หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

GREE

ตัวกรอง Showing all 7 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

GWC09QBR32VI

เบอร์ 5 20.81 Btu/hW 9,364 BTU ไร้สาย 220 V 19,716 16,546
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,546 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC09QBR32VI
9,364 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
19,716 บาท
16,546 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,546 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC12QCR32VI

เบอร์ 5 19.31 Btu/hW 12,591 BTU ไร้สาย 220 V 20,820 17,494
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
16,494 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC12QCR32VI
12,591 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
20,820 บาท
17,494 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
16,494 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC18QDR32VI

เบอร์ 5 18.49 Btu/hW 18,109 BTU ไร้สาย 220 V 27,840 23,494
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
22,494 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC18QDR32VI
18,109 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,840 บาท
23,494 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
22,494 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC24QDR32VI

เบอร์ 5 18.19 Btu/hW 24,053 BTU ไร้สาย 220 V 32,521 27,494
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
26,494 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC24QDR32VI
24,053 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,521 บาท
27,494 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
26,494 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC09UBR32VI

เบอร์ 5 22.69 Btu/hW 8,985 BTU ไร้สาย 220 V 39,021 33,144
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
32,144 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC09UBR32VI
8,985 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,021 บาท
33,144 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
32,144 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC12UCR32VI

เบอร์ 5 19.24 Btu/hW 11,879 BTU ไร้สาย 220 V 40,675 34,567
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
33,567 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC12UCR32VI
11,879 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,675 บาท
34,567 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
33,567 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC18DR32VI

เบอร์ 5 19.24 Btu/hW 18,346 BTU ไร้สาย 220 V 46,152 39,239
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
38,239 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC18DR32VI
18,346 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,152 บาท
39,239 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
38,239 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์