หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

CARRIER

ตัวกรอง Showing 1 - 16 of 297 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

HFE018

เบอร์ 5 13.19 Btu/hW 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 37,106 19,144
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,144 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HFE018
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,106 บาท
19,144 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,144 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

42AAF010

เบอร์ 5 13.79 Btu/hW 9,597 BTU ไร้สาย 220 V 23,467 14,045
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
13,045 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42AAF010
9,597 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,467 บาท
14,045 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
13,045 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

42AAF013

เบอร์ 5 13.44 Btu/hW 12,214 BTU ไร้สาย 220 V 25,673 14,991
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
13,991 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42AAF013
12,214 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,673 บาท
14,991 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
13,991 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

42AAF018

เบอร์ 5 13.77 Btu/hW 18,180 BTU ไร้สาย 220 V 36,003 20,343
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
19,343 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42AAF018
18,180 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,003 บาท
20,343 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
19,343 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

42AAF025

เบอร์ 5 13.81 Btu/hW 25,061 BTU ไร้สาย 220 V 46,199 26,329
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
25,329 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42AAF025
25,061 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,199 บาท
26,329 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
25,329 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TSGS010

เบอร์ 5 13.58 Btu/hW 9,386BTU ไร้สาย 220 V 24,570 14,570
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
13,570 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TSGS010
9,386BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,570 บาท
14,570 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
13,570 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TSGS013

เบอร์ 5 13.51 Btu/hW 13,430 BTU ไร้สาย 220 V 27,879 15,540
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
14,540 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TSGS013
13,430 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,879 บาท
15,540 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
14,540 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TSGS018

เบอร์ 5 13.44 Btu/hW 18,827 BTU ไร้สาย 220 V 37,106 19,963
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,963 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TSGS018
18,827 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,106 บาท
19,963 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,963 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TSGS025

เบอร์ 5 14.18 Btu/hW 24,329 BTU ไร้สาย 220 V 48,405 25,581
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
24,581 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TSGS025
24,329 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,405 บาท
25,581 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
24,581 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HGE030 220 V

เบอร์ 5 12.51 Btu/hW 30,500 BTU ไร้สาย 220 V 68,994 39,866
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
38,866 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HGE030 220 V
30,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
68,994 บาท
39,866 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
38,866 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HGE036 220 V

เบอร์ 5 12.55 Btu/hW 35,000 BTU ไร้สาย 220 V 84,518 46,625
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
45,625 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HGE036 220 V
35,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
84,518 บาท
46,625 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
45,625 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HGE036 380 V

เบอร์ 5 12.55 Btu/hW 36,500 BTU ไร้สาย 380 V 84,518 46,625
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
45,625 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HGE036 380 V
36,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
84,518 บาท
46,625 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
45,625 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TEVGB10

เบอร์ 5 16.50 Btu/hW 8,500 (3,070-10,236) BTU ไร้สาย 220 V 29,975 14,990
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
13,990 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TEVGB10
8,500 (3,070-10,236) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,975 บาท
14,990 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
13,990 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TEVGB13

เบอร์ 5 16.20 Btu/hW 12,000(3,582-13,306) BTU ไร้สาย 220 V 33,615 17,091
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
16,091 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TEVGB13
12,000(3,582-13,306) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,615 บาท
17,091 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
16,091 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TEVGB18

เบอร์ 5 17.60 Btu/hW 18,000(3,923-20,130) BTU ไร้สาย 220 V 43,393 22,654
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
21,654 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TEVGB18
18,000(3,923-20,130) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,393 บาท
22,654 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
21,654 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TEVGB024

เบอร์ 5 16.50 Btu/hW 20,400(4,094-23,202) BTU ไร้สาย 220 V 54,141 27,063
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
26,063 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TEVGB024
20,400(4,094-23,202) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,141 บาท
27,063 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
26,063 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์