หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

HAIER

ตัวกรอง Showing 1 - 16 of 17 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

HSU-10VDB03T

เบอร์ 5 23.09 Btu/hW 8,873(1,000-3,500) BTU ไร้สาย 220 V 33,474 26,742
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
25,742 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-10VDB03T
8,873(1,000-3,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,474 บาท
26,742 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
25,742 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-13VDB03T

เบอร์ 5 23.01 Btu/hW 11,944(1,200-4,300) BTU ไร้สาย 220 V 35,536 28,348
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
27,348 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-13VDB03T
11,944(1,200-4,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,536 บาท
28,348 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
27,348 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-10VFB(N)

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 30,278 14,952
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
13,952 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-10VFB(N)
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,278 บาท
14,952 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
13,952 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-10VFA03T

เบอร์ 5 21.00 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 22,649 18,311
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
17,311 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-10VFA03T
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,649 บาท
18,311 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
17,311 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-13VFA03T

เบอร์ 5 21.00 Btu/hW 12,300 BTU ไร้สาย 220 V 24,505 19,757
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
18,757 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-13VFA03T
12,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,505 บาท
19,757 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
18,757 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-18VFA03T

เบอร์ 5 21.00 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 29,660 24,322
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
23,322 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-18VFA03T
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,660 บาท
24,322 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
23,322 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-24VFA03T

เบอร์ 5 20/17.54 Btu/hW 22,800 BTU ไร้สาย 220 V 34,299 28,141
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
27,141 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-24VFA03T
22,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,299 บาท
28,141 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
27,141 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-10VIP03T

เบอร์ 5 23.00 Btu/hW 9,692 BTU ไร้สาย 220 V 38,629 30,757
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
29,757 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-10VIP03T
9,692 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,629 บาท
30,757 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
29,757 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-13VIP03T

เบอร์ 5 23.00 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 40,691 32,363
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
31,363 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-13VIP03T
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,691 บาท
32,363 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
31,363 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-18VIP03T

เบอร์ 5 23.00 Btu/hW 17,100 BTU ไร้สาย 220 V 46,464 37,409
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
36,409 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-18VIP03T
17,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,464 บาท
37,409 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
36,409 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-13VFB(N)

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 12,300 BTU ไร้สาย 220 V 33,371 16,409
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
15,409 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-13VFB(N)
12,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,371 บาท
16,409 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
15,409 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-18VFB(N)

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 42,340 21,441
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
20,441 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-18VFB(N)
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,340 บาท
21,441 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
20,441 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-24VFB(N)

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 52,649 25,332
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
24,332 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-24VFB(N)
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,649 บาท
25,332 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
24,332 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-10VNR(N)

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 33,600 15,952
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
14,952 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-10VNR(N)
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,600 บาท
15,952 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
14,952 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-13VNR(N)

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 12,300 BTU ไร้สาย 220 V 36,701 17,409
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
16,409 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-13VNR(N)
12,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,701 บาท
17,409 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
16,409 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

HSU-18VNR(N)

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 45,340 22,441
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
21,441 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
HSU-18VNR(N)
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,340 บาท
22,441 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
21,441 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์