หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

CARRIER

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

TEVGB10

เบอร์ 5 16.50 Btu/hW 8,500 (3,070-10,236) BTU ไร้สาย 220 V 31,307 14,448
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
13,448 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TEVGB10
8,500 (3,070-10,236) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,307 บาท
14,448 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
13,448 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TEVGB13

เบอร์ 5 16.20 Btu/hW 12,000(3,582-13,306) BTU ไร้สาย 220 V 34,947 16,569
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
15,569 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TEVGB13
12,000(3,582-13,306) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,947 บาท
16,569 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
15,569 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

42ABV010

เบอร์ 5 16.58 Btu/hW 9,800 BTU ไร้สาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
42ABV010
9,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

42ABV013

เบอร์ 5 16.89 Btu/hW 12,800 BTU ไร้สาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
42ABV013
12,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

42ABV018

เบอร์ 5 17.06 Btu/hW 18,600 BTU ไร้สาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
42ABV018
18,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

42ABV025

เบอร์ 5 13.36 Btu/hW 25,500 BTU ไร้สาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
42ABV025
25,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TEVGB18

เบอร์ 5 17.60 Btu/hW 18,000(3,923-20,130) BTU ไร้สาย 220 V 46,091 22,079
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
21,079 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TEVGB18
18,000(3,923-20,130) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,091 บาท
22,079 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
21,079 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TEVGB024

เบอร์ 5 16.50 Btu/hW 20,400(4,094-23,202) BTU ไร้สาย 220 V 56,571 26,446
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
25,446 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TEVGB024
20,400(4,094-23,202) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,571 บาท
26,446 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
25,446 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TVGS010

เบอร์ 5 17.16 Btu/hW 9,536(2,627-10,918) BTU ไร้สาย 220 V 32,410 15,840
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
14,840 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TVGS010
9,536(2,627-10,918) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,410 บาท
15,840 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
14,840 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TVGS013

เบอร์ 5 19.38 Btu/hW 12,447(6,551-13,989) BTU ไร้สาย 220 V 36,050 17,881
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
16,881 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TVGS013
12,447(6,551-13,989) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,050 บาท
17,881 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
16,881 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

42TVAA010

เบอร์ 5 24.00 Btu/hW 9,200 (3,753-10,918) BTU ไร้สาย 220 V 35,388 18,519
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
17,519 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42TVAA010
9,200 (3,753-10,918) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,388 บาท
18,519 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
17,519 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TVGS016

เบอร์ 5 18.63 Btu/hW 15,790(2,832-17,060) BTU ไร้สาย 220 V 41,455 19,921
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
18,921 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TVGS016
15,790(2,832-17,060) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,455 บาท
19,921 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
18,921 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TVGS018

เบอร์ 5 20.78 Btu/hW 18,000(3,923-21,154) BTU ไร้สาย 220 V 47,194 23,291
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
22,291 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TVGS018
18,000(3,923-21,154) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,194 บาท
23,291 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
22,291 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TVGS024

เบอร์ 5 20.85 Btu/hW 20,487(4,094-23,201) BTU ไร้สาย 220 V 58,225 27,578
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
26,578 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TVGS024
20,487(4,094-23,201) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,225 บาท
27,578 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
26,578 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

42TVAA013

เบอร์ 5 22.50 Btu/hW 12,200 (4,777-13,989) BTU ไร้สาย 220 V 38,697 20,581
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
19,581 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42TVAA013
12,200 (4,777-13,989) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,697 บาท
20,581 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
19,581 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

42TVAA024

เบอร์ 5 20.88 Btu/hW 21,000 (4,094-23,202) BTU ไร้สาย 220 V 62,527 31,402
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
30,402 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
42TVAA024
21,000 (4,094-23,202) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,527 บาท
31,402 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
30,402 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์