หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

PANASONIC

ตัวกรอง Showing all 9 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

CS-KN09UKT

เบอร์ 5 14.02 Btu/hW 9,633 BTU ไร้สาย 220 V 25,681 16,307
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
15,307 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-KN09UKT
9,633 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,681 บาท
16,307 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
15,307 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-KN12UKT

เบอร์ 5 14.09 Btu/hW 11,858 BTU ไร้สาย 220 V 29,101 18,365
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
17,365 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-KN12UKT
11,858 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,101 บาท
18,365 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
17,365 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-KN18UKT

เบอร์ 5 13.51 Btu/hW 18,371 BTU ไร้สาย 220 V 42,010 25,992
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
24,992 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-KN18UKT
18,371 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,010 บาท
25,992 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
24,992 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-KN24UKT

เบอร์ 5 13.16 Btu/hW 22,217 BTU ไร้สาย 220 V 54,695 33,550
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
32,550 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-KN24UKT
22,217 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,695 บาท
33,550 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
32,550 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-PN09VKT

เบอร์ 5 13.82 Btu/hW 9,813 BTU ไร้สาย 220 V 23,797 15,896
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
14,896 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-PN09VKT
9,813 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,797 บาท
15,896 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
14,896 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-PN12VKT

เบอร์ 5 14.16 Btu/hW 11,934 BTU ไร้สาย 220 V 27,327 17,855
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
16,855 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-PN12VKT
11,934 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,327 บาท
17,855 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
16,855 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-PN18VKT

เบอร์ 5 13.20 Btu/hW 18,410 BTU ไร้สาย 220 V 37,768 25,300
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
24,300 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-PN18VKT
18,410 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,768 บาท
25,300 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
24,300 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-PN24VKT

เบอร์ 5 13.41 Btu/hW 21,788 BTU ไร้สาย 220 V 50,942 30,900
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
29,900 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-PN24VKT
21,788 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,942 บาท
30,900 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
29,900 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-PN30UKT

เบอร์ 5 10.04 Btu/hW 28,300 BTU ไร้สาย 220 V 59,877 36,463
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
35,463 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-PN30UKT
28,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,877 บาท
36,463 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
35,463 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์