หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

SAMSUNG

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

AR10TYCABWKNST

เบอร์ 5 22.00 Btu/hW 10,000(3,500-13,000) BTU ไร้สาย 220 V 33,763 23,550
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
22,550 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR10TYCABWKNST
10,000(3,500-13,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,763 บาท
23,550 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
22,550 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR13TYCABWKNST

เบอร์ 5 20.60 Btu/hW 12,000(3,500-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 35,825 25,250
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
24,250 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR13TYCABWKNST
12,000(3,500-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,825 บาท
25,250 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
24,250 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR18TYCABWKNST

เบอร์ 5 20.60 Btu/hW 18,000(5,000-23,000) BTU ไร้สาย 220 V 43,443 30,650
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
29,650 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR18TYCABWKNST
18,000(5,000-23,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,443 บาท
30,650 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
29,650 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR24TYCABWKNST

เบอร์ 5 20.60 Btu/hW 21,500(5,000-25,000) BTU ไร้สาย 220 V 59,175 37,850
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
36,850 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR24TYCABWKNST
21,500(5,000-25,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,175 บาท
37,850 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
36,850 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR10MRFT

เบอร์ 5 13.28 Btu/hW 9,300 BTU ไร้สาย 220 V 24,284 12,340
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
11,340 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR10MRFT
9,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,284 บาท
12,340 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
11,340 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR10TYHZCWKNST

เบอร์ 5 19.00 Btu/hW 9,000(3,000-11,500) BTU ไร้สาย 220 V 24,454 15,750
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
14,750 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR10TYHZCWKNST
9,000(3,000-11,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,454 บาท
15,750 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
14,750 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR13TYHZCWKNST

เบอร์ 5 18.00 Btu/hW 12,000(3,000-13,600) BTU ไร้สาย 220 V 27,546 17,250
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
16,250 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR13TYHZCWKNST
12,000(3,000-13,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,546 บาท
17,250 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
16,250 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR15TYHZCWKNST

เบอร์ 5 19.80 Btu/hW 15,000(3,800-16,000) BTU ไร้สาย 220 V 33,732 19,950
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
18,950 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR15TYHZCWKNST
15,000(3,800-16,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,732 บาท
19,950 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
18,950 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR18TYHZCWKNST

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 18,000(5,200-22,500) BTU ไร้สาย 220 V 38,258 22,150
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
21,150 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR18TYHZCWKNST
18,000(5,200-22,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,258 บาท
22,150 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
21,150 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR24TYHZCWKNST

เบอร์ 5 18.00 Btu/hW 21,500(5,000-25,000) BTU ไร้สาย 220 V 46,773 28,350
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
27,350 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR24TYHZCWKNST
21,500(5,000-25,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,773 บาท
28,350 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
27,350 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR10TYHYAWKNST

เบอร์ 5 20.60 Btu/hW 10,000(3,500-13,000) BTU ไร้สาย 220 V 25,485 16,950
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
15,950 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR10TYHYAWKNST
10,000(3,500-13,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,485 บาท
16,950 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
15,950 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR10TYHYBWKNST

เบอร์ 5 15.45 Btu/hW 9,400(4,400-10,800) BTU ไร้สาย 220 V 24,454 14,500
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
13,500 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR10TYHYBWKNST
9,400(4,400-10,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,454 บาท
14,500 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
13,500 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR13TYHYAWKNST

เบอร์ 5 20.60 Btu/hW 12,000(3,500-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 30,732 18,650
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
17,650 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR13TYHYAWKNST
12,000(3,500-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,732 บาท
18,650 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
17,650 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR18TYHYAWKNST

เบอร์ 5 20.60 Btu/hW 18,000(5,000-23,000) BTU ไร้สาย 220 V 41,443 23,550
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
22,550 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR18TYHYAWKNST
18,000(5,000-23,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,443 บาท
23,550 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
22,550 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR24TYHYAWKNST

เบอร์ 5 20.20 Btu/hW 21,500(5,000-25,000) BTU ไร้สาย 220 V 49,959 29,250
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
28,250 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR24TYHYAWKNST
21,500(5,000-25,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,959 บาท
29,250 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
28,250 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR10TGHQAWKNST

เบอร์ 5 13.20 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 21,361 13,250
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
12,250 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR10TGHQAWKNST
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,361 บาท
13,250 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้
12,250 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์