หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

CARRIER

ตัวกรอง Showing 1 - 16 of 297 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

42AAF010

เบอร์ 5 13.79 Btu/hW 9,597 BTU ไร้สาย 220 V 24,798 14,045
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
13,045 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42AAF010
9,597 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,798 บาท
14,045 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
13,045 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

42AAF013

เบอร์ 5 13.44 Btu/hW 12,214 BTU ไร้สาย 220 V 27,005 14,991
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
13,991 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42AAF013
12,214 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,005 บาท
14,991 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
13,991 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

42AAF018

เบอร์ 5 13.77 Btu/hW 18,180 BTU ไร้สาย 220 V 38,701 20,343
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
19,343 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42AAF018
18,180 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,701 บาท
20,343 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
19,343 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

42AAF025

เบอร์ 5 13.81 Btu/hW 25,061 BTU ไร้สาย 220 V 48,628 26,329
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
25,329 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42AAF025
25,061 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,628 บาท
26,329 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
25,329 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

42HFE025

เบอร์ 5 13.48 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 39,804 24,013
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
23,013 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42HFE025
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,804 บาท
24,013 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
23,013 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TSGS010

เบอร์ 5 13.58 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 25,902 14,570
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
13,570 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TSGS010
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,902 บาท
14,570 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
13,570 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TSGS013

เบอร์ 5 13.51 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 29,211 15,621
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
14,621 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TSGS013
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,211 บาท
15,621 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
14,621 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TSGS018

เบอร์ 5 13.44 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 39,804 19,999
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
18,999 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TSGS018
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,804 บาท
19,999 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
18,999 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TSGS025

เบอร์ 5 14.18 Btu/hW 24,200 BTU ไร้สาย 220 V 50,835 26,013
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
25,013 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TSGS025
24,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,835 บาท
26,013 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
25,013 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HGE030 220 V

เบอร์ 5 12.51 Btu/hW 30,500 BTU ไร้สาย 220 V 72,455 39,768
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
38,768 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HGE030 220 V
30,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
72,455 บาท
39,768 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
38,768 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HGE036 220 V

เบอร์ 5 12.55 Btu/hW 35,000 BTU ไร้สาย 220 V 82,824 46,773
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
45,773 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HGE036 220 V
35,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
82,824 บาท
46,773 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
45,773 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HGE036 380 V

เบอร์ 5 12.55 Btu/hW 36,500 BTU ไร้สาย 380 V 82,824 46,773
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
45,773 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HGE036 380 V
36,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
82,824 บาท
46,773 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
45,773 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TEVGB10

เบอร์ 5 16.50 Btu/hW 8,500 (3,070-10,236) BTU ไร้สาย 220 V 31,307 14,990
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
13,990 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TEVGB10
8,500 (3,070-10,236) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,307 บาท
14,990 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
13,990 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TEVGB13

เบอร์ 5 16.20 Btu/hW 12,000(3,582-13,306) BTU ไร้สาย 220 V 34,947 16,850
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
15,850 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TEVGB13
12,000(3,582-13,306) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,947 บาท
16,850 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
15,850 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TEVGB18

เบอร์ 5 17.60 Btu/hW 18,000(3,923-20,130) BTU ไร้สาย 220 V 46,091 22,654
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
21,654 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TEVGB18
18,000(3,923-20,130) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,091 บาท
22,654 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
21,654 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TEVGB024

เบอร์ 5 16.50 Btu/hW 20,400(4,094-23,202) BTU ไร้สาย 220 V 56,571 27,063
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
26,063 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TEVGB024
20,400(4,094-23,202) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,571 บาท
27,063 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
26,063 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์