หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

SHARP

ตัวกรอง Showing all 12 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

AH-GX10

เบอร์ 5 10.71 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 24,570 15,616
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
14,616 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-GX10
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,570 บาท
15,616 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
14,616 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-GX13

เบอร์ 5 11.21 Btu/hW 12,000 (3,070-12,630) BTU ไร้สาย 220 V 26,876 17,066
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
16,066 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-GX13
12,000 (3,070-12,630) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,876 บาท
17,066 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
16,066 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-GX18

เบอร์ 5 10.97 Btu/hW 18,000 (5,450-18,760) BTU ไร้สาย 220 V 33,797 22,994
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
21,994 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-GX18
18,000 (5,450-18,760) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
33,797 บาท
22,994 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
21,994 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-GX24

เบอร์ 5 11.05 Btu/hW 20,770 (5,450-24,200) BTU ไร้สาย 220 V 47,401 30,855
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
29,855 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-GX24
20,770 (5,450-24,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,401 บาท
30,855 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
29,855 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-PFX10

เบอร์ 5 19.89 Btu/hW 8,550 (2,860-12,400) BTU ไร้สาย 220 V 32,292 20,044
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
19,044 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-PFX10
8,550 (2,860-12,400) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,292 บาท
20,044 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
19,044 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-PFX13

เบอร์ 5 19.21 Btu/hW 11,600 (2,860-15,000) BTU ไร้สาย 220 V 36,704 22,824
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
21,824 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-PFX13
11,600 (2,860-15,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,704 บาท
22,824 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
21,824 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-PFX18

เบอร์ 5 19.34 Btu/hW 17,750 (5,460-21,160) BTU ไร้สาย 220 V 47,034 29,190
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
28,190 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-PFX18
17,750 (5,460-21,160) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,034 บาท
29,190 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
28,190 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-PFX24

เบอร์ 5 19.92 Btu/hW 20,470 (5,460-24,230) BTU ไร้สาย 220 V 55,024 34,270
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
33,270 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-PFX24
20,470 (5,460-24,230) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,024 บาท
34,270 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
33,270 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-PGX10

เบอร์ 5 16.92 Btu/hW 9,300(3070-10000) BTU ไร้สาย 220 V 25,673 16,629
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,629 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-PGX10
9,300(3070-10000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,673 บาท
16,629 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
15,629 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-PGX13

เบอร์ 5 17.09 Btu/hW 12,300(3070-12630) BTU ไร้สาย 220 V 27,979 18,019
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
17,019 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-PGX13
12,300(3070-12630) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,979 บาท
18,019 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
17,019 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-PGX18

เบอร์ 5 18.08 Btu/hW 19,300(5450-18760) BTU ไร้สาย 220 V 36,102 24,384
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
23,384 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-PGX18
19,300(5450-18760) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,102 บาท
24,384 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
23,384 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

AH-PGX24

เบอร์ 5 20.85 Btu/hW 22,000(5450-24200) BTU ไร้สาย 220 V 49,608 32,244
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
31,244 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
AH-PGX24
22,000(5450-24200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,608 บาท
32,244 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อชาร์ปทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
31,244 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์