หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

HAIER

ตัวกรอง Showing 1 - 16 of 21 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

HSU-10CTR03T(V)

เบอร์ 5 12.28 Btu/hW 10,047 BTU ไร้สาย 220 V 24,756 13,084
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
12,084 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-10CTR03T(V)
10,047 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,756 บาท
13,084 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
12,084 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-13CTR03T(V)

เบอร์ 5 12.28 Btu/hW 12,611 BTU ไร้สาย 220 V 27,848 14,141
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
13,141 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-13CTR03T(V)
12,611 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,848 บาท
14,141 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
13,141 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-18CTR03T(V)

เบอร์ 5 12.29 Btu/hW 18,218 BTU ไร้สาย 220 V 36,155 19,796
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
18,796 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-18CTR03T(V)
18,218 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,155 บาท
19,796 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
18,796 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-24CTR03T(V)

เบอร์ 5 12.63 Btu/hW 24,220 BTU ไร้สาย 220 V 41,309 23,003
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
22,003 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-24CTR03T(V)
24,220 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,309 บาท
23,003 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
22,003 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-10VDB03T

เบอร์ 5 23.09 Btu/hW 8,873(1,000-3,500) BTU ไร้สาย 220 V 33,474 26,742
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
25,742 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-10VDB03T
8,873(1,000-3,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,474 บาท
26,742 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
25,742 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-13VDB03T

เบอร์ 5 23.01 Btu/hW 11,944(1,200-4,300) BTU ไร้สาย 220 V 35,536 28,348
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
27,348 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-13VDB03T
11,944(1,200-4,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,536 บาท
28,348 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
27,348 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-10VFB(N)

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 30,278 14,952
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
13,952 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-10VFB(N)
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,278 บาท
14,952 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
13,952 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-10VFA03T

เบอร์ 5 21.00 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 22,649 18,311
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
17,311 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-10VFA03T
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,649 บาท
18,311 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
17,311 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-13VFA03T

เบอร์ 5 21.00 Btu/hW 12,300 BTU ไร้สาย 220 V 24,505 19,757
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
18,757 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-13VFA03T
12,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,505 บาท
19,757 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
18,757 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-18VFA03T

เบอร์ 5 21.00 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 29,660 24,322
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
23,322 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-18VFA03T
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,660 บาท
24,322 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
23,322 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-24VFA03T

เบอร์ 5 20/17.54 Btu/hW 22,800 BTU ไร้สาย 220 V 34,299 28,141
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
27,141 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-24VFA03T
22,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,299 บาท
28,141 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
27,141 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-10VIP03T

เบอร์ 5 23.00 Btu/hW 9,692 BTU ไร้สาย 220 V 38,629 30,757
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
29,757 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-10VIP03T
9,692 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,629 บาท
30,757 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
29,757 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-13VIP03T

เบอร์ 5 23.00 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 40,691 32,363
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
31,363 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-13VIP03T
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,691 บาท
32,363 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
31,363 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-18VIP03T

เบอร์ 5 23.00 Btu/hW 17,100 BTU ไร้สาย 220 V 46,464 37,409
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
36,409 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-18VIP03T
17,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,464 บาท
37,409 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
36,409 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-13VFB(N)

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 12,300 BTU ไร้สาย 220 V 33,371 16,409
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
15,409 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-13VFB(N)
12,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,371 บาท
16,409 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
15,409 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-18VFB(N)

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 42,340 21,441
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
20,441 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-18VFB(N)
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,340 บาท
21,441 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 63 นี้
20,441 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์