หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

CENTRAL AIR

ตัวกรอง Showing 1 - 16 of 21 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

CTP-CB12

22,200 15,955
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
14,955 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CTP-CB12
22,200 บาท
15,955 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
14,955 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CTP-CB14

23,200 13,490
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
12,490 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CTP-CB14
23,200 บาท
13,490 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
12,490 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CTP-CB18

24,200 17,210
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
16,210 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CTP-CB18
24,200 บาท
17,210 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
16,210 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CTP-CB20

25,200 18,330
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
17,330 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CTP-CB20
25,200 บาท
18,330 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
17,330 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AFE09

เบอร์ 5 9,100 BTU ไร้สาย 220 V 20,387 13,577
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
12,577 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AFE09
9,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
20,387 บาท
13,577 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
12,577 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AFE12

เบอร์ 5 12,358 BTU ไร้สาย 220 V 21,490 14,608
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
13,608 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AFE12
12,358 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,490 บาท
14,608 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
13,608 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AFE18

เบอร์ 5 18,100 BTU ไร้สาย 220 V 30,318 20,072
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
19,072 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AFE18
18,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,318 บาท
20,072 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
19,072 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AFE25

เบอร์ 5 25,100 BTU ไร้สาย 220 V 36,495 25,433
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
24,433 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AFE25
25,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,495 บาท
25,433 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
24,433 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

IFE09-1

เบอร์ 5 13.10 9,280 BTU ไร้สาย 220 V 20,387 13,577
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
12,577 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
IFE09-1
9,280 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
20,387 บาท
13,577 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
12,577 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

IFE13-1

เบอร์ 5 13.14 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 21,490 14,608
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
13,608 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
IFE13-1
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,490 บาท
14,608 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
13,608 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

IFE18-1

เบอร์ 5 13.07 18,460 BTU ไร้สาย 220 V 30,318 20,072
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
19,072 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
IFE18-1
18,460 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,318 บาท
20,072 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
19,072 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

IFE25-1

เบอร์ 5 13.17 25,363 BTU ไร้สาย 220 V 36,495 25,433
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
24,433 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
IFE25-1
25,363 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,495 บาท
25,433 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
24,433 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

IVA09

เบอร์ 5 18.53 9,115 BTU ไร้สาย 220 V 22,482 15,433
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
14,433 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
IVA09
9,115 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,482 บาท
15,433 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
14,433 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

IVA12

เบอร์ 5 19.35 12,675 BTU ไร้สาย 220 V 23,586 16,360
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
15,360 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
IVA12
12,675 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,586 บาท
16,360 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
15,360 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

IVA18

เบอร์ 5 18.60 18,239 BTU ไร้สาย 220 V 31,972 21,824
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
20,824 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
IVA18
18,239 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,972 บาท
21,824 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
20,824 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

IVA25

เบอร์ 5 19.11 24,439 BTU ไร้สาย 220 V 39,694 27,597
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
26,597 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
IVA25
24,439 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,694 บาท
27,597 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
26,597 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์