หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

MIDEA

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

MSAFB-09CRDN8-QCO

เบอร์ 5 15.05 Btu/hW 9,379 BTU ไร้สาย 220 V 23,081 14,708
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
13,708 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSAFB-09CRDN8-QCO
9,379 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,081 บาท
14,708 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
13,708 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MSAFB-12CRDN8-QCO

เบอร์ 5 16.58 Btu/hW 12,300 BTU ไร้สาย 220 V 25,143 15,716
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
14,716 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSAFB-12CRDN8-QCO
12,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,143 บาท
15,716 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
14,716 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MSAFC-17CRDN8-QCO

เบอร์ 5 16.24 Btu/hW 17,163 BTU ไร้สาย 220 V 34,863 22,348
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
21,348 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSAFC-17CRDN8-QCO
17,163 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,863 บาท
22,348 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
21,348 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MSABB-09CRFN8-QE3

เบอร์ 5 20.1 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 25,143 15,948
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
14,948 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSABB-09CRFN8-QE3
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,143 บาท
15,948 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
14,948 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MSABB-12CRFN8-QC6

เบอร์ 5 20.37 Btu/hW 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 27,205 17,103
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
16,103 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSABB-12CRFN8-QC6
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,205 บาท
17,103 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
16,103 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MSABD-18CRFN8-QC6

เบอร์ 5 20.1 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 37,956 24,423
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
23,423 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSABD-18CRFN8-QC6
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,956 บาท
24,423 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
23,423 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MSABE-24HRFNX-QC5GW

เบอร์ 5 17.91 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 41,343 27,928
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
26,928 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSABE-24HRFNX-QC5GW
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,343 บาท
27,928 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
26,928 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MSAGB-09CRDN8-QD6GA

เบอร์ 5 16.72 Btu/hW 9,956 BTU ไร้สาย 220 V 24,112 14,932
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
13,932 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSAGB-09CRDN8-QD6GA
9,956 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,112 บาท
14,932 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
13,932 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MSAGB-12CRDN8-QD6GA

เบอร์ 5 16.07 Btu/hW 11,944 BTU ไร้สาย 220 V 26,174 16,494
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
15,494 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSAGB-12CRDN8-QD6GA
11,944 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,174 บาท
16,494 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
15,494 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MSAGC-18CRDN8-QDOGA

เบอร์ 5 15.97 Btu/hW 17,883 BTU ไร้สาย 220 V 36,925 22,941
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
21,941 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSAGC-18CRDN8-QDOGA
17,883 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,925 บาท
22,941 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
21,941 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MSAGD-21CRDN8-QCO

เบอร์ 5 15.76 Btu/hW 21,000 BTU ไร้สาย 220 V 38,987 25,646
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
24,646 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSAGD-21CRDN8-QCO
21,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,987 บาท
25,646 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
24,646 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW

เบอร์ 5 21.5 Btu/hW 9,000(2,900-11,200)BTU ไร้สาย 220 V 35,453 23,419
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
22,419 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW
9,000(2,900-11,200)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,453 บาท
23,419 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
22,419 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW

เบอร์ 5 20.23 Btu/hW 12,000(4,500-14,900)BTU ไร้สาย 220 V 37,514 25,042
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
24,042 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW
12,000(4,500-14,900)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,514 บาท
25,042 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
24,042 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์