หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

HAIER

ตัวกรอง Showing all 12 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

HSU-10CTR03T(N)

เบอร์ 5 12.90 Btu/hW 10,047 BTU ไร้สาย 220 V 23,423 13,332
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
12,332 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-10CTR03T(N)
10,047 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,423 บาท
13,332 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
12,332 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-13CTR03T(N)

เบอร์ 5 13.20 Btu/hW 12,611 BTU ไร้สาย 220 V 26,515 14,286
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
13,286 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-13CTR03T(N)
12,611 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,515 บาท
14,286 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
13,286 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-18CTR03T(N)

เบอร์ 5 13.41 Btu/hW 18,218 BTU ไร้สาย 220 V 36,196 20,525
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
19,525 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-18CTR03T(N)
18,218 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,196 บาท
20,525 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
19,525 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-24CTR03T(N)

เบอร์ 5 13.96 Btu/hW 24,220 BTU ไร้สาย 220 V 41,619 23,565
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
22,565 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-24CTR03T(N)
24,220 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,619 บาท
23,565 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
22,565 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-10VFB

เบอร์ 5 18.70 Btu/hW 9,463 BTU ไร้สาย 220 V 29,608 14,951
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
13,951 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-10VFB
9,463 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,608 บาท
14,951 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
13,951 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-13VFB

เบอร์ 5 18.30 Btu/hW 12,501 BTU ไร้สาย 220 V 32,701 16,409
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,409 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-13VFB
12,501 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,701 บาท
16,409 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,409 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-18VFB

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 18,343 BTU ไร้สาย 220 V 42,381 21,010
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
20,010 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-18VFB
18,343 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,381 บาท
21,010 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
20,010 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-24VFB

เบอร์ 5 19.70 Btu/hW 25,118 BTU ไร้สาย 220 V 52,959 24,786
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
23,786 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-24VFB
25,118 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,959 บาท
24,786 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
23,786 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-10VNR(N)

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 33,600 16,951
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,951 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-10VNR(N)
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,600 บาท
16,951 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,951 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-13VNR(N)

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 12,300 BTU ไร้สาย 220 V 36,701 18,409
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
17,409 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-13VNR(N)
12,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,701 บาท
18,409 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
17,409 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-18VNR(N)

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 46,381 23,010
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
22,010 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-18VNR(N)
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,381 บาท
23,010 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
22,010 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-24VNR(N)

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 56,959 26,786
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
25,786 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-24VNR(N)
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,959 บาท
26,786 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
25,786 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์