หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

HAIER

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

HSU-10VFB03T(H)

เบอร์ 5 18.07 Btu/hW 9,489 BTU ไร้สาย 220 V 26,155 15,242
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
14,242 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-10VFB03T(H)
9,489 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,155 บาท
15,242 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
14,242 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-10VNQ03T

เบอร์ 5 16.38 Btu/hW 9,533 BTU ไร้สาย 220 V 25,124 12,340
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
11,340 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-10VNQ03T
9,533 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,124 บาท
12,340 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
11,340 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-13VFB03T(H)

เบอร์ 5 18.06 Btu/hW 12,673 BTU ไร้สาย 220 V 29,247 16,744
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
15,744 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-13VFB03T(H)
12,673 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,247 บาท
16,744 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
15,744 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-18VFB03T(H)

เบอร์ 5 18.32 Btu/hW 19,184 BTU ไร้สาย 220 V 38,216 22,056
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
21,056 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-18VFB03T(H)
19,184 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,216 บาท
22,056 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
21,056 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-24VFB03T(H)

เบอร์ 5 19 Btu/hW 26,212 BTU ไร้สาย 220 V 43,371 26,109
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
25,109 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-24VFB03T(H)
26,212 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,371 บาท
26,109 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
25,109 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-10VNQ03T (N)

เบอร์ 5 16.38 Btu/hW 9,533 BTU ไร้สาย 220 V 25,124 12,840
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
11,840 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-10VNQ03T (N)
9,533 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,124 บาท
12,840 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
11,840 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-09VNS03T(N)

เบอร์ 5 16.07 Btu/hW 9,374 BTU ไร้สาย 220 V 18,526 14,408
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
13,408 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-09VNS03T(N)
9,374 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
18,526 บาท
14,408 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
13,408 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-12VNS03T(N)

เบอร์ 5 15.07 Btu/hW 11,568 BTU ไร้สาย 220 V 19,041 15,463
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
14,463 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-12VNS03T(N)
11,568 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
19,041 บาท
15,463 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
14,463 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-15VNS03T(N)

เบอร์ 5 16.55 Btu/hW 14,976 BTU ไร้สาย 220 V 22,649 17,747
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
16,747 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-15VNS03T(N)
14,976 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,649 บาท
17,747 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
16,747 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-18VNS03T(N)

เบอร์ 5 15.12 Btu/hW 17,837 BTU ไร้สาย 220 V 25,536 20,952
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
19,952 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-18VNS03T(N)
17,837 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,536 บาท
20,952 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
19,952 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-24VNS03T(N)

เบอร์ 5 16.99 Btu/hW 23,854 BTU ไร้สาย 220 V 30,072 24,908
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
23,908 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-24VNS03T(N)
23,854 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,072 บาท
24,908 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
23,908 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-28VNH03T

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 28,500 BTU ไร้สาย 220 V 49,557 31,982
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
30,982 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-28VNH03T
28,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,557 บาท
31,982 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
30,982 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-09CTB03T

เบอร์ 5 13.48 Btu/hW 9,3402 BTU ไร้สาย 220 V 24,756 12,855
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
11,855 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-09CTB03T
9,3402 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,756 บาท
12,855 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
11,855 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-12CTB03T

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 11,816 BTU ไร้สาย 220 V 27,040 13,886
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
12,886 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-12CTB03T
11,816 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,040 บาท
13,886 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
12,886 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-18CTB03T

เบอร์ 5 13.55 Btu/hW 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 36,155 18,525
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
17,525 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-18CTB03T
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,155 บาท
18,525 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
17,525 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-24CTB03T

เบอร์ 5 13.90 Btu/hW 24,400 BTU ไร้สาย 220 V 41,309 22,649
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
21,649 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-24CTB03T
24,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,309 บาท
22,649 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
21,649 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น
บัญชี