หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

DAIKIN

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

FTKJ12NV1SW

เบอร์ 5 22.25 Btu/hW 11,900 (4,400-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 47,404 29,267
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
28,267 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKJ12NV1SW
11,900 (4,400-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,404 บาท
29,267 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
28,267 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKM09NV

เบอร์ 5 23.76 Btu/hW 8,500(4,100-11,600) BTU ไร้สาย 220 V 32,922 15,734
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
14,734 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKM09NV
8,500(4,100-11,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,922 บาท
15,734 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
14,734 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKF09UV2S

เบอร์ 5 19.12 Btu/hW 9,200 (3,400-9,900) BTU ไร้สาย 220 V 24,836 17,134
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
16,134 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKF09UV2S
9,200 (3,400-9,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,836 บาท
17,134 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
16,134 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKF12UV2S

เบอร์ 5 19.22 Btu/hW 12,300 (4,400-13,000) BTU ไร้สาย 220 V 28,696 19,917
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
18,917 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKF12UV2S
12,300 (4,400-13,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,696 บาท
19,917 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
18,917 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKF15UV2S

เบอร์ 5 18.40 Btu/hW 15,000 (4,800-16,400) BTU ไร้สาย 220 V 33,771 23,628
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
22,628 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKF15UV2S
15,000 (4,800-16,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,771 บาท
23,628 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
22,628 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKF18UV2S

เบอร์ 5 18.67 Btu/hW 18,100 (4,800-18,400) BTU ไร้สาย 220 V 39,029 27,340
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
26,340 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKF18UV2S
18,100 (4,800-18,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,029 บาท
27,340 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
26,340 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKF24UV2S

เบอร์ 5 18.11 Btu/hW 20,500 (4,800-20,800) BTU ไร้สาย 220 V 53,259 37,752
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
36,752 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKF24UV2S
20,500 (4,800-20,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,259 บาท
37,752 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
36,752 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKQ09TV2S

เบอร์ 5 15.61 Btu/hW 9,200 (3,400-9,900) BTU ไร้สาย 220 V 23,181 15,534
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
14,534 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKQ09TV2S
9,200 (3,400-9,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,181 บาท
15,534 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
14,534 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKM28SV

เบอร์ 5 20.02 Btu/hW 24,200(4,100-28,000) BTU ไร้สาย 220 V 67,048 47,443
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
46,443 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKM28SV
24,200(4,100-28,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,048 บาท
47,443 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
46,443 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FAVF36UV2S

เบอร์ 5 18.31 Btu/hW 36,200 BTU ไร้สาย 220 V 87,234 49,104
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
48,104 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FAVF36UV2S
36,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
87,234 บาท
49,104 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
48,104 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKQ12TV2S

เบอร์ 5 16.92 Btu/hW 12,300(4,400-13,000) BTU ไร้สาย 220 V 26,270 17,809
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
16,809 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKQ12TV2S
12,300(4,400-13,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,270 บาท
17,809 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
16,809 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKM33NV

เบอร์ 5 18.63 Btu/hW 29,000(10,200-35,800) BTU ไร้สาย 220 V 68,922 48,301
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
47,301 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKM33NV
29,000(10,200-35,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
68,922 บาท
48,301 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
47,301 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKQ18TV2S

เบอร์ 5 17.47 Btu/hW 18,100(4,800-18,400) BTU ไร้สาย 220 V 37,485 26,163
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
25,163 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKQ18TV2S
18,100(4,800-18,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,485 บาท
26,163 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
25,163 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKC09TV2S

เบอร์ 5 20.25 Btu/hW 8,500(3,400-10,900) BTU ไร้สาย 220 V 28,035 19,505
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
18,505 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKC09TV2S
8,500(3,400-10,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,035 บาท
19,505 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
18,505 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKC12TV2S

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 11,900(4,400-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 32,447 22,598
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
21,598 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKC12TV2S
11,900(4,400-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,447 บาท
22,598 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
21,598 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FTKC15TV2S

เบอร์ 5 20.43 Btu/hW 14,300(4,800-17,700) BTU ไร้สาย 220 V 36,308 26,309
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
25,309 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FTKC15TV2S
14,300(4,800-17,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,308 บาท
26,309 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
25,309 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์