หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

PANASONIC

ตัวกรอง Showing 1 - 16 of 25 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

CS-PU9VKT

เบอร์ 5 19.11 Btu/hW 8,490 (2,860-10,900) BTU ไร้สาย 220 V 27,769 16,215
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,215 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-PU9VKT
8,490 (2,860-10,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,769 บาท
16,215 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,215 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-PU13VKT

เบอร์ 5 19.38 Btu/hW 11,970 (3,480-15,300) BTU ไร้สาย 220 V 31,629 18,589
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
17,589 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-PU13VKT
11,970 (3,480-15,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,629 บาท
18,589 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
17,589 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-PU18VKT

เบอร์ 5 22.25 Btu/hW 18,003(3,750-20,500) BTU ไร้สาย 220 V 42,621 26,482
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
25,482 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-PU18VKT
18,003(3,750-20,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,621 บาท
26,482 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
25,482 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-PU24VKT

เบอร์ 5 20.54 Btu/hW 20,690 (3280-24200) BTU ไร้สาย 220 V 56,126 33,903
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
32,903 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-PU24VKT
20,690 (3280-24200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,126 บาท
33,903 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
32,903 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-PU30UKT

เบอร์ 5 18.56 Btu/hW 27,477 (3920-34100) BTU ไร้สาย 220 V 70,577 44,630
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
43,630 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-PU30UKT
27,477 (3920-34100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
70,577 บาท
44,630 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
43,630 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-KU09VKT

เบอร์ 5 19.11 Btu/hW 8,490 (2,860-10,900) BTU ไร้สาย 220 V 29,644 17,271
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
16,271 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-KU09VKT
8,490 (2,860-10,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,644 บาท
17,271 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
16,271 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-KU13VKT

เบอร์ 5 21.09 Btu/hW 12,105 (3480-15,300) BTU ไร้สาย 220 V 33,505 19,885
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,885 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-KU13VKT
12,105 (3480-15,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,505 บาท
19,885 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,885 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-KU18VKT

เบอร์ 5 22.25 Btu/hW 18,003 (3,750-20,500) BTU ไร้สาย 220 V 44,496 26,098
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
25,098 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-KU18VKT
18,003 (3,750-20,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,496 บาท
26,098 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
25,098 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-KU24VKT

เบอร์ 5 21.05 Btu/hW 20,565 (3,280-24,200) BTU ไร้สาย 220 V 58,112 33,384
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
32,384 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-KU24VKT
20,565 (3,280-24,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,112 บาท
33,384 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
32,384 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-XU09VKT

เบอร์ 5 24.33 Btu/hW 9,069 (2,860-12,300)BTU ไร้สาย 220 V 34,277 19,101
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,101 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-XU09VKT
9,069 (2,860-12,300)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,277 บาท
19,101 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,101 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-XU13VKT

เบอร์ 5 23.20 Btu/hW 12,534 (3,480-15,300)BTU ไร้สาย 220 V 37,807 21,223
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
20,223 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-XU13VKT
12,534 (3,480-15,300)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,807 บาท
21,223 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
20,223 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-XU18VKT

เบอร์ 5 23.34 Btu/hW 18,000 (3,750-20,500)BTU ไร้สาย 220 V 49,019 28,413
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
27,413 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-XU18VKT
18,000 (3,750-20,500)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,019 บาท
28,413 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
27,413 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-XU24VKT

เบอร์ 5 23.41 Btu/hW 20,644(3,820-24,200)BTU ไร้สาย 220 V 62,524 35,247
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
34,247 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-XU24VKT
20,644(3,820-24,200)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,524 บาท
35,247 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
34,247 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-VU09UKT

เบอร์ 5 23.85 Btu/hW 8,506(2,860-12,300) BTU ไร้สาย 220 V 45,087 25,141
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
24,141 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-VU09UKT
8,506(2,860-12,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,087 บาท
25,141 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
24,141 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-VU13UKT

เบอร์ 5 22.28 Btu/hW 11,786 (3,480-15,300) BTU ไร้สาย 220 V 47,735 27,870
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
26,870 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-VU13UKT
11,786 (3,480-15,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,735 บาท
27,870 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
26,870 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-VU18UKT

เบอร์ 5 18.36 Btu/hW 17,590 (3,750-19,800) BTU ไร้สาย 220 V 60,271 35,421
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
34,421 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-VU18UKT
17,590 (3,750-19,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,271 บาท
35,421 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
34,421 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์