หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

MIDEA

ตัวกรอง Showing all 13 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

All Easy 09

เบอร์ 5 14.40Btu/hW 9,167.81 BTU ไร้สาย 220 V 20,927 13,061
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
12,061 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
All Easy 09
9,167.81 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
20,927 บาท
13,061 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
12,061 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

All Easy 12

เบอร์ 5 12.97 Btu/hW 12,037.67BTU ไร้สาย 220 V 22,989 14,092
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
13,092 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
All Easy 12
12,037.67BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,989 บาท
14,092 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
13,092 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

All Easy 18

เบอร์ 5 12.90 Btu/hW 18,399.62 BTU ไร้สาย 220 V 31,677 20,381
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
19,381 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
All Easy 18
18,399.62 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,677 บาท
20,381 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
19,381 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MSAFB-09CRN8-QD2

เบอร์ 5 16.10 Btu/hW 9,835.23 BTU ไร้สาย 220 V 22,989 14,455
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
13,455 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSAFB-09CRN8-QD2
9,835.23 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,989 บาท
14,455 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
13,455 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MSAFB-12CRDN8-QD2

เบอร์ 5 15.00 Btu/hW 12,241.30 BTU ไร้สาย 220 V 25,051 15,434
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
14,434 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSAFB-12CRDN8-QD2
12,241.30 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,051 บาท
15,434 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
14,434 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MSAFC-18CRDN8-QDO

เบอร์ 5 15.97 Btu/hW 17,221.97BTU ไร้สาย 220 V 34,770 21,889
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
20,889 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSAFC-18CRDN8-QDO
17,221.97BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,770 บาท
21,889 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
20,889 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MSAFDU-24HRFNX-QRDOGW

เบอร์ 5 15.00 Btu/hW 23,786.45BTU ไร้สาย 220 V 39,189 25,381
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
24,381 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSAFDU-24HRFNX-QRDOGW
23,786.45BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,189 บาท
25,381 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
24,381 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MSABB-09CRFN8-QE3

เบอร์ 5 20.10 Btu/hW 9,323BTU ไร้สาย 220 V 25,051 15,660
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
14,660 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSABB-09CRFN8-QE3
9,323BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,051 บาท
15,660 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
14,660 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MSABB-12CRFN8-QC6

เบอร์ 5 20.37 Btu/hW 12,625BTU ไร้สาย 220 V 27,112 16,781
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
15,781 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSABB-12CRFN8-QC6
12,625BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,112 บาท
16,781 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
15,781 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MSABD-18CRFN8-QC6

เบอร์ 5 20.10 Btu/hW 17,874BTU ไร้สาย 220 V 37,863 23,905
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
22,905 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSABD-18CRFN8-QC6
17,874BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,863 บาท
23,905 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
22,905 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MSABE-24HRFNX-QC5GW

เบอร์ 5 17.91 Btu/hW 24,360BTU ไร้สาย 220 V 41,251 27,318
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
26,318 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSABE-24HRFNX-QC5GW
24,360BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,251 บาท
27,318 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
26,318 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW

เบอร์ 5 20.40 Btu/hW 9,089BTU ไร้สาย 220 V 34,329 22,097
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
21,097 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW
9,089BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,329 บาท
22,097 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
21,097 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MSMTAU-12HRFN8-QRD6GW

เบอร์ 5 18.66 Btu/hW 12,157BTU ไร้สาย 220 V 36,391 23,600
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
22,600 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSMTAU-12HRFN8-QRD6GW
12,157BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,391 บาท
23,600 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
22,600 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์