หน้าแรก

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท CARRIER ยี่ห้อ

BEST PRICE

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบติดผนัง COPPER7 SERIES รุ่น 42TSAA010 ขนาด 9,200 BTU ระบบไฟ 220 V พร้อมติดตั้ง

14,726 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบติดผนัง COPPER7 SERIES รุ่น 42TSAA013 ขนาด 12,200 BTU ระบบไฟ 220 V พร้อมติดตั้ง

15,525 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบติดผนัง COPPER7 SERIES รุ่น 42TSAA018 ขนาด 18,000 BTU ระบบไฟ 220 V พร้อมติดตั้ง

20,627 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบติดผนัง COPPER7 SERIES รุ่น 42TSAA025 ขนาด 25,250 BTU ระบบไฟ 220 V พร้อมติดตั้ง

26,026 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ COPPER10 SERIES รุ่น 42TVDA010 ขนาด 9,200 BTU ระบบไฟ 220 V พร้อมติดตั้ง

14,825 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ COPPER10 SERIES รุ่น 42TVDA013 ขนาด 12,100 BTU ระบบไฟ 220 V พร้อมติดตั้ง

16,922 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ COPPER10 SERIES รุ่น 42TVDA016 ขนาด 15,000 BTU ระบบไฟ 220 V พร้อมติดตั้ง

19,519 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ COPPER10 SERIES รุ่น 42TVDA018 ขนาด 18,000 BTU ระบบไฟ 220 V พร้อมติดตั้ง

22,524 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ COPPER10 SERIES รุ่น 42TVDA024 ขนาด 20,400 BTU ระบบไฟ 220 V พร้อมติดตั้ง

26,325 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ COPPER10 SERIES รุ่น 42TVDA028 ขนาด 25,200 BTU ระบบไฟ 220 V พร้อมติดตั้ง

31,350 ฿
หยิบใส่ตะกร้า

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบ 1 ทิศทาง 40VMJ SERIES รุ่น 40VMJ012X110/38RLJ012R100 น้ำยาแอร์ R-32 ขนาด 13,307 BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบ 1 ทิศทาง 40VMJ SERIES รุ่น 40VMJ018X110/38RLJ018R120 น้ำยาแอร์ R-32 ขนาด 19,107 BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบ 1 ทิศทาง 40VMJ SERIES รุ่น 40VMJ024X110/38RLJ024R120 น้ำยาแอร์ R-32 ขนาด 25,249 BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบ 1 ทิศทาง 40VMJ SERIES รุ่น 40VMJ030X110/38RLJ030R100 น้ำยาแอร์ R-32 ขนาด 30,026 BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบ 1 ทิศทาง 40VMJ SERIES รุ่น 40VMJ036X110/38RLJ036R100 น้ำยาแอร์ R-32 ขนาด 36,167 BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์แคเรียร์ Carrier แบบ 1 ทิศทาง 40VMJ SERIES รุ่น 40VMJ036X310/38RLJ036R300 น้ำยาแอร์ R-32 ขนาด 36,167 BTU ระบบไฟ 380 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น