หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

LG

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

IG10

เบอร์ 5 18.00 Btu/hW 9,212 (1,800-11,900) BTU ไร้สาย 220 V 27,031 14,711
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
13,711 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
IG10
9,212 (1,800-11,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,031 บาท
14,711 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
13,711 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

IG13

เบอร์ 5 18.00 Btu/hW 11,942 (2,000-13,500) BTU ไร้สาย 220 V 33,293 16,773
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
15,773 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
IG13
11,942 (2,000-13,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,293 บาท
16,773 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
15,773 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

IG18

เบอร์ 5 18.00 Btu/hW 18,084 (3,400-20,000) BTU ไร้สาย 220 V 44,989 23,680
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
22,680 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
IG18
18,084 (3,400-20,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,989 บาท
23,680 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
22,680 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

IG24

เบอร์ 5 19.95 Btu/hW 21,496 (3,800-23,800) BTU ไร้สาย 220 V 55,137 30,794
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
29,794 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
IG24
21,496 (3,800-23,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,137 บาท
30,794 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
29,794 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์