หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

HAIER

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

HSU-10CTC03T

เบอร์ 5 12.93 Btu/hW 10,042 BTU ไร้สาย 220 V 24,756 14,014
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
13,014 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-10CTC03T
10,042 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,756 บาท
14,014 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
13,014 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-13CTC03T

เบอร์ 5 13.1 Btu/hW 12,597 BTU ไร้สาย 220 V 27,848 14,994
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
13,994 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-13CTC03T
12,597 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,848 บาท
14,994 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
13,994 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-18CTC03T

เบอร์ 5 13.55 Btu/hW 18,500 BTU ไร้สาย 220 V 36,155 21,066
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
20,066 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-18CTC03T
18,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,155 บาท
21,066 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
20,066 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-24CTC03T

เบอร์ 5 13.9 Btu/hW 24,400 BTU ไร้สาย 220 V 41,309 23,865
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
22,865 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-24CTC03T
24,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,309 บาท
23,865 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
22,865 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-28VNH03T

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 28,500 BTU ไร้สาย 220 V 49,557 26,327
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
25,327 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-28VNH03T
28,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,557 บาท
26,327 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
25,327 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-09VNS03T(N)

เบอร์ 5 16.07 Btu/hW 9,374 BTU ไร้สาย 220 V 18,526 14,792
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
13,792 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-09VNS03T(N)
9,374 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
18,526 บาท
14,792 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
13,792 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-12VNS03T(N)

เบอร์ 5 15.07 Btu/hW 11,568 BTU ไร้สาย 220 V 19,041 15,831
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
14,831 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-12VNS03T(N)
11,568 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
19,041 บาท
15,831 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
14,831 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-15VNS03T(N)

เบอร์ 5 16.55 Btu/hW 14,976 BTU ไร้สาย 220 V 22,649 18,081
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
17,081 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-15VNS03T(N)
14,976 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,649 บาท
18,081 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
17,081 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-18VNS03T(N)

เบอร์ 5 15.12 Btu/hW 17,837 BTU ไร้สาย 220 V 25,536 21,449
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
20,449 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-18VNS03T(N)
17,837 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,536 บาท
21,449 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
20,449 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-24VNS03T(N)

เบอร์ 5 16.99 Btu/hW 23,854 BTU ไร้สาย 220 V 30,072 25,144
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
24,144 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-24VNS03T(N)
23,854 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,072 บาท
25,144 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
24,144 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-10VFA03T

เบอร์ 5 21.39 Btu/hW 10,311 BTU ไร้สาย 220 V 32,340 18,827
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
17,827 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-10VFA03T
10,311 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,340 บาท
18,827 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
17,827 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-10VNR03T(H)

เบอร์ 5 18.07 Btu/hW 9,489 BTU ไร้สาย 220 V 33,600 15,952
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
14,952 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-10VNR03T(H)
9,489 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,600 บาท
15,952 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
14,952 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-13VNR03T(H)

เบอร์ 5 18.6 Btu/hW 12,673 BTU ไร้สาย 220 V 36,701 17,409
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
16,409 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-13VNR03T(H)
12,673 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,701 บาท
17,409 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
16,409 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-13VFA03T

เบอร์ 5 21.15 Btu/hW 12,642 BTU ไร้สาย 220 V 35,433 20,272
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
19,272 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-13VFA03T
12,642 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,433 บาท
20,272 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
19,272 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-18VNR03T(H)

เบอร์ 5 18.32 Btu/hW 19,184 BTU ไร้สาย 220 V 45,340 22,441
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
21,441 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-18VNR03T(H)
19,184 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,340 บาท
22,441 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
21,441 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-24VNR03T(H)

เบอร์ 5 19 Btu/hW 26,212 BTU ไร้สาย 220 V 56,959 26,332
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
25,332 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-24VNR03T(H)
26,212 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,959 บาท
26,332 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
25,332 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์