31,574 20,032
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
19,032 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WF18B-MNV
18,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,574 บาท
20,032 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
19,032 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WF24B-MNV

เบอร์ 5 13.55 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 39,496 25,203
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
24,203 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WF24B-MNV
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,496 บาท
25,203 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
24,203 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WJ09B-MNVDE

เบอร์ 5 13.16 Btu/hW 9,300 BTU ไร้สาย 220 V 24,121 13,671
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
12,671 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WJ09B-MNVDE
9,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,121 บาท
13,671 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
12,671 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WJ13B-MNVDE

เบอร์ 5 13.41 Btu/hW 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 25,461 14,646
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
13,646 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WJ13B-MNVDE
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,461 บาท
14,646 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
13,646 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WJ18B-MNVDE

เบอร์ 5 13.37 Btu/hW 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 32,605 20,032
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
19,032 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WJ18B-MNVDE
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,605 บาท
20,032 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
19,032 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WJ24B-MNVDE

เบอร์ 5 13.61 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 40,527 25,203
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
24,203 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WJ24B-MNVDE
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,527 บาท
25,203 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
24,203 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WR09B-MNVJE

เบอร์ 5 13.54Btu/hW 9,500 BTU ไร้สาย 220 V 23,090 13,671
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
12,671 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WR09B-MNVJE
9,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,090 บาท
13,671 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
12,671 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WR13B-MNVKE

เบอร์ 5 13.83 Btu/hW 12,600 BTU ไร้สาย 220 V 24,430 14,646
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
13,646 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WR13B-MNVKE
12,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,430 บาท
14,646 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
13,646 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WR18B-MNVJE

เบอร์ 5 13.18 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 31,574 20,032
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
19,032 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WR18B-MNVJE
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,574 บาท
20,032 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
19,032 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WR24B-MNVJE

เบอร์ 5 13.55 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 39,496 25,203
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
24,203 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WR24B-MNVJE
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,496 บาท
25,203 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
24,203 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WL09BA-NMVKE

เบอร์ 5 13.57 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 23,090 15,179
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
14,179 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WL09BA-NMVKE
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,090 บาท
15,179 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
14,179 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WL13BA-MNVKE

เบอร์ 5 13.76 Btu/hW 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 24,430 16,154
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
15,154 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WL13BA-MNVKE
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,430 บาท
16,154 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
15,154 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WL18BA-MNVKE

เบอร์ 5 13.54 Btu/hW 19,000 BTU ไร้สาย 220 V 31,574 21,540
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
20,540 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WL18BA-MNVKE
19,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,574 บาท
21,540 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
20,540 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WL24BA-NMVKE

เบอร์ 5 13.94Btu/hW 25,200 BTU ไร้สาย 220 V 39,496 26,711
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
25,711 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WL24BA-NMVKE
25,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,496 บาท
26,711 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
25,711 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์