หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

HAIER

ตัวกรอง Showing all 12 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

HSU-10CTR03T(V)

เบอร์ 5 12.28 Btu/hW 10,047 BTU ไร้สาย 220 V 24,756 13,501
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
12,501 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-10CTR03T(V)
10,047 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,756 บาท
13,501 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
12,501 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-13CTR03T(V)

เบอร์ 5 12.28 Btu/hW 12,611 BTU ไร้สาย 220 V 27,848 14,478
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
13,478 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-13CTR03T(V)
12,611 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,848 บาท
14,478 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
13,478 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-18CTR03T(V)

เบอร์ 5 12.29 Btu/hW 18,218 BTU ไร้สาย 220 V 36,155 20,344
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
19,344 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-18CTR03T(V)
18,218 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,155 บาท
20,344 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
19,344 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-24CTR03T(V)

เบอร์ 5 12.63 Btu/hW 24,220 BTU ไร้สาย 220 V 41,309 23,652
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
22,652 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-24CTR03T(V)
24,220 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,309 บาท
23,652 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
22,652 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-10VFB(N)

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 30,278 14,998
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
13,998 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-10VFB(N)
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,278 บาท
14,998 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
13,998 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-13VFB(N)

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 12,300 BTU ไร้สาย 220 V 33,371 16,463
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
15,463 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-13VFB(N)
12,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,371 บาท
16,463 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
15,463 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-18VFB(N)

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 42,340 21,518
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
20,518 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-18VFB(N)
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,340 บาท
21,518 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
20,518 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-24VFB(N)

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 52,649 25,491
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
24,491 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-24VFB(N)
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,649 บาท
25,491 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
24,491 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-10VNR(N)

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 33,600 15,998
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
14,998 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-10VNR(N)
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,600 บาท
15,998 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
14,998 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-13VNR(N)

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 12,300 BTU ไร้สาย 220 V 36,701 17,463
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
16,463 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-13VNR(N)
12,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,701 บาท
17,463 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
16,463 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-18VNR(N)

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 45,340 22,518
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
21,518 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-18VNR(N)
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,340 บาท
22,518 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
21,518 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-24VNR(N)

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 56,959 26,491
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
25,491 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-24VNR(N)
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,959 บาท
26,491 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
25,491 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์