หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

DAIKIN

ตัวกรอง Showing 1 - 16 of 26 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

FTKQ18SV2S

เบอร์ 5 15.20 Btu/hW 17,100 (4,800-18,400) BTU ไร้สาย 220 V 37,339 26,749
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
25,749 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKQ18SV2S
17,100 (4,800-18,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,339 บาท
26,749 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
25,749 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKQ09TV2S

เบอร์ 5 15.61 Btu/hW 9,200 (3,400-9,900) BTU ไร้สาย 220 V 23,476 17,287
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
16,287 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKQ09TV2S
9,200 (3,400-9,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,476 บาท
17,287 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
16,287 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKQ12TV2S

เบอร์ 5 16.92 Btu/hW 12,300 (4,400-13,000) BTU ไร้สาย 220 V 26,564 19,562
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,562 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKQ12TV2S
12,300 (4,400-13,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,564 บาท
19,562 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,562 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKQ15TV2S

เบอร์ 5 17.38 Btu/hW 15,000 (4,800-16,400) BTU ไร้สาย 220 V 29,984 22,080
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
21,080 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKQ15TV2S
15,000 (4,800-16,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,984 บาท
22,080 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
21,080 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKQ18TV2S

เบอร์ 5 17.47 Btu/hW 18,100 (4,800-18,400) BTU ไร้สาย 220 V 38,221 28,112
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
27,112 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKQ18TV2S
18,100 (4,800-18,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,221 บาท
28,112 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
27,112 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKQ24TV2S

เบอร์ 5 17.49 Btu/hW 20,500 (4,800-20,800) BTU ไร้สาย 220 V 51,569 37,954
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
36,954 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKQ24TV2S
20,500 (4,800-20,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,569 บาท
37,954 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
36,954 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKC09RV2S

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 8,500(3,400-11,600) BTU ไร้สาย 220 V 26,455 19,539
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,539 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKC09RV2S
8,500(3,400-11,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,455 บาท
19,539 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,539 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKC12RV2S

เบอร์ 5 19.80 Btu/hW 11,900(4,100-14,400) BTU ไร้สาย 220 V 30,747 22,619
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
21,619 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKC12RV2S
11,900(4,100-14,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,747 บาท
22,619 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
21,619 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKC18RV2S

เบอร์ 5 20.82 Btu/hW 17,700 (4,800-20,500) BTU ไร้สาย 220 V 39,533 28,931
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
27,931 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKC18RV2S
17,700 (4,800-20,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,533 บาท
28,931 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
27,931 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKC24RV2S

เบอร์ 5 19.49 Btu/hW 20,500 (4,800-22,900) BTU ไร้สาย 220 V 55,224 40,194
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
39,194 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKC24RV2S
20,500 (4,800-22,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,224 บาท
40,194 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
39,194 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKC28RV2S

เบอร์ 5 19.49 Btu/hW 24,200 (7,200-25,600) BTU ไร้สาย 220 V 59,767 43,432
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
42,432 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKC28RV2S
24,200 (7,200-25,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,767 บาท
43,432 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
42,432 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKC09TV2S

เบอร์ 5 20.25 Btu/hW 8,500(3,400-10,900) BTU ไร้สาย 220 V 28,329 20,449
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
19,449 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKC09TV2S
8,500(3,400-10,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,329 บาท
20,449 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
19,449 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKC12TV2S

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 11,900(4,400-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 32,742 23,608
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
22,608 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKC12TV2S
11,900(4,400-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,742 บาท
23,608 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
22,608 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKC15TV2S

เบอร์ 5 20.43 Btu/hW 14,300(4,800-17,700) BTU ไร้สาย 220 V 36,603 26,372
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
25,372 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKC15TV2S
14,300(4,800-17,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,603 บาท
26,372 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
25,372 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKC18TV2S

เบอร์ 5 21.13 Btu/hW 17,700(4,800-20,500) BTU ไร้สาย 220 V 42,192 30,363
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
29,363 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKC18TV2S
17,700(4,800-20,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,192 บาท
30,363 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
29,363 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKC24TV2S

เบอร์ 5 20.02 Btu/hW 20,500(4,800-22,900) BTU ไร้สาย 220 V 57,856 41,578
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
40,578 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKC24TV2S
20,500(4,800-22,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,856 บาท
41,578 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
40,578 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์