หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

DAIKIN

ตัวกรอง Showing 1 - 16 of 37 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

MC30VVM-A

8,988 8,467
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
7,467 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MC30VVM-A
8,988 บาท
8,467 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
7,467 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MC40UVM6

13,161 11,060
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
10,060 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MC40UVM6
13,161 บาท
11,060 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
10,060 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MC55UVM6

16,157 13,547
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
12,547 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MC55UVM6
16,157 บาท
13,547 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
12,547 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCK55TVM6

23,433 18,985
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
17,985 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCK55TVM6
23,433 บาท
18,985 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
17,985 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTM09PV2S

เบอร์ 5 13.38 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 22,704 16,421
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,421 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTM09PV2S
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,704 บาท
16,421 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,421 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTM13PV2S

เบอร์ 5 13.22 13,000 BTU ไร้สาย 220 V 26,013 18,790
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
17,790 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTM13PV2S
13,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,013 บาท
18,790 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
17,790 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTM15PV2S

เบอร์ 5 14.31 14,400 BTU ไร้สาย 220 V 29,322 21,159
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
20,159 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTM15PV2S
14,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,322 บาท
21,159 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
20,159 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTM18PV2S

เบอร์ 5 13.04 18,090 BTU ไร้สาย 220 V 37,339 26,887
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
25,887 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTM18PV2S
18,090 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,339 บาท
26,887 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
25,887 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTM24PV2S

เบอร์ 5 13.04 22,530 BTU ไร้สาย 220 V 50,355 36,516
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
35,516 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTM24PV2S
22,530 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,355 บาท
36,516 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
35,516 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTM28PV2S

เบอร์ 5 12.33 24,500 BTU ไร้สาย 220 V 52,120 37,780
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
36,780 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTM28PV2S
24,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,120 บาท
37,780 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
36,780 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTM15NV2S

เบอร์ 5 13.47 14,400 BTU ไร้สาย 220 V 27,403 19,556
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,556 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTM15NV2S
14,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,403 บาท
19,556 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,556 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKQ18SV2S

เบอร์ 5 15.20 Btu/hW 17,100 (4,800-18,400) BTU ไร้สาย 220 V 37,339 26,749
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
25,749 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKQ18SV2S
17,100 (4,800-18,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,339 บาท
26,749 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
25,749 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKQ09TV2S

เบอร์ 5 15.61 Btu/hW 9,200 (3,400-9,900) BTU ไร้สาย 220 V 23,476 17,287
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
16,287 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKQ09TV2S
9,200 (3,400-9,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,476 บาท
17,287 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
16,287 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKQ12TV2S

เบอร์ 5 16.92 Btu/hW 12,300 (4,400-13,000) BTU ไร้สาย 220 V 26,564 19,562
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,562 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKQ12TV2S
12,300 (4,400-13,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,564 บาท
19,562 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,562 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKQ15TV2S

เบอร์ 5 17.38 Btu/hW 15,000 (4,800-16,400) BTU ไร้สาย 220 V 29,984 22,080
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
21,080 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKQ15TV2S
15,000 (4,800-16,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,984 บาท
22,080 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
21,080 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKQ18TV2S

เบอร์ 5 17.47 Btu/hW 18,100 (4,800-18,400) BTU ไร้สาย 220 V 38,221 28,112
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
27,112 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKQ18TV2S
18,100 (4,800-18,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,221 บาท
28,112 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
27,112 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์