หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

SAMSUNG

ตัวกรอง Showing all 15 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

AR10MYFT

เบอร์ 5 15.90 Btu/hW 8,500(4,000-11,500) BTU ไร้สาย 220 V 24,454 14,623
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
13,623 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR10MYFT
8,500(4,000-11,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,454 บาท
14,623 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
13,623 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR13MYFT

เบอร์ 5 15.50 Btu/hW 11,500(4,000-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 27,546 16,067
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,067 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR13MYFT
11,500(4,000-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,546 บาท
16,067 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,067 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR15MYFT

เบอร์ 5 15.50 Btu/hW 14,500(4,500-16,000) BTU ไร้สาย 220 V 31,670 19,365
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,365 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR15MYFT
14,500(4,500-16,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,670 บาท
19,365 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,365 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR18MYFT

เบอร์ 5 15.50 Btu/hW 17,000(8,000-20,000) BTU ไร้สาย 220 V 38,258 20,900
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
19,900 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR18MYFT
17,000(8,000-20,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,258 บาท
20,900 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
19,900 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR24MYFT

เบอร์ 5 17.10 Btu/hW 20,500(6,000-27,000) BTU ไร้สาย 220 V 47,804 25,900
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
24,900 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR24MYFT
20,500(6,000-27,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,804 บาท
25,900 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
24,900 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR10NYSH

เบอร์ 5 15.90 Btu/hW 8,500(4,000-11,500) BTU ไร้สาย 220 V 25,485 15,623
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
14,623 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR10NYSH
8,500(4,000-11,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,485 บาท
15,623 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
14,623 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR13NYSH

เบอร์ 5 15.50 Btu/hW 11,500(4,000-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 28,577 17,067
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
16,067 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR13NYSH
11,500(4,000-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,577 บาท
17,067 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
16,067 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR18NYSH

เบอร์ 5 15.50 Btu/hW 17,000(8,000-20,000) BTU ไร้สาย 220 V 39,289 21,900
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
20,900 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR18NYSH
17,000(8,000-20,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,289 บาท
21,900 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
20,900 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR24NYSH

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 21,500(4,500-28,000) BTU ไร้สาย 220 V 48,835 26,900
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
25,900 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR24NYSH
21,500(4,500-28,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,835 บาท
26,900 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
25,900 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR10NYFX

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 9,000(3,500-11,500) BTU ไร้สาย 220 V 32,701 19,172
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,172 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR10NYFX
9,000(3,500-11,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,701 บาท
19,172 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,172 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR13NYFX

เบอร์ 5 17.61 Btu/hW 12,000(3,500-13,600) BTU ไร้สาย 220 V 35,794 20,675
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
19,675 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR13NYFX
12,000(3,500-13,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,794 บาท
20,675 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
19,675 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR18NYFX

เบอร์ 5 18.80 Btu/hW 18,000(5,000-25,000) BTU ไร้สาย 220 V 46,505 26,498
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
25,498 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR18NYFX
18,000(5,000-25,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,505 บาท
26,498 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
25,498 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR24NYFX

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 21,500(5,000-28,000) BTU ไร้สาย 220 V 57,082 33,601
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
32,601 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR24NYFX
21,500(5,000-28,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,082 บาท
33,601 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
32,601 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR10NYDX

เบอร์ 5 20.69 Btu/hW 10,000(4,000-12,500) BTU ไร้สาย 220 V 40,948 23,012
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
22,012 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR10NYDX
10,000(4,000-12,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,948 บาท
23,012 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
22,012 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR13NYDX

เบอร์ 5 19.18 Btu/hW 12,000(4,000-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 44,041 24,667
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
23,667 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR13NYDX
12,000(4,000-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,041 บาท
24,667 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
23,667 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์