หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

GREE

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

GWC09ACB-K6DNA1B/I

เบอร์ 5 16.51 Btu/hW 8,948 BTU ไร้สาย 220 V 19,614 14,959
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
13,959 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC09ACB-K6DNA1B/I
8,948 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
19,614 บาท
14,959 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
13,959 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC12ACC-K6DNA1B/I

เบอร์ 5 16.62 Btu/hW 11,749 BTU ไร้สาย 220 V 20,828 15,793
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
14,793 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC12ACC-K6DNA1B/I
11,749 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
20,828 บาท
15,793 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
14,793 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC15ACD-K6DNA1A/I

เบอร์ 5 16.55 Btu/hW 14,537 BTU ไร้สาย 220 V 26,012 19,360
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
18,360 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC15ACD-K6DNA1A/I
14,537 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,012 บาท
19,360 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
18,360 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC18ACD-K6DNA1E/I

เบอร์ 5 16.28 Btu/hW 19,195 BTU ไร้สาย 220 V 29,987 21,525
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
20,525 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC18ACD-K6DNA1E/I
19,195 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,987 บาท
21,525 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
20,525 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC24ACE-K6DNA1E/I

เบอร์ 5 16.99 Btu/hW 23,395 BTU ไร้สาย 220 V 34,399 24,901
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
23,901 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC24ACE-K6DNA1E/I
23,395 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,399 บาท
24,901 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
23,901 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWH12B-KD3NNA1F/I

เบอร์ 5 20.64 Btu/hW 12,006 BTU ไร้สาย 220 V 73,460 44,640
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
43,640 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWH12B-KD3NNA1F/I
12,006 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
73,460 บาท
44,640 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
43,640 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC09QB-K6DNA1A/I

เบอร์ 5 18.87 Btu/hW 9,389 BTU ไร้สาย 220 V 20,048 16,545
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
15,545 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC09QB-K6DNA1A/I
9,389 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
20,048 บาท
16,545 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
15,545 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC12QC-K6DNA1A/I

เบอร์ 5 17.91 Btu/hW 12,348 BTU ไร้สาย 220 V 21,152 17,494
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
16,494 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC12QC-K6DNA1A/I
12,348 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,152 บาท
17,494 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
16,494 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC18QD-K6DNA1B/I

เบอร์ 5 17.91 Btu/hW 18,236 BTU ไร้สาย 220 V 29,538 23,494
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
22,494 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC18QD-K6DNA1B/I
18,236 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,538 บาท
23,494 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
22,494 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC24QE-K6DNA1A/I

เบอร์ 5 18.22 Btu/hW 24,124 BTU ไร้สาย 220 V 33,951 27,494
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
26,494 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC24QE-K6DNA1A/I
24,124 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,951 บาท
27,494 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
26,494 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC09UBR32VI

เบอร์ 5 22.69 Btu/hW 8,910 BTU ไร้สาย 220 V 39,353 33,144
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
32,144 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC09UBR32VI
8,910 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,353 บาท
33,144 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
32,144 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC12UCR32VI

เบอร์ 5 19.24 Btu/hW 12,489 BTU ไร้สาย 220 V 41,007 34,567
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
33,567 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC12UCR32VI
12,489 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,007 บาท
34,567 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
33,567 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

GWC18UDR32VI

เบอร์ 5 19.24 Btu/hW 18,346 BTU ไร้สาย 220 V 47,849 39,239
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
38,239 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
GWC18UDR32VI
18,346 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,849 บาท
39,239 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อกรีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
38,239 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์