หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

SAMSUNG

ตัวกรอง Showing 1 - 16 of 19 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

AR10MRFT

เบอร์ 5 13.28 Btu/hW 9,300 BTU ไร้สาย 220 V 24,284 12,340
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
11,340 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR10MRFT
9,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,284 บาท
12,340 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
11,340 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR10JCFN

เบอร์ 5 12.13 Btu/hW 9,340 BTU ไร้สาย 220 V 28,550 10,794
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
9,794 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR10JCFN
9,340 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,550 บาท
10,794 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
9,794 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR18MRFN

เบอร์ 5 13.28 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 41,897 16,258
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
15,258 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR18MRFN
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,897 บาท
16,258 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
15,258 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR10MYFT

เบอร์ 5 15.90 Btu/hW 8,500(4,000-11,500) BTU ไร้สาย 220 V 24,454 15,100
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
14,100 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR10MYFT
8,500(4,000-11,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,454 บาท
15,100 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
14,100 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR10MYSS

เบอร์ 5 20.50 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 30,433 13,371
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
12,371 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR10MYSS
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,433 บาท
13,371 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
12,371 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR13MYFT

เบอร์ 5 15.50 Btu/hW 11,500(4,000-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 27,546 16,100
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
15,100 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR13MYFT
11,500(4,000-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,546 บาท
16,100 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
15,100 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR15MYFT

เบอร์ 5 15.50 Btu/hW 14,500(4,500-16,000) BTU ไร้สาย 220 V 31,670 19,866
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
18,866 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR15MYFT
14,500(4,500-16,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,670 บาท
19,866 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
18,866 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR18MYFT

เบอร์ 5 15.50 Btu/hW 17,000(8,000-20,000) BTU ไร้สาย 220 V 38,258 20,400
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
19,400 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR18MYFT
17,000(8,000-20,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,258 บาท
20,400 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
19,400 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR24MYFT

เบอร์ 5 17.10 Btu/hW 20,500(6,000-27,000) BTU ไร้สาย 220 V 47,804 25,900
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
24,900 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR24MYFT
20,500(6,000-27,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,804 บาท
25,900 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
24,900 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR10NYSH

เบอร์ 5 15.90 Btu/hW 8,500(4,000-11,500) BTU ไร้สาย 220 V 25,485 16,100
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
15,100 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR10NYSH
8,500(4,000-11,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,485 บาท
16,100 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
15,100 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR13NYSH

เบอร์ 5 15.50 Btu/hW 11,500(4,000-14,000) BTU ไร้สาย 220 V 28,577 17,100
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
16,100 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR13NYSH
11,500(4,000-14,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,577 บาท
17,100 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
16,100 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR18NYSH

เบอร์ 5 15.50 Btu/hW 17,000(8,000-20,000) BTU ไร้สาย 220 V 39,289 21,400
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
20,400 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR18NYSH
17,000(8,000-20,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,289 บาท
21,400 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
20,400 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR24NYSH

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 21,500(4,500-28,000) BTU ไร้สาย 220 V 48,835 26,900
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
25,900 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR24NYSH
21,500(4,500-28,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,835 บาท
26,900 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
25,900 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR10NYFX

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 9,000(3,500-11,500) BTU ไร้สาย 220 V 32,701 19,172
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
18,172 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR10NYFX
9,000(3,500-11,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,701 บาท
19,172 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
18,172 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR13NYFX

เบอร์ 5 17.61 Btu/hW 12,000(3,500-13,600) BTU ไร้สาย 220 V 35,794 20,675
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
19,675 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR13NYFX
12,000(3,500-13,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,794 บาท
20,675 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
19,675 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AR18NYFX

เบอร์ 5 18.80 Btu/hW 18,000(5,000-25,000) BTU ไร้สาย 220 V 46,505 26,498
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
25,498 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AR18NYFX
18,000(5,000-25,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,505 บาท
26,498 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 62 นี้
25,498 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์