หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

CARRIER

ตัวกรอง Showing all 14 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

TEVGB10

เบอร์ 5 16.50 Btu/hW 8,500 (3,070-10,236) BTU ไร้สาย 220 V 31,307 14,990
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
13,990 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TEVGB10
8,500 (3,070-10,236) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,307 บาท
14,990 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
13,990 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TEVGB13

เบอร์ 5 16.20 Btu/hW 12,000(3,582-13,306) BTU ไร้สาย 220 V 34,947 16,850
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
15,850 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TEVGB13
12,000(3,582-13,306) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,947 บาท
16,850 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
15,850 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TEVGB18

เบอร์ 5 17.60 Btu/hW 18,000(3,923-20,130) BTU ไร้สาย 220 V 46,091 22,654
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
21,654 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TEVGB18
18,000(3,923-20,130) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,091 บาท
22,654 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
21,654 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TEVGB024

เบอร์ 5 16.50 Btu/hW 20,400(4,094-23,202) BTU ไร้สาย 220 V 56,571 27,063
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
26,063 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TEVGB024
20,400(4,094-23,202) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,571 บาท
27,063 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
26,063 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TEVGB028

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 25,200(5,118-29,002) BTU ไร้สาย 220 V 61,866 31,267
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
30,267 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TEVGB028
25,200(5,118-29,002) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,866 บาท
31,267 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
30,267 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TVGS010

เบอร์ 5 17.16 Btu/hW 9,536(2,627-10,918) BTU ไร้สาย 220 V 32,410 16,461
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
15,461 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TVGS010
9,536(2,627-10,918) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,410 บาท
16,461 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
15,461 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TVGS013

เบอร์ 5 19.38 Btu/hW 12,447(6,551-13,989) BTU ไร้สาย 220 V 36,050 18,543
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
17,543 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TVGS013
12,447(6,551-13,989) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,050 บาท
18,543 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
17,543 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TVGS016

เบอร์ 5 18.63 Btu/hW 15,790(2,832-17,060) BTU ไร้สาย 220 V 41,455 20,623
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
19,623 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TVGS016
15,790(2,832-17,060) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,455 บาท
20,623 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
19,623 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TVGS018

เบอร์ 5 20.78 Btu/hW 18,000(3,923-21,154) BTU ไร้สาย 220 V 47,194 24,055
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
23,055 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TVGS018
18,000(3,923-21,154) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,194 บาท
24,055 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
23,055 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TVGS024

เบอร์ 5 20.85 Btu/hW 20,487(4,094-23,201) BTU ไร้สาย 220 V 58,225 28,423
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
27,423 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TVGS024
20,487(4,094-23,201) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,225 บาท
28,423 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
27,423 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

42TVAA010

เบอร์ 5 24.00 Btu/hW 9,200 (3,753-10,918) BTU ไร้สาย 220 V 35,388 18,933
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
17,933 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42TVAA010
9,200 (3,753-10,918) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,388 บาท
18,933 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
17,933 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

42TVAA013

เบอร์ 5 22.50 Btu/hW 12,200 (4,777-13,989) BTU ไร้สาย 220 V 38,697 19,962
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
18,962 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42TVAA013
12,200 (4,777-13,989) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,697 บาท
19,962 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
18,962 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

42TVAA018

เบอร์ 5 20.81 Btu/hW 18,000 (3,924-21,154) BTU ไร้สาย 220 V 50,393 25,424
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
24,424 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42TVAA018
18,000 (3,924-21,154) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,393 บาท
25,424 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
24,424 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

42TVAA024

เบอร์ 5 20.88 Btu/hW 21,000 (4,094-23,202) BTU ไร้สาย 220 V 62,527 28,423
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
27,423 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42TVAA024
21,000 (4,094-23,202) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,527 บาท
28,423 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
27,423 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์