หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

AMENA

ตัวกรอง Showing 1 - 16 of 17 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

WJ09B-MNVDE

เบอร์ 5 13.16 Btu/hW 9,300 BTU ไร้สาย 220 V 22,701 13,306
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
12,306 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WJ09B-MNVDE
9,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,701 บาท
13,306 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
12,306 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WJ13B-MNVDE

เบอร์ 5 13.41 Btu/hW 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 24,041 14,280
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
13,280 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WJ13B-MNVDE
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,041 บาท
14,280 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
13,280 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WJ18B-MNVDE

เบอร์ 5 13.37Btu/hW 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 31,144 19,460
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
18,460 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WJ18B-MNVDE
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,144 บาท
19,460 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
18,460 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WJ24B-MNVDE

เบอร์ 5 13.61 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 39,041 24,838
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
23,838 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WJ24B-MNVDE
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,041 บาท
24,838 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
23,838 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WF09B-MNVKE

เบอร์ 5 13.54 Btu/hW 9,500 BTU ไร้สาย 220 V 24,342 13,530
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
12,530 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WF09B-MNVKE
9,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,342 บาท
13,530 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
12,530 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WF13B-MNVKE

เบอร์ 5 13.76 Btu/hW 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 25,682 14,504
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
13,504 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WF13B-MNVKE
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,682 บาท
14,504 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
13,504 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WF18B-MNVKE

เบอร์ 5 13.40 Btu/hW 18,100 BTU ไร้สาย 220 V 34,151 19,865
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
18,865 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WF18B-MNVKE
18,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,151 บาท
19,865 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
18,865 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WF24B-MNVKE

เบอร์ 5 13.55 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 41,780 25,063
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
24,063 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WF24B-MNVKE
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,780 บาท
25,063 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
24,063 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WL09BA-MNVKE

เบอร์ 5 13.57 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 22,252 14,163
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
13,163 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WL09BA-MNVKE
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,252 บาท
14,163 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
13,163 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WL13BA-MNVKE

เบอร์ 5 13.76 Btu/hW 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 23,592 15,138
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
14,138 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WL13BA-MNVKE
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,592 บาท
15,138 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
14,138 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WL18BA-MNVKE

เบอร์ 5 13.54 Btu/hW 19,000 BTU ไร้สาย 220 V 30,603 20,319
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
19,319 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WL18BA-MNVKE
19,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,603 บาท
20,319 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
19,319 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WL24BA-MNVKE

เบอร์ 5 13.94 Btu/hW 25,200 BTU ไร้สาย 220 V 38,953 26,211
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
25,211 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WL24BA-MNVKE
25,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,953 บาท
26,211 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
25,211 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WL30B-MNVLE

เบอร์ 5 12.83 Btu/hW 30,500 BTU ไร้สาย 220 V 49,984 34,336
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
33,336 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WL30B-MNVLE
30,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,984 บาท
34,336 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
33,336 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WL36B-MNVKE

เบอร์ 5 12.86 Btu/hW 36,800 BTU ไร้สาย 220 V 62,149 43,602
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
42,602 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WL36B-MNVKE
36,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,149 บาท
43,602 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
42,602 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WL36B-MNVLE

เบอร์ 5 13.58 Btu/hW 36,200 BTU ไร้สาย 380 V 63,283 44,426
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
43,426 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WL36B-MNVLE
36,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
63,283 บาท
44,426 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
43,426 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WL44B-MNVLU

10.78 Btu/hW 44,000 BTU ไร้สาย 380 V 64,108 44,171
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
43,171 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WL44B-MNVLU
44,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
64,108 บาท
44,171 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
43,171 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์