หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

DAIKIN

ตัวกรอง Showing all 7 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

FTM09PV2S

เบอร์ 5 13.38 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 22,704 16,421
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,421 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTM09PV2S
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,704 บาท
16,421 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,421 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTM13PV2S

เบอร์ 5 13.22 13,000 BTU ไร้สาย 220 V 26,013 18,790
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
17,790 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTM13PV2S
13,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,013 บาท
18,790 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
17,790 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTM15PV2S

เบอร์ 5 14.31 14,400 BTU ไร้สาย 220 V 29,322 21,159
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
20,159 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTM15PV2S
14,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,322 บาท
21,159 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
20,159 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTM18PV2S

เบอร์ 5 13.04 18,090 BTU ไร้สาย 220 V 37,339 26,887
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
25,887 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTM18PV2S
18,090 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,339 บาท
26,887 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
25,887 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTM24PV2S

เบอร์ 5 13.04 22,530 BTU ไร้สาย 220 V 50,355 36,516
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
35,516 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTM24PV2S
22,530 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,355 บาท
36,516 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
35,516 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTM28PV2S

เบอร์ 5 12.33 24,500 BTU ไร้สาย 220 V 52,120 37,780
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
36,780 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTM28PV2S
24,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,120 บาท
37,780 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
36,780 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTM15NV2S

เบอร์ 5 13.47 14,400 BTU ไร้สาย 220 V 27,403 19,556
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,556 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTM15NV2S
14,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,403 บาท
19,556 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,556 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์