หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

PANASONIC

ตัวกรอง Showing 1 - 16 of 20 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

CS-YU9VKT

เบอร์ 5 18.88 Btu/hW 9,514 [340-12,500] BTU ไร้สาย 220 V 25,681 15,742
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
14,742 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-YU9VKT
9,514 [340-12,500] BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,681 บาท
15,742 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
14,742 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-YU13VKT

เบอร์ 5 19.04 Btu/hW 12,245 (3,070-13,990) BTU ไร้สาย 220 V 29,211 17,752
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
16,752 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-YU13VKT
12,245 (3,070-13,990) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,211 บาท
17,752 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
16,752 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-YU18VKT

เบอร์ 5 17.98 Btu/hW 18,359 (2,900-21,800) BTU ไร้สาย 220 V 42,010 25,226
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
24,226 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-YU18VKT
18,359 (2,900-21,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,010 บาท
25,226 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
24,226 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-YU24VKT

เบอร์ 5 18.25 Btu/hW 24,087 (8,530-26,600) BTU ไร้สาย 220 V 54,695 32,649
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
31,649 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-YU24VKT
24,087 (8,530-26,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,695 บาท
32,649 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
31,649 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-PU09VKT

เบอร์ 5 19.11 Btu/hW 8,490 (2,860-10,900) BTU ไร้สาย 220 V 28,439 16,773
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
15,773 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-PU09VKT
8,490 (2,860-10,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,439 บาท
16,773 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
15,773 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-PU13VKT

เบอร์ 5 19.38 Btu/hW 11,970 (3,480-15,300) BTU ไร้สาย 220 V 32,300 19,247
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
18,247 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-PU13VKT
11,970 (3,480-15,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,300 บาท
19,247 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
18,247 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-PU18VKT

เบอร์ 5 22.25 Btu/hW 18,003(3,750-20,500) BTU ไร้สาย 220 V 45,319 27,597
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
26,597 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-PU18VKT
18,003(3,750-20,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,319 บาท
27,597 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
26,597 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-PU24VKT

เบอร์ 5 20.54 Btu/hW 20,690 (3280-24200) BTU ไร้สาย 220 V 58,556 35,432
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
34,432 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-PU24VKT
20,690 (3280-24200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,556 บาท
35,432 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
34,432 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-PU30UKT

เบอร์ 5 18.56 Btu/hW 27,477 (3920-34100) BTU ไร้สาย 220 V 73,007 44,195
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
43,195 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-PU30UKT
27,477 (3920-34100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
73,007 บาท
44,195 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
43,195 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-KU09VKT

เบอร์ 5 19.11 Btu/hW 8,490 (2,860-10,900) BTU ไร้สาย 220 V 30,314 17,271
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
16,271 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-KU09VKT
8,490 (2,860-10,900) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,314 บาท
17,271 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
16,271 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-KU13VKT

เบอร์ 5 21.09 Btu/hW 12,105 (3480-15,300) BTU ไร้สาย 220 V 34,175 19,885
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
18,885 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-KU13VKT
12,105 (3480-15,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,175 บาท
19,885 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
18,885 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-KU18VKT

เบอร์ 5 22.25 Btu/hW 18,003 (3,750-20,500) BTU ไร้สาย 220 V 47,194 26,098
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
25,098 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-KU18VKT
18,003 (3,750-20,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,194 บาท
26,098 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
25,098 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-KU24VKT

เบอร์ 5 21.05 Btu/hW 20,565 (3,280-24,200) BTU ไร้สาย 220 V 60,542 33,384
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
32,384 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-KU24VKT
20,565 (3,280-24,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,542 บาท
33,384 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
32,384 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-XU09VKT

เบอร์ 5 24.33 Btu/hW 9,069 (2,860-12,300)BTU ไร้สาย 220 V 34,947 19,410
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
18,410 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-XU09VKT
9,069 (2,860-12,300)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,947 บาท
19,410 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
18,410 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-XU13VKT

เบอร์ 5 23.20 Btu/hW 12,534 (3,480-15,300)BTU ไร้สาย 220 V 38,477 21,532
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
20,532 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-XU13VKT
12,534 (3,480-15,300)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,477 บาท
21,532 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
20,532 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

CS-XU18VKT

เบอร์ 5 23.34 Btu/hW 18,000 (3,750-20,500)BTU ไร้สาย 220 V 51,717 28,620
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
27,620 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
CS-XU18VKT
18,000 (3,750-20,500)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,717 บาท
28,620 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
27,620 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์