หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

DAIKIN

ตัวกรอง Showing 1 - 16 of 22 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

FTKJ12NV1SW

เบอร์ 5 22.25 Btu/hW 11,900 (4,400-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 47,404 29,267
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
28,267 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKJ12NV1SW
11,900 (4,400-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,404 บาท
29,267 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
28,267 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKQ09TV2S

เบอร์ 5 15.61 Btu/hW 9,200 (3,400-9,900) BTU ไร้สาย 220 V 23,181 16,257
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
15,257 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKQ09TV2S
9,200 (3,400-9,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,181 บาท
16,257 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
15,257 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKQ12TV2S

เบอร์ 5 16.92 Btu/hW 12,300 (4,400-13,000) BTU ไร้สาย 220 V 26,270 18,422
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
17,422 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKQ12TV2S
12,300 (4,400-13,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,270 บาท
18,422 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
17,422 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKQ15TV2S

เบอร์ 5 17.38 Btu/hW 15,000 (4,800-16,400) BTU ไร้สาย 220 V 29,689 21,000
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
20,000 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKQ15TV2S
15,000 (4,800-16,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,689 บาท
21,000 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
20,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKQ18TV2S

เบอร์ 5 17.47 Btu/hW 18,100 (4,800-18,400) BTU ไร้สาย 220 V 37,845 26,670
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
25,670 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKQ18TV2S
18,100 (4,800-18,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,845 บาท
26,670 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
25,670 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKQ24TV2S

เบอร์ 5 17.49 Btu/hW 20,500 (4,800-20,800) BTU ไร้สาย 220 V 50,833 36,876
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
35,876 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKQ24TV2S
20,500 (4,800-20,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,833 บาท
36,876 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
35,876 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKC09RV2S

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 8,500(3,400-11,600) BTU ไร้สาย 220 V 26,455 16,257
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
15,257 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKC09RV2S
8,500(3,400-11,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,455 บาท
16,257 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
15,257 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKC09TV2S

เบอร์ 5 20.25 Btu/hW 8,500(3,400-10,900) BTU ไร้สาย 220 V 28,035 19,453
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
18,453 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKC09TV2S
8,500(3,400-10,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,035 บาท
19,453 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
18,453 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKC12TV2S

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 11,900(4,400-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 32,447 22,546
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
21,546 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKC12TV2S
11,900(4,400-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,447 บาท
22,546 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
21,546 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKC15TV2S

เบอร์ 5 20.43 Btu/hW 14,300(4,800-17,700) BTU ไร้สาย 220 V 36,308 25,639
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
24,639 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKC15TV2S
14,300(4,800-17,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,308 บาท
25,639 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
24,639 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKC18TV2S

เบอร์ 5 21.13 Btu/hW 17,700(4,800-20,500) BTU ไร้สาย 220 V 41,456 29,144
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
28,144 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKC18TV2S
17,700(4,800-20,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,456 บาท
29,144 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
28,144 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKC24TV2S

เบอร์ 5 20.02 Btu/hW 20,500(4,800-22,900) BTU ไร้สาย 220 V 57,120 40,536
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
39,536 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKC24TV2S
20,500(4,800-22,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,120 บาท
40,536 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
39,536 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKC28TV2S

เบอร์ 5 20.02 Btu/hW 24,200(7,200-25,600) BTU ไร้สาย 220 V 61,753 43,783
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
42,783 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKC28TV2S
24,200(7,200-25,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,753 บาท
43,783 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
42,783 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKM09SV

เบอร์ 5 26.05 Btu/hW 8,500 (4,100-12,300) BTU ไร้สาย 220 V 35,315 24,195
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
23,195 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKM09SV
8,500 (4,100-12,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,315 บาท
24,195 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
23,195 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKM12SV

เบอร์ 5 23.00 Btu/hW 11,900(4,100-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 39,396 27,494
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
26,494 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKM12SV
11,900(4,100-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,396 บาท
27,494 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
26,494 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKM15SV

เบอร์ 5 20.70 Btu/hW 14,300(4,100-16,400) BTU ไร้สาย 220 V 44,912 31,670
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
30,670 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKM15SV
14,300(4,100-16,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,912 บาท
31,670 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
30,670 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์