หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

EMINENT

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

WVG09F

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 9,500 BTU ไร้สาย 220 V 17,841 13,989
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
12,989 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WVG09F
9,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
17,841 บาท
13,989 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
12,989 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WVG12F

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 17,999 15,123
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
14,123 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WVG12F
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
17,999 บาท
15,123 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
14,123 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WVG15F

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 15,500 BTU ไร้สาย 220 V 21,095 17,469
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
16,469 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WVG15F
15,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,095 บาท
17,469 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
16,469 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WVG18F

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 26,020 21,582
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
20,582 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WVG18F
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,020 บาท
21,582 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
20,582 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WVG24F

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 24,500 BTU ไร้สาย 220 V 31,638 26,288
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
25,288 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WVG24F
24,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,638 บาท
26,288 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
25,288 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WVG09F1

เบอร์ 5 25.00 Btu/hW 9,500 BTU ไร้สาย 220 V 20,654 18,371
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
17,371 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WVG09F1
9,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
20,654 บาท
18,371 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
17,371 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WVG12F1

เบอร์ 5 22.50 Btu/hW 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 21,868 19,505
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
18,505 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WVG12F1
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,868 บาท
19,505 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
18,505 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WVG18F1

เบอร์ 5 22.50 Btu/hW 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 30,653 27,649
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
26,649 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WVG18F1
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,653 บาท
27,649 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
26,649 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WVG24F1

เบอร์ 5 22.50 Btu/hW 24,500 BTU ไร้สาย 220 V 36,823 33,371
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
32,371 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WVG24F1
24,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,823 บาท
33,371 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
32,371 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WFG09V

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 9,500 BTU ไร้สาย 220 V 18,277 14,195
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
13,195 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WFG09V
9,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
18,277 บาท
14,195 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
13,195 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WFG12V

เบอร์ 5 20.20 Btu/hW 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 19,441 15,329
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
14,329 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WFG12V
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
19,441 บาท
15,329 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
14,329 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WFG18V

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 27,564 22,030
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
21,030 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WFG18V
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,564 บาท
22,030 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
21,030 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

WFG24V

เบอร์ 5 20.00 Btu/hW 24,500 BTU ไร้สาย 220 V 32,962 26,670
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
25,670 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
WFG24V
24,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,962 บาท
26,670 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
25,670 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์