หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

LG

ตัวกรอง Showing all 6 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

IQ18

เบอร์ 5 18.00 Btu/hW 18,000 (3,700-20,000) BTU ไร้สาย 220 V 38,464 22,959
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
21,959 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
IQ18
18,000 (3,700-20,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,464 บาท
22,959 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
21,959 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

IQ24

เบอร์ 5 20.01 Btu/hW 21,600 (3,800-23,800) BTU ไร้สาย 220 V 48,010 29,969
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
28,969 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
IQ24
21,600 (3,800-23,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,010 บาท
29,969 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
28,969 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

IG10

เบอร์ 5 18.00 Btu/hW 9,212 (1,800-11,900) BTU ไร้สาย 220 V 27,031 16,258
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,258 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
IG10
9,212 (1,800-11,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,031 บาท
16,258 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,258 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

IG13

เบอร์ 5 18.00 Btu/hW 11,942 (2,000-13,500) BTU ไร้สาย 220 V 30,330 18,216
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
17,216 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
IG13
11,942 (2,000-13,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,330 บาท
18,216 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
17,216 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

IG18

เบอร์ 5 18.00 Btu/hW 18,084 (3,400-20,000) BTU ไร้สาย 220 V 40,010 24,505
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
23,505 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
IG18
18,084 (3,400-20,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,010 บาท
24,505 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
23,505 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

IG24

เบอร์ 5 19.95 Btu/hW 21,496 (3,800-23,800) BTU ไร้สาย 220 V 49,763 31,722
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
30,722 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
IG24
21,496 (3,800-23,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,763 บาท
31,722 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
30,722 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์