หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

HITACHI

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

RAS-KH10CLT

เบอร์ 5 18.77 Btu/hW 9,300 (3,070 - 11,260) BTU ไร้สาย 220 V 30,414 19,801
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
18,801 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-KH10CLT
9,300 (3,070 - 11,260) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,414 บาท
19,801 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
18,801 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-KH13CLT

เบอร์ 5 18.77 Btu/hW 12,500 (3,070 - 13,640) BTU ไร้สาย 220 V 33,171 21,747
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
20,747 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-KH13CLT
12,500 (3,070 - 13,640) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,171 บาท
21,747 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
20,747 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-KH18CLT

เบอร์ 5 18.1 Btu/hW 18,150 (3,070 - 18,760) BTU ไร้สาย 220 V 45,970 29,839
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
28,839 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-KH18CLT
18,150 (3,070 - 18,760) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,970 บาท
29,839 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
28,839 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-KH24CLT

เบอร์ 5 18.5 Btu/hW 23,000 (3,070 -23,880) BTU ไร้สาย 220 V 55,898 36,532
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
35,532 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-KH24CLT
23,000 (3,070 -23,880) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,898 บาท
36,532 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
35,532 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-DH10CLT

เบอร์ 5 21.1 Btu/hW 8,960 (3,070 - 13,300) BTU ไร้สาย 220 V 37,032 23,476
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
22,476 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-DH10CLT
8,960 (3,070 - 13,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,032 บาท
23,476 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
22,476 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-DH13CLT

เบอร์ 5 20.7 Btu/hW 11,830 (3,070 - 14,330) BTU ไร้สาย 220 V 40,342 25,638
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
24,638 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-DH13CLT
11,830 (3,070 - 14,330) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,342 บาท
25,638 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
24,638 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-DH18CLT

เบอร์ 5 21 Btu/hW 18,090 (3,070 - 20,500) BTU ไร้สาย 220 V 53,141 34,596
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
33,596 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-DH18CLT
18,090 (3,070 - 20,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,141 บาท
34,596 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
33,596 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-DH24CLT

เบอร์ 5 20.8 Btu/hW 22,030 (5,110 - 24,600) BTU ไร้สาย 220 V 63,068 39,667
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
38,667 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-DH24CLT
22,030 (5,110 - 24,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
63,068 บาท
39,667 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
38,667 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-PH10CLT

เบอร์ 5 16.38 Btu/hW 9,150 (3,070 - 11,260) ไร้สาย 220 V 29,311 18,265
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
17,265 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-PH10CLT
9,150 (3,070 - 11,260)
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,311 บาท
18,265 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
17,265 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-PH13CLT

เบอร์ 5 17.33 Btu/hW 12,000 (3,070 - 13,640) BTU ไร้สาย 220 V 32,068 20,666
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
19,666 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-PH13CLT
12,000 (3,070 - 13,640) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,068 บาท
20,666 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
19,666 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-PH18CLT

เบอร์ 5 18.1 Btu/hW 18,100 (3,070 - 18,760) BTU ไร้สาย 220 V 44,316 28,542
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
27,542 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-PH18CLT
18,100 (3,070 - 18,760) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,316 บาท
28,542 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
27,542 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-PH24CLT

เบอร์ 5 18.3 Btu/hW 22,600 (3,070 -23,880) BTU ไร้สาย 220 V 54,795 35,342
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
34,342 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-PH24CLT
22,600 (3,070 -23,880) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,795 บาท
35,342 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
34,342 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-AJ10CLT

เบอร์ 5 22.60 Btu/hW 8,920(3,070 - 13,400) BTU ไร้สาย 220 V 30,976 19,454
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
18,454 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-AJ10CLT
8,920(3,070 - 13,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,976 บาท
19,454 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
18,454 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-AJ13CLT

เบอร์ 5 23.30 Btu/hW 12,200(3,070 - 16,700) BTU ไร้สาย 220 V 33,171 21,412
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
20,412 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-AJ13CLT
12,200(3,070 - 16,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,171 บาท
21,412 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
20,412 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-AJ18CLT

เบอร์ 5 23.30 Btu/hW 18,440(3,070 - 20,500) BTU ไร้สาย 220 V 43,224 30,175
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
29,175 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-AJ18CLT
18,440(3,070 - 20,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,224 บาท
30,175 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
29,175 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-AJ24CLT

เบอร์ 5 20.80 Btu/hW 22,030(5,110 - 24,600) BTU ไร้สาย 220 V 52,048 36,876
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
35,876 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-AJ24CLT
22,030(5,110 - 24,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,048 บาท
36,876 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
35,876 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์