หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

MITSUBISHI MR.SLIM

ตัวกรอง Showing 1 - 16 of 113 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง

PL-P48BAK/PU-P48YAKD

- 45,000 BTU ไร้สาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
PL-P48BAK/PU-P48YAKD
45,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PL-P36BAK/PU-P36YAKD

- 35,500 BTU ไร้สาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
PL-P36BAK/PU-P36YAKD
35,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MS-GN09VF

เบอร์ 5 13.22 Btu/hW 9,212 BTU ไร้สาย 220 V 26,002 16,773
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
15,773 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MS-GN09VF
9,212 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,002 บาท
16,773 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
15,773 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCF-GN13VA

- - 12,624 BTU ไร้สาย 220 V 32,774 25,742
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
24,742 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCF-GN13VA
12,624 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,774 บาท
25,742 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
24,742 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCF-GN18VA

- - 16,378 BTU ไร้สาย 220 V 38,510 30,175
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
29,175 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCF-GN18VA
16,378 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,510 บาท
30,175 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
29,175 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCF-GN24VA

- - 21,154 BTU ไร้สาย 220 V 44,467 34,814
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
33,814 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCF-GN24VA
21,154 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,467 บาท
34,814 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
33,814 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PCY-SP18KAL2 / SUY-SA18VA2-WIRELESS

เบอร์ 5 18.41 BTU/Hr/W 18,084 BTU ไร้สาย 220 V 48,880 37,620
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
36,620 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PCY-SP18KAL2 / SUY-SA18VA2-WIRELESS
18,084 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,880 บาท
37,620 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
36,620 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PCY-SP24KAL2 / SUY-SA24VA2-WIRELESS

เบอร์ 5 19.33 BTU/Hr/W 25,249 BTU ไร้สาย 220 V 53,954 41,395
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
40,395 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PCY-SP24KAL2 / SUY-SA24VA2-WIRELESS
25,249 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,954 บาท
41,395 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
40,395 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PCY-SP30KAL2 / SUY-SA30VA2-WIRELESS

เบอร์ 5 18.51 BTU/Hr/W 30,026 BTU ไร้สาย 220 V 62,269 47,665
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
46,665 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PCY-SP30KAL2 / SUY-SA30VA2-WIRELESS
30,026 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,269 บาท
47,665 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
46,665 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PCY-SP36KAL2 / PUY-SP36VKA2-WIRELESS

เบอร์ 5 19.05 BTU/Hr/W 36,167 BTU ไร้สาย 220 V 72,646 55,403
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
54,403 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PCY-SP36KAL2 / PUY-SP36VKA2-WIRELESS
36,167 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
72,646 บาท
55,403 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
54,403 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PCY-SP36KAL2 / PUY-SP36YKA2-WIRELESS

เบอร์ 5 19.05 BTU/Hr/W 36,167 BTU ไร้สาย 380 V 72,646 55,403
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
54,403 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PCY-SP36KAL2 / PUY-SP36YKA2-WIRELESS
36,167 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
72,646 บาท
55,403 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
54,403 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PCY-SP42KAL2 / PUY-SP42VKA2-WIRELESS

17.00 BTU/Hr/W 42,000 BTU ไร้สาย 220 V 83,244 63,305
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
62,305 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PCY-SP42KAL2 / PUY-SP42VKA2-WIRELESS
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
83,244 บาท
63,305 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
62,305 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PCY-SP42KAL2 / PUY-SP42YKA2-WIRELESS

17.00 BTU/Hr/W 42,000 BTU ไร้สาย 380 V 83,244 63,305
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
62,305 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PCY-SP42KAL2 / PUY-SP42YKA2-WIRELESS
42,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
83,244 บาท
63,305 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
62,305 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PCY-SP48KAL2 / PUY-SP48VKA2-WIRELESS

15.70 BTU/Hr/W 48,000 BTU ไร้สาย 220 V 91,076 69,132
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
68,132 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PCY-SP48KAL2 / PUY-SP48VKA2-WIRELESS
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
91,076 บาท
69,132 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
68,132 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PCY-SP48KAL2 / PUY-SP48YKA2-WIRELESS

15.70 BTU/Hr/W 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 91,076 69,132
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
68,132 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PCY-SP48KAL2 / PUY-SP48YKA2-WIRELESS
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
91,076 บาท
69,132 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
68,132 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MS-GN13VF

เบอร์ 5 13.18 Btu/hW 12,966 BTU ไร้สาย 220 V 29,300 19,453
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
18,453 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MS-GN13VF
12,966 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,300 บาท
19,453 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
18,453 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์