หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

FUJITSU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

ASMG09CPTA

เบอร์ 5 >17.37 9,700(2,400-9,900) BTU ไร้สาย 220 V 39,690 16,370
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
15,370 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG09CPTA
9,700(2,400-9,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,690 บาท
16,370 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
15,370 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG12CPTA

เบอร์ 5 >16.55 11,700(2,400-12,100) BTU ไร้สาย 220 V 47,963 17,320
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
16,320 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG12CPTA
11,700(2,400-12,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,963 บาท
17,320 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
16,320 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG18CPTA

เบอร์ 5 >17.35 18,000(4,500-18,400) BTU ไร้สาย 220 V 60,762 25,417
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
24,417 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG18CPTA
18,000(4,500-18,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,762 บาท
25,417 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
24,417 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG18J

เบอร์ 5 15.27 17,700(3,100-20,400) BTU ไร้สาย 220 V 60,672 25,417
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
24,417 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG18J
17,700(3,100-20,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,672 บาท
25,417 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
24,417 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG24J

- 24,200(3,100-27,300) BTU ไร้สาย 220 V 76,206 33,695
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
32,695 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG24J
24,200(3,100-27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
76,206 บาท
33,695 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
32,695 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG30J

- 27,300(9,900-30,700) BTU ไร้สาย 220 V 87,237 39,909
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
38,909 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG30J
27,300(9,900-30,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
87,237 บาท
39,909 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
38,909 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG09CGTA

เบอร์ 5 24.81 Btu/h/W 9,257(3,100-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 51,714 27,482
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
26,482 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG09CGTA
9,257(3,100-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,714 บาท
27,482 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
26,482 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG12CGTA

เบอร์ 5 23.27 Btu/h/W 12,165(3,100-15,400) BTU ไร้สาย 220 V 55,023 29,381
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
28,381 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG12CGTA
12,165(3,100-15,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,023 บาท
29,381 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
28,381 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG18CGTA

เบอร์ 5 24.02 Btu/h/W 18,395(3,500-22,100) BTU ไร้สาย 220 V 67,381 37,288
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
36,288 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG18CGTA
18,395(3,500-22,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,381 บาท
37,288 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
36,288 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG24CGTA

เบอร์ 5 21.02 Btu/h/W 24,392(3,800-27,300) BTU ไร้สาย 220 V 78,412 47,941
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
46,941 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG24CGTA
24,392(3,800-27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
78,412 บาท
47,941 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
46,941 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG09CMCA

เบอร์ 5 >20.00 8,500(3,100-10,900) BTU ไร้สาย 220 V 38,477 19,409
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
18,409 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG09CMCA
8,500(3,100-10,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,477 บาท
19,409 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
18,409 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG12CMCA

เบอร์ 5 >20.00 11,900(3,100-13,600) BTU ไร้สาย 220 V 42,889 21,119
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
20,119 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG12CMCA
11,900(3,100-13,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,889 บาท
21,119 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
20,119 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG18CMCA

เบอร์ 5 >20.00 17,100(3,100-19,700) BTU ไร้สาย 220 V 54,144 28,819
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
27,819 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG18CMCA
17,100(3,100-19,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,144 บาท
28,819 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
27,819 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG24CMCA

เบอร์ 5 >18.00 24,200(3,100-28,300) BTU ไร้สาย 220 V 68,484 36,900
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
35,900 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG24CMCA
24,200(3,100-28,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
68,484 บาท
36,900 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
35,900 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG30CMTA

เบอร์ 5 >17.00 29,000(9,800-35,800) BTU ไร้สาย 220 V 79,515 42,565
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
41,565 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG30CMTA
29,000(9,800-35,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
79,515 บาท
42,565 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
41,565 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์