หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

PANASONIC

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

CS-PN09WKT

เบอร์ 5 13.56Btu/hW 9,532 BTU ไร้สาย 220 V 23,797 14,850
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
13,850 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-PN09WKT
9,532 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,797 บาท
14,850 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
13,850 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-PN12WKT

เบอร์ 5 13.44 Btu/hW 12,365 BTU ไร้สาย 220 V 27,327 16,850
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
15,850 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-PN12WKT
12,365 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,327 บาท
16,850 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
15,850 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-PN18WKT

เบอร์ 5 13.43 Btu/hW 18,275 BTU ไร้สาย 220 V 37,768 23,886
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
22,886 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-PN18WKT
18,275 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,768 บาท
23,886 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
22,886 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-PN24VKT

เบอร์ 5 13.41 Btu/hW 21,788 BTU ไร้สาย 220 V 50,942 30,350
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
29,350 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-PN24VKT
21,788 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,942 บาท
30,350 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
29,350 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-PN30UKT

เบอร์ 5 10.04 Btu/hW 28,300 BTU ไร้สาย 220 V 59,877 33,950
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
32,950 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-PN30UKT
28,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,877 บาท
33,950 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
32,950 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS/CU-YN9WKT

เบอร์ 5 14.16 Btu/hW 9,305 BTU ไร้สาย 220 V 22,707 13,577
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
12,577 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS/CU-YN9WKT
9,305 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,707 บาท
13,577 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
12,577 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS/CU-YN12WKT

เบอร์ 5 13.17 Btu/hW 12,428 BTU ไร้สาย 220 V 27,327 15,329
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
14,329 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS/CU-YN12WKT
12,428 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,327 บาท
15,329 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
14,329 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS/CU-YN18WKT

เบอร์ 5 13.78 Btu/hW 18,852 BTU ไร้สาย 220 V 37,768 21,515
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
20,515 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS/CU-YN18WKT
18,852 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,768 บาท
21,515 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
20,515 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS/CU-PC24QKT

เบอร์ 5 10.70 Btu/hW 22,800 BTU ไร้สาย 220 V 49,900 21,306
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
20,306 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS/CU-PC24QKT
22,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,900 บาท
21,306 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
20,306 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS/CU-YN24WKT

เบอร์ 5 13.10 Btu/hW 24,182 BTU ไร้สาย 220 V 49,942 29,000
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
28,000 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS/CU-YN24WKT
24,182 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,942 บาท
29,000 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
28,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น
บัญชี