หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

FUJITSU

ตัวกรอง Showing all 10 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

ASMG09J

เบอร์ 5 20.34 8,685(3,070-10,230) BTU ไร้สาย 220 V 39,020 16,599
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,599 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG09J
8,685(3,070-10,230) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,020 บาท
16,599 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,599 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG12J

เบอร์ 5 19.93 11,171(3,073-12,960) BTU ไร้สาย 220 V 47,293 17,568
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
16,568 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG12J
11,171(3,073-12,960) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,293 บาท
17,568 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
16,568 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG18J

เบอร์ 5 15.27 17,700(3,100-20,400) BTU ไร้สาย 220 V 58,064 25,831
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
24,831 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG18J
17,700(3,100-20,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,064 บาท
25,831 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
24,831 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG24J

เบอร์ 5 24,200(3,100-27,300) BTU ไร้สาย 220 V 73,776 34,281
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
33,281 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG24J
24,200(3,100-27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
73,776 บาท
34,281 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
33,281 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG30J

เบอร์ 5 27,300(9,900-30,700) BTU ไร้สาย 220 V 85,322 40,616
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
39,616 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG30J
27,300(9,900-30,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
85,322 บาท
40,616 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
39,616 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG09CMCA

เบอร์ 5 >20.00 8,500(3,100-10,900) BTU ไร้สาย 220 V 37,807 19,023
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,023 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG09CMCA
8,500(3,100-10,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,807 บาท
19,023 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,023 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG12CMCA

เบอร์ 5 >20.00 11,900(3,100-13,600) BTU ไร้สาย 220 V 42,219 21,448
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
20,448 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG12CMCA
11,900(3,100-13,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,219 บาท
21,448 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
20,448 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG18CMCA

เบอร์ 5 >20.00 17,100(3,100-19,700) BTU ไร้สาย 220 V 51,446 27,286
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
26,286 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG18CMCA
17,100(3,100-19,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,446 บาท
27,286 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
26,286 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG24CMCA

เบอร์ 5 >18.00 24,200(3,100-28,300) BTU ไร้สาย 220 V 66,054 36,900
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
35,900 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG24CMCA
24,200(3,100-28,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,054 บาท
36,900 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
35,900 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ASMG30CMTA

เบอร์ 5 >17.00 29,000(9,800-35,800) BTU ไร้สาย 220 V 77,601 42,556
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
41,556 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ASMG30CMTA
29,000(9,800-35,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
77,601 บาท
42,556 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
41,556 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์