หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

PANASONIC

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

CS-YU9VKT

เบอร์ 5 18.88 Btu/hW 9,514 [340-12,500] BTU ไร้สาย 220 V 25,681 14,950
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
13,950 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-YU9VKT
9,514 [340-12,500] BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,681 บาท
14,950 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
13,950 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-YU13VKT

เบอร์ 5 19.04 Btu/hW 12,245 (3,070-13,990) BTU ไร้สาย 220 V 29,211 16,950
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
15,950 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-YU13VKT
12,245 (3,070-13,990) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,211 บาท
16,950 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
15,950 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-YU18VKT

เบอร์ 5 17.98 Btu/hW 18,359 (2,900-21,800) BTU ไร้สาย 220 V 42,010 24,250
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
23,250 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-YU18VKT
18,359 (2,900-21,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,010 บาท
24,250 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
23,250 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-YU24VKT

เบอร์ 5 18.25 Btu/hW 24,087 (8,530-26,600) BTU ไร้สาย 220 V 54,695 31,550
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
30,550 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-YU24VKT
24,087 (8,530-26,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,695 บาท
31,550 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
30,550 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-XKU09WKT

เบอร์ 5 20.10 Btu/hW 8,876 BTU ไร้สาย 220 V 28,113 17,850
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
16,850 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-XKU09WKT
8,876 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,113 บาท
17,850 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
16,850 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-XKU13WKT

เบอร์ 5 21.09 Btu/hW 11,747 BTU ไร้สาย 220 V 32,340 20,850
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
19,850 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-XKU13WKT
11,747 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,340 บาท
20,850 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
19,850 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-XKU18WKT

เบอร์ 5 20.20 Btu/hW 17,209 BTU ไร้สาย 220 V 43,842 26,450
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
25,450 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-XKU18WKT
17,209 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,842 บาท
26,450 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
25,450 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-XKU24WKT

เบอร์ 5 20.51 Btu/hW 20,764 BTU ไร้สาย 220 V 60,337 34,250
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
33,250 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-XKU24WKT
20,764 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,337 บาท
34,250 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
33,250 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-KU09WKT

เบอร์ 5 15.7 Btu/hW 8,699 BTU ไร้สาย 220 V 25,432 15,350
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
14,350 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-KU09WKT
8,699 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,432 บาท
15,350 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
14,350 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-KU12WKT

เบอร์ 5 16.45 Btu/hW 11,818 BTU ไร้สาย 220 V 29,350 17,650
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
16,650 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-KU12WKT
11,818 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,350 บาท
17,650 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
16,650 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-KU18WKT

เบอร์ 5 16.62 Btu/hW 16,881 BTU ไร้สาย 220 V 42,089 24,850
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
23,850 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-KU18WKT
16,881 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,089 บาท
24,850 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
23,850 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-KU24WKT

เบอร์ 5 20.51 Btu/hW 20,764 BTU ไร้สาย 220 V 52,708 31,850
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
30,850 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-KU24WKT
20,764 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,708 บาท
31,850 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
30,850 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-XU09VKT

เบอร์ 5 24.33 Btu/hW 9,069 (2,860-12,300)BTU ไร้สาย 220 V 34,947 18,950
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
17,950 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-XU09VKT
9,069 (2,860-12,300)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,947 บาท
18,950 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
17,950 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-XU13VKT

เบอร์ 5 23.20 Btu/hW 12,534 (3,480-15,300)BTU ไร้สาย 220 V 38,477 21,223
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
20,223 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-XU13VKT
12,534 (3,480-15,300)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,477 บาท
21,223 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
20,223 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-XU18VKT

เบอร์ 5 23.34 Btu/hW 18,000 (3,750-20,500)BTU ไร้สาย 220 V 51,717 28,413
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
27,413 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-XU18VKT
18,000 (3,750-20,500)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,717 บาท
28,413 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
27,413 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-XU24VKT

เบอร์ 5 23.41 Btu/hW 20,644(3,820-24,200)BTU ไร้สาย 220 V 64,954 35,247
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
34,247 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-XU24VKT
20,644(3,820-24,200)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
64,954 บาท
35,247 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
34,247 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์