หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

GREE

ตัวกรอง Showing all 7 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

GWC09QB-K6DNA1A/I

เบอร์ 5 18.87 Btu/hW 9,389 BTU ไร้สาย 220 V 20,048 16,546
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
15,546 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC09QB-K6DNA1A/I
9,389 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
20,048 บาท
16,546 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
15,546 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC12QC-K6DNA1A/I

เบอร์ 5 17.91 Btu/hW 12,348 BTU ไร้สาย 220 V 21,152 17,494
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
16,494 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC12QC-K6DNA1A/I
12,348 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,152 บาท
17,494 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
16,494 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC18QD-K6DNA1B/I

เบอร์ 5 17.91 Btu/hW 18,236 BTU ไร้สาย 220 V 29,538 23,494
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
22,494 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC18QD-K6DNA1B/I
18,236 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,538 บาท
23,494 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
22,494 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC24QE-K6DNA1A/I

เบอร์ 5 18.22 Btu/hW 24,124 BTU ไร้สาย 220 V 33,951 27,494
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
26,494 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC24QE-K6DNA1A/I
24,124 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,951 บาท
27,494 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
26,494 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC09UBR32VI

เบอร์ 5 22.69 Btu/hW 8,910 BTU ไร้สาย 220 V 39,353 33,144
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
32,144 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC09UBR32VI
8,910 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,353 บาท
33,144 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
32,144 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC12UCR32VI

เบอร์ 5 19.24 Btu/hW 12,489 BTU ไร้สาย 220 V 41,007 34,567
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
33,567 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC12UCR32VI
12,489 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,007 บาท
34,567 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
33,567 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC18UDR32VI

เบอร์ 5 19.24 Btu/hW 18,346 BTU ไร้สาย 220 V 47,849 39,239
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
38,239 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC18UDR32VI
18,346 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,849 บาท
39,239 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
38,239 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์