หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

CARRIER

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

42AAF010-A

เบอร์ 5 13.96 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 24,798 13,601
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
12,601 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42AAF010-A
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,798 บาท
13,601 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
12,601 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

42AAF013-A

เบอร์ 5 13.31 Btu/hW 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 27,005 14,537
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
13,537 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42AAF013-A
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,005 บาท
14,537 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
13,537 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

42AAF018-A

เบอร์ 5 13.1 Btu/hW 18,400 BTU ไร้สาย 220 V 38,701 19,632
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
18,632 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42AAF018-A
18,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,701 บาท
19,632 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
18,632 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

42AAF025-A

เบอร์ 5 13.34 Btu/hW 25,200 BTU ไร้สาย 220 V 48,628 25,559
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
24,559 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42AAF025-A
25,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,628 บาท
25,559 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
24,559 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

42ABF010

เบอร์ 5 14.64 Btu/hW 9,400 BTU ไร้สาย 220 V 24,754 13,601
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
12,601 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42ABF010
9,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,754 บาท
13,601 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
12,601 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

42ABF013

เบอร์ 5 13.07 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 27,847 14,537
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
13,537 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42ABF013
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,847 บาท
14,537 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
13,537 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

42ABF018

เบอร์ 5 13.17 Btu/hW 18,300 BTU ไร้สาย 220 V 37,862 19,632
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
18,632 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42ABF018
18,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,862 บาท
19,632 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
18,632 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

42ABF025

เบอร์ 5 13.38 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 48,172 25,559
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
24,559 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42ABF025
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,172 บาท
25,559 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
24,559 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TSGS010

เบอร์ 5 13.58 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 25,902 14,537
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
13,537 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TSGS010
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,902 บาท
14,537 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
13,537 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TSGS013

เบอร์ 5 13.45 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 29,211 15,577
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
14,577 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TSGS013
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,211 บาท
15,577 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
14,577 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TSGS018

เบอร์ 5 13.44 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 39,804 19,943
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
18,943 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TSGS018
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,804 บาท
19,943 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
18,943 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TSGS025

เบอร์ 5 14.19 Btu/hW 24,200 BTU ไร้สาย 220 V 50,835 25,871
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
24,871 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TSGS025
24,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,835 บาท
25,871 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
24,871 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HGE036 220 V

เบอร์ 5 12.55 Btu/hW 35,000 BTU ไร้สาย 220 V 82,824 49,322
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
48,322 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HGE036 220 V
35,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
82,824 บาท
49,322 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
48,322 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HGE036 380 V

เบอร์ 5 12.65 Btu/hW 36,800 BTU ไร้สาย 380 V 82,824 49,322
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
48,322 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HGE036 380 V
36,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
82,824 บาท
49,322 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
48,322 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น
บัญชี