หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

SAMSUNG

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

UA32TU4300

7,990 4,890
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
3,890 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
UA32TU4300
7,990 บาท
4,890 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
3,890 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

UA43TU7000

11,990 8,516
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
7,516 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
UA43TU7000
11,990 บาท
8,516 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
7,516 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

UA50TU7000

14,990 10,770
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
9,770 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
UA50TU7000
14,990 บาท
10,770 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
9,770 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

UA55TU7000

16,990 10,956
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
9,956 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
UA55TU7000
16,990 บาท
10,956 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
9,956 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR10TYCABWKNST

เบอร์ 5 22.00 Btu/hW 10,000(3,500-13,000) BTU ไร้สาย 220 V 33,763 23,550
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
22,550 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR10TYCABWKNST
10,000(3,500-13,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,763 บาท
23,550 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
22,550 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR13TYCABWKNST

เบอร์ 5 20.60 Btu/hW 12,000(3,500-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 35,825 25,250
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
24,250 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR13TYCABWKNST
12,000(3,500-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,825 บาท
25,250 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
24,250 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR18TYCABWKNST

เบอร์ 5 20.60 Btu/hW 18,000(5,000-23,000) BTU ไร้สาย 220 V 43,443 30,650
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
29,650 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR18TYCABWKNST
18,000(5,000-23,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,443 บาท
30,650 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
29,650 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR24TYCABWKNST

เบอร์ 5 20.60 Btu/hW 21,500(5,000-25,000) BTU ไร้สาย 220 V 59,175 37,850
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
36,850 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR24TYCABWKNST
21,500(5,000-25,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,175 บาท
37,850 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
36,850 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR10MRFT

เบอร์ 5 13.28 Btu/hW 9,300 BTU ไร้สาย 220 V 24,284 11,824
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
10,824 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR10MRFT
9,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,284 บาท
11,824 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
10,824 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR10TYHZCWKNST

เบอร์ 5 19.00 Btu/hW 9,000(3,000-11,500) BTU ไร้สาย 220 V 24,454 15,750
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
14,750 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR10TYHZCWKNST
9,000(3,000-11,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,454 บาท
15,750 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
14,750 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR13TYHZCWKNST

เบอร์ 5 18.00 Btu/hW 12,000(3,000-13,600) BTU ไร้สาย 220 V 27,546 17,250
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
16,250 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR13TYHZCWKNST
12,000(3,000-13,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,546 บาท
17,250 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
16,250 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR15TYHZCWKNST

เบอร์ 5 19.80 Btu/hW 15,000(3,800-16,000) BTU ไร้สาย 220 V 33,732 19,950
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
18,950 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR15TYHZCWKNST
15,000(3,800-16,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,732 บาท
19,950 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
18,950 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR18TYHZCWKNST

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 18,000(5,200-22,500) BTU ไร้สาย 220 V 38,258 22,150
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
21,150 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR18TYHZCWKNST
18,000(5,200-22,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,258 บาท
22,150 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
21,150 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR24TYHZCWKNST

เบอร์ 5 18.00 Btu/hW 21,500(5,000-25,000) BTU ไร้สาย 220 V 46,773 28,350
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
27,350 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR24TYHZCWKNST
21,500(5,000-25,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,773 บาท
28,350 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
27,350 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR10TYHYAWKNST

เบอร์ 5 20.60 Btu/hW 10,000(3,500-13,000) BTU ไร้สาย 220 V 25,485 16,950
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
15,950 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR10TYHYAWKNST
10,000(3,500-13,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,485 บาท
16,950 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
15,950 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR10TYHYBWKNST

เบอร์ 5 15.45 Btu/hW 9,400(4,400-10,800) BTU ไร้สาย 220 V 24,454 14,500
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
13,500 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR10TYHYBWKNST
9,400(4,400-10,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,454 บาท
14,500 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 63 นี้
13,500 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น
บัญชี