หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

HITACHI

ตัวกรอง Showing all 12 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

RAS-XJ10CKT

เบอร์ 5 16.95 Btu/hW 9,417(3,070 - 11,600) BTU ไร้สาย 220 V 26,564 16,979
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
15,979 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-XJ10CKT
9,417(3,070 - 11,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,564 บาท
16,979 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
15,979 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-XJ13CKT

เบอร์ 5 16.64 Btu/hW 12,169(3,070 - 14,330) BTU ไร้สาย 220 V 29,862 19,247
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
18,247 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-XJ13CKT
12,169(3,070 - 14,330) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,862 บาท
19,247 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
18,247 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-XJ18CKT

เบอร์ 5 18.56 Btu/hW 18,731(3,070 - 19,790) BTU ไร้สาย 220 V 39,903 27,082
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
26,082 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-XJ18CKT
18,731(3,070 - 19,790) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,903 บาท
27,082 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
26,082 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-XJ24CKT

เบอร์ 5 18.94 Btu/hW 23,624(5,110 - 26790) BTU ไร้สาย 220 V 48,739 35,021
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
34,021 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-XJ24CKT
23,624(5,110 - 26790) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,739 บาท
35,021 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
34,021 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-XH10CKT

เบอร์ 5 16.36 Btu/hW 9,150(3,070-11,600)BTU ไร้สาย 220 V 26,001 18,325
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
17,325 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-XH10CKT
9,150(3,070-11,600)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,001 บาท
18,325 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
17,325 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-XH13CKT

เบอร์ 5 17.33 Btu/hW 12,000(3,070-14,300)BTU ไร้สาย 220 V 28,759 20,199
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
19,199 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-XH13CKT
12,000(3,070-14,300)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,759 บาท
20,199 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
19,199 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-XH18CKT

เบอร์ 5 18.08 Btu/hW 18,100(3,070-19,790)BTU ไร้สาย 220 V 41,006 28,562
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
27,562 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-XH18CKT
18,100(3,070-19,790)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,006 บาท
28,562 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
27,562 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-X30HGT

เบอร์ 5 17.88 Btu/hW 28,145 (5,120-29,000) ไร้สาย 220 V 68,032 53,000
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
52,000 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-X30HGT
28,145 (5,120-29,000)
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
68,032 บาท
53,000 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
52,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-VX13CJT

เบอร์ 5 20.78 Btu/hW 12,714 (3,070-14,330)BTU ไร้สาย 220 V 40,342 29,961
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
28,961 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-VX13CJT
12,714 (3,070-14,330)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,342 บาท
29,961 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
28,961 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-VX18CJT

เบอร์ 5 20.16 Btu/hW 18,881 (3,070-19,789)BTU ไร้สาย 220 V 48,728 35,676
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
34,676 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-VX18CJT
18,881 (3,070-19,789)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,728 บาท
35,676 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
34,676 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-VX24CJT

เบอร์ 5 19.65 Btu/hW 23,000 (5,118-27,304)BTU ไร้สาย 220 V 56,450 42,369
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
41,369 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-VX24CJT
23,000 (5,118-27,304)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,450 บาท
42,369 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
41,369 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

ZX18HFT

เบอร์ 5 24.60 Btu/hW 18,909 (1707-21502)BTU ไร้สาย 220 V 60,852 46,486
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
45,486 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
ZX18HFT
18,909 (1707-21502)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,852 บาท
46,486 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
45,486 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์