หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

SHARP

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

AH-GX10

เบอร์ 5 10.71 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 24,162 14,299
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
13,299 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-GX10
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,162 บาท
14,299 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
13,299 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-GX13

เบอร์ 5 11.21 Btu/hW 12,000 (3,070-12,630) BTU ไร้สาย 220 V 26,368 15,015
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
14,015 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-GX13
12,000 (3,070-12,630) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,368 บาท
15,015 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
14,015 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-GX18

เบอร์ 5 10.97 Btu/hW 18,000 (5,450-18,760) BTU ไร้สาย 220 V 37,842 18,364
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
17,364 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-GX18
18,000 (5,450-18,760) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,842 บาท
18,364 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
17,364 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-GX24

เบอร์ 5 11.05 Btu/hW 20,770 (5,450-24,200) BTU ไร้สาย 220 V 55,785 26,773
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
25,773 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-GX24
20,770 (5,450-24,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,785 บาท
26,773 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
25,773 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-XP10WHB

เบอร์ 5 18.70 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 30,781 18,724
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
17,724 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-XP10WHB
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,781 บาท
18,724 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
17,724 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-XP13WHB

เบอร์ 5 18.47 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 32,987 20,113
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
19,113 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-XP13WHB
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,987 บาท
20,113 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
19,113 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-XP18WHB

เบอร์ 5 18.31 Btu/hW 18,800 BTU ไร้สาย 220 V 43,357 26,478
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
25,478 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-XP18WHB
18,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,357 บาท
26,478 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
25,478 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-XP24WHB

เบอร์ 5 19.94 Btu/hW 21,500 BTU ไร้สาย 220 V 54,682 33,634
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
32,634 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-XP24WHB
21,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,682 บาท
33,634 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
32,634 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-PHX10

เบอร์ 5 27.33 Btu/hW 8,850 (2,860-13,300) BTU ไร้สาย 220 V 37,399 22,685
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
21,685 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-PHX10
8,850 (2,860-13,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,399 บาท
22,685 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
21,685 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-PHX13

เบอร์ 5 24.36 Btu/hW 11,800 (2,860 - 16,000) BTU ไร้สาย 220 V 39,605 24,074
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
23,074 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-PHX13
11,800 (2,860 - 16,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,605 บาท
24,074 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
23,074 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-XP10WMB

เบอร์ 5 18.70 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 27,471 15,845
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
14,845 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-XP10WMB
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,471 บาท
15,845 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
14,845 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-XP13WMB

เบอร์ 5 18.47 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 29,678 17,907
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
16,907 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-XP13WMB
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,678 บาท
17,907 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
16,907 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-XP18WMB

เบอร์ 5 18.31 Btu/hW 18,800 BTU ไร้สาย 220 V 40,048 23,371
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
22,371 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-XP18WMB
18,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,048 บาท
23,371 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
22,371 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-XP24WMB

เบอร์ 5 19.94 Btu/hW 21,500 BTU ไร้สาย 220 V 52,476 32,244
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
31,244 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-XP24WMB
21,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,476 บาท
32,244 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
31,244 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

FPFN60AVP/YCLN60AYP

มอก. 9.62 Btu/hW 60,000 BTU มีสาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
FPFN60AVP/YCLN60AYP
60,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ตุลาคม 63 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น
บัญชี