หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

SHARP

ตัวกรอง Showing all 8 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

AH-PF18

เบอร์ 5 12.38 Btu/hW 18,633 BTU ไร้สาย 220 V 36,727 17,804
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
16,804 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-PF18
18,633 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,727 บาท
17,804 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
16,804 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-GX10

เบอร์ 5 10.71 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 24,570 15,616
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
14,616 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-GX10
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,570 บาท
15,616 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
14,616 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-GX13

เบอร์ 5 11.21 Btu/hW 12,000 (3,070-12,630) BTU ไร้สาย 220 V 26,876 17,066
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
16,066 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-GX13
12,000 (3,070-12,630) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,876 บาท
17,066 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
16,066 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-GX18

เบอร์ 5 10.97 Btu/hW 18,000 (5,450-18,760) BTU ไร้สาย 220 V 33,797 22,994
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
21,994 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-GX18
18,000 (5,450-18,760) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,797 บาท
22,994 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
21,994 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-GX24

เบอร์ 5 11.05 Btu/hW 20,770 (5,450-24,200) BTU ไร้สาย 220 V 47,401 30,855
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
29,855 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-GX24
20,770 (5,450-24,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,401 บาท
30,855 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
29,855 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-PFX10

เบอร์ 5 19.89 Btu/hW 8,550 (2,860-12,400) BTU ไร้สาย 220 V 32,292 15,226
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
14,226 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-PFX10
8,550 (2,860-12,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,292 บาท
15,226 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
14,226 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-PFX13

เบอร์ 5 19.21 Btu/hW 11,600 (2,860-15,000) BTU ไร้สาย 220 V 36,704 16,567
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
15,567 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-PFX13
11,600 (2,860-15,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,704 บาท
16,567 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
15,567 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

FPFN60AVP/YCLN60AYP

มอก. 9.62 Btu/hW 60,000 BTU มีสาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
FPFN60AVP/YCLN60AYP
60,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์