หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

SAIJO DENKI

ตัวกรอง Showing 1 - 16 of 27 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

SWG09-R32

เบอร์ 5 12.98 Btu/hW 9,442 BTU ไร้สาย 220 V 24,446 14,711
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
13,711 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
SWG09-R32
9,442 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,446 บาท
14,711 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
13,711 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

SWG12-R32

เบอร์ 5 13.35 Btu/hW 12,775 BTU ไร้สาย 220 V 24,998 14,917
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
13,917 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
SWG12-R32
12,775 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,998 บาท
14,917 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
13,917 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

SWG18-R32

เบอร์ 5 13.05 Btu/hW 19,052 BTU ไร้สาย 220 V 32,833 20,711
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
19,711 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
SWG18-R32
19,052 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,833 บาท
20,711 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
19,711 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

SWG25-R32

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 25,201 BTU ไร้สาย 220 V 38,659 26,134
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
25,134 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
SWG25-R32
25,201 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,659 บาท
26,134 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
25,134 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TURBO APS R32-09

เบอร์ 5 14.50 Btu/hW 9,462 BTU ไร้สาย 220 V 28,748 15,412
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
14,412 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TURBO APS R32-09
9,462 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,748 บาท
15,412 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
14,412 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TURBO APS R32-12

เบอร์ 5 13.65 Btu/hW 12,641 BTU ไร้สาย 220 V 29,961 16,257
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
15,257 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TURBO APS R32-12
12,641 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,961 บาท
16,257 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
15,257 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TURBO APS R32-18

เบอร์ 5 14.02 Btu/hW 18,344 BTU ไร้สาย 220 V 38,789 23,247
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
22,247 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TURBO APS R32-18
18,344 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,789 บาท
23,247 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
22,247 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TURBO APS R32-25

เบอร์ 5 12.90 Btu/hW 25,039 BTU ไร้สาย 220 V 46,180 29,329
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
28,329 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TURBO APS R32-25
25,039 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,180 บาท
29,329 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
28,329 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TURBO APS R32-30 220 V

เบอร์ 5 12.83 Btu/hW 31,072 BTU ไร้สาย 220 V 50,592 33,453
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
32,453 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TURBO APS R32-30 220 V
31,072 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,592 บาท
33,453 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
32,453 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TURBO APS R32-30T 380V

เบอร์ 5 12.30 Btu/hW 30,100 BTU ไร้สาย 380 V 52,799 35,515
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
34,515 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TURBO APS R32-30T 380V
30,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
52,799 บาท
35,515 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
34,515 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TURBO APS R32-36 220 V

เบอร์ 5 12.73 Btu/hW 36,147 BTU ไร้สาย 220 V 63,499 43,969
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
42,969 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TURBO APS R32-36 220 V
36,147 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
63,499 บาท
43,969 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
42,969 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TURBO APS R32-36T 380 V

เบอร์ 5 12.25 Btu/hW 36,100 BTU ไร้สาย 380 V 67,911 48,092
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
47,092 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TURBO APS R32-36T 380 V
36,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
67,911 บาท
48,092 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
47,092 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TURBO APS R32-40 220 V

เบอร์ 5 12.18 Btu/hW 40,100 BTU ไร้สาย 220 V 67,911 48,092
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
47,092 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TURBO APS R32-40 220 V
40,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,911 บาท
48,092 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
47,092 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TURBO APS R32-40T 380 V

เบอร์ 5 12.13 Btu/hW 40,100 BTU ไร้สาย 380 V 71,220 51,185
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
50,185 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TURBO APS R32-40T 380 V
40,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
71,220 บาท
51,185 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
50,185 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

INVERTER SURE-10 R-32

เบอร์ 5 21.91 Btu/hW 9,587 (4,500-10,000) BTU ไร้สาย 220 V 29,983 16,773
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
15,773 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
INVERTER SURE-10 R-32
9,587 (4,500-10,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,983 บาท
16,773 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
15,773 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

INVERTER SURE-12 R-32

เบอร์ 5 19.69 Btu/hW 12,369 (6,700-14,600 BTU ไร้สาย 220 V 30,865 17,494
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
16,494 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
INVERTER SURE-12 R-32
12,369 (6,700-14,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,865 บาท
17,494 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
16,494 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์