หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

SHARP

ตัวกรอง Showing all 13 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

AH-GX10

เบอร์ 5 10.71 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 23,059 14,918
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
13,918 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-GX10
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,059 บาท
14,918 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
13,918 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-GX13

เบอร์ 5 11.21 Btu/hW 12,000 (3,070-12,630) BTU ไร้สาย 220 V 24,714 15,948
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
14,948 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-GX13
12,000 (3,070-12,630) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,714 บาท
15,948 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
14,948 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-GX18

เบอร์ 5 10.97 Btu/hW 18,000 (5,450-18,760) BTU ไร้สาย 220 V 34,532 21,619
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
20,619 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-GX18
18,000 (5,450-18,760) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,532 บาท
21,619 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
20,619 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-GX24

เบอร์ 5 11.05 Btu/hW 20,770 (5,450-24,200) BTU ไร้สาย 220 V 43,651 30,855
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
29,855 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-GX24
20,770 (5,450-24,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,651 บาท
30,855 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
29,855 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-XP10WHB

เบอร์ 5 18.70 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 27,471 18,724
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
17,724 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-XP10WHB
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,471 บาท
18,724 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
17,724 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-XP13WHB

เบอร์ 5 18.47 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 29,678 20,113
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
19,113 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-XP13WHB
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,678 บาท
20,113 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
19,113 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-XP18WHB

เบอร์ 5 18.31 Btu/hW 18,800 BTU ไร้สาย 220 V 40,048 24,914
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
23,914 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-XP18WHB
18,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,048 บาท
24,914 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
23,914 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-XP24WHB

เบอร์ 5 19.94 Btu/hW 21,500 BTU ไร้สาย 220 V 52,476 31,655
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
30,655 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-XP24WHB
21,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,476 บาท
31,655 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
30,655 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-XP10WMB

เบอร์ 5 18.70 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 24,714 16,629
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
15,629 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-XP10WMB
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,714 บาท
16,629 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
15,629 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-XP13WMB

เบอร์ 5 18.47 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 26,368 18,019
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
17,019 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-XP13WMB
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,368 บาท
18,019 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
17,019 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-XP18WMB

เบอร์ 5 18.31 Btu/hW 18,800 BTU ไร้สาย 220 V 35,084 24,384
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
23,384 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-XP18WMB
18,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,084 บาท
24,384 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
23,384 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-XP24WMB

เบอร์ 5 19.94 Btu/hW 21,500 BTU ไร้สาย 220 V 45,305 32,244
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
31,244 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-XP24WMB
21,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,305 บาท
32,244 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
31,244 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

FPFN60AVP/YCLN60AYP

มอก. 9.62 Btu/hW 60,000 BTU มีสาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
FPFN60AVP/YCLN60AYP
60,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 62 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์