หน้าแรก

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท แอร์แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ เครื่องปรับอากาศ

BEST PRICE

แอร์ฮิตาชิ Hitachi แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ DELUXE INVERTER SERIES รุ่น RAS-KH10CLT ขนาด 9,300 (3,070 – 11,260) BTU พร้อมติดตั้ง

19,801 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์ฮิตาชิ Hitachi แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ DELUXE INVERTER SERIES รุ่น RAS-KH13CLT ขนาด 12,500 (3,070 – 13,640) BTU พร้อมติดตั้ง

21,747 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์ฮิตาชิ Hitachi แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ DELUXE INVERTER SERIES รุ่น RAS-KH18CLT ขนาด 18,150 (3,070 – 18,760) BTU พร้อมติดตั้ง

29,839 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์ฮิตาชิ Hitachi แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ DELUXE INVERTER SERIES รุ่น RAS-KH24CLT ขนาด 23,000 (3,070 -23,880) BTU พร้อมติดตั้ง

36,532 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์ฮิตาชิ Hitachi แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ DELUXE PLUS INVERTER SERIES รุ่น RAS-DH10CLT ขนาด 8,960 (3,070 – 13,300) BTU พร้อมติดตั้ง

23,476 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์ฮิตาชิ Hitachi แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ DELUXE PLUS INVERTER SERIES รุ่น RAS-DH13CLT ขนาด 11,830 (3,070 – 14,330) BTU พร้อมติดตั้ง

25,638 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์ฮิตาชิ Hitachi แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ DELUXE PLUS INVERTER SERIES รุ่น RAS-DH18CLT ขนาด 18,090 (3,070 – 20,500) BTU พร้อมติดตั้ง

34,596 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์ฮิตาชิ Hitachi แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ DELUXE PLUS INVERTER SERIES รุ่น RAS-DH24CLT ขนาด 22,030 (5,110 – 24,600) BTU พร้อมติดตั้ง

39,667 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์ฮิตาชิ Hitachi แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ STANDARD INVERTER SERIES รุ่น RAS-PH10CLT ขนาด 9,150 (3,070 – 11,260) BTU พร้อมติดตั้ง

18,265 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์ฮิตาชิ Hitachi แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ STANDARD INVERTER SERIES รุ่น RAS-PH13CLT ขนาด 12,000 (3,070 – 13,640) BTU พร้อมติดตั้ง

20,666 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์ฮิตาชิ Hitachi แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ STANDARD INVERTER SERIES รุ่น RAS-PH18CLT ขนาด 18,100 (3,070 – 18,760) BTU พร้อมติดตั้ง

28,542 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์ฮิตาชิ Hitachi แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ STANDARD INVERTER SERIES รุ่น RAS-PH24CLT ขนาด 22,600 (3,070 -23,880) BTU พร้อมติดตั้ง

35,342 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์ฮิตาชิ Hitachi แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ INVERTER AJ SERIES รุ่น RAS-AJ10CLT ขนาด 8,920(3,070 – 13,400) BTU พร้อมติดตั้ง

19,454 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์ฮิตาชิ Hitachi แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ INVERTER AJ SERIES รุ่น RAS-AJ13CLT ขนาด 12,200(3,070 – 16,700) BTU พร้อมติดตั้ง

21,412 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์ฮิตาชิ Hitachi แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ INVERTER AJ SERIES รุ่น RAS-AJ18CLT ขนาด 18,440(3,070 – 20,500) BTU พร้อมติดตั้ง

30,175 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์ฮิตาชิ Hitachi แบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ INVERTER AJ SERIES รุ่น RAS-AJ24CLT ขนาด 22,030(5,110 – 24,600) BTU พร้อมติดตั้ง

36,876 ฿
หยิบใส่ตะกร้า

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น
บัญชี