หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

CASPER

ตัวกรอง Showing all 8 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

FEC-09TL55

เบอร์ 5 13.75 9,300 BTU ไร้สาย 220 V 23,695 14,197
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
13,197 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FEC-09TL55
9,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,695 บาท
14,197 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
13,197 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FEC-12TL55

เบอร์ 5 13.32 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 24,799 15,263
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
14,263 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FEC-12TL55
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,799 บาท
15,263 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
14,263 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FEC-18TL55

เบอร์ 5 13.40 18,300 BTU ไร้สาย 220 V 33,185 21,830
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
20,830 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FEC-18TL55
18,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,185 บาท
21,830 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
20,830 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FEC-24TL55

เบอร์ 5 13.40 24,902 BTU ไร้สาย 220 V 38,701 27,257
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
26,257 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FEC-24TL55
24,902 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,701 บาท
27,257 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
26,257 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

IC-09TL55

เบอร์ 5 18.53 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 29,211 16,686
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
15,686 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
IC-09TL55
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,211 บาท
16,686 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
15,686 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

IC-12TL55

เบอร์ 5 19.35 Btu/hW 12,700 BTU ไร้สาย 220 V 30,314 17,752
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
16,752 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
IC-12TL55
12,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,314 บาท
17,752 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
16,752 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

IC-18TL55

เบอร์ 5 18.60 Btu/hW 18,300 BTU ไร้สาย 220 V 38,701 23,682
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
22,682 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
IC-18TL55
18,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,701 บาท
23,682 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
22,682 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

IC-24TL55

เบอร์ 5 19.11 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 44,216 29,896
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
28,896 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
IC-24TL55
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,216 บาท
29,896 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
28,896 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์