หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

SAIJO DENKI

ตัวกรอง Showing 1 - 16 of 26 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

SWG09-R32

เบอร์ 5 12.98 Btu/hW 9,442 BTU ไร้สาย 220 V 23,114 14,712
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
13,712 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
SWG09-R32
9,442 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,114 บาท
14,712 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
13,712 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

SWG12-R32

เบอร์ 5 13.35 Btu/hW 12,775 BTU ไร้สาย 220 V 23,666 15,212
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
14,212 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
SWG12-R32
12,775 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,666 บาท
15,212 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
14,212 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

SWG18-R32

เบอร์ 5 13.05 Btu/hW 19,052 BTU ไร้สาย 220 V 30,135 20,152
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
19,152 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
SWG18-R32
19,052 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,135 บาท
20,152 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
19,152 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

SWG25-R32

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 25,201 BTU ไร้สาย 220 V 36,139 25,419
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
24,419 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
SWG25-R32
25,201 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,139 บาท
25,419 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
24,419 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TURBO APS R32-09

เบอร์ 5 14.50 Btu/hW 9,462 BTU ไร้สาย 220 V 27,416 14,903
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
13,903 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TURBO APS R32-09
9,462 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,416 บาท
14,903 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
13,903 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TURBO APS R32-12

เบอร์ 5 13.65 Btu/hW 12,641 BTU ไร้สาย 220 V 28,629 16,004
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,004 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TURBO APS R32-12
12,641 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,629 บาท
16,004 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,004 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TURBO APS R32-18

เบอร์ 5 14.02 Btu/hW 18,344 BTU ไร้สาย 220 V 36,091 22,734
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
21,734 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TURBO APS R32-18
18,344 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,091 บาท
22,734 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
21,734 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TURBO APS R32-25

เบอร์ 5 12.90 Btu/hW 25,039 BTU ไร้สาย 220 V 43,750 28,619
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
27,619 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TURBO APS R32-25
25,039 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,750 บาท
28,619 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
27,619 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TURBO APS R32-30 220 V

เบอร์ 5 12.83 Btu/hW 31,072 BTU ไร้สาย 220 V 48,833 32,619
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
31,619 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TURBO APS R32-30 220 V
31,072 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,833 บาท
32,619 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
31,619 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TURBO APS R32-30T 380V

เบอร์ 5 12.30 Btu/hW 30,100 BTU ไร้สาย 380 V 51,039 34,619
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
33,619 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TURBO APS R32-30T 380V
30,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
51,039 บาท
34,619 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
33,619 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TURBO APS R32-36 220 V

เบอร์ 5 12.73 Btu/hW 36,147 BTU ไร้สาย 220 V 62,409 42,835
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
41,835 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TURBO APS R32-36 220 V
36,147 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,409 บาท
42,835 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
41,835 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TURBO APS R32-36T 380 V

เบอร์ 5 12.25 Btu/hW 36,100 BTU ไร้สาย 380 V 66,821 47,020
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
46,020 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TURBO APS R32-36T 380 V
36,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
66,821 บาท
47,020 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
46,020 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TURBO APS R32-40 220 V

เบอร์ 5 12.18 Btu/hW 40,100 BTU ไร้สาย 220 V 66,821 47,020
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
46,020 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TURBO APS R32-40 220 V
40,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,821 บาท
47,020 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
46,020 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TURBO APS R32-40T 380 V

เบอร์ 5 12.13 Btu/hW 40,100 BTU ไร้สาย 380 V 70,131 49,835
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
48,835 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TURBO APS R32-40T 380 V
40,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
70,131 บาท
49,835 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
48,835 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

INVERTER SURE-10

เบอร์ 5 21.91 Btu/hW 9,587 (4,500-10,000) BTU ไร้สาย 220 V 28,651 15,905
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
14,905 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
INVERTER SURE-10
9,587 (4,500-10,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,651 บาท
15,905 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
14,905 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

INVERTER SURE-12

เบอร์ 5 19.69 Btu/hW 12,369 (6,700-14,600 BTU ไร้สาย 220 V 29,534 16,680
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,680 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
INVERTER SURE-12
12,369 (6,700-14,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,534 บาท
16,680 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,680 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์