หน้าแรก

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท แอร์แบบติดผนัง แบบธรรมดา ยี่ห้อ เครื่องปรับอากาศ

BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบติดผนัง DE R-32 SERIES รุ่น CE-095 A/DE-095 A ขนาด 9,900 BTU พร้อมติดตั้ง

13,164 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบติดผนัง DM SERIES รุ่น DM-095/CM-095 ขนาด 9,246 BTU พร้อมติดตั้ง

13,164 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบติดผนัง DM SERIES รุ่น DM-125/CM-125 ขนาด 12,018 BTU พร้อมติดตั้ง

14,195 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบติดผนัง DM SERIES รุ่น DM-185/CM-185 ขนาด 18,284 BTU พร้อมติดตั้ง

19,659 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบติดผนัง DM SERIES รุ่น DM-255/CM-255 ขนาด 25,071 BTU พร้อมติดตั้ง

25,020 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบติดผนัง DE R-32 SERIES รุ่น CE-125/DE-125 ขนาด 12,700 BTU พร้อมติดตั้ง

14,195 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบติดผนัง DE R-32 SERIES รุ่น CE-185 A/DE-185 A ขนาด 19,500 BTU พร้อมติดตั้ง

19,659 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบติดผนัง DE R-32 SERIES รุ่น CE245 A/DE-245 A ขนาด 26,200 BTU พร้อมติดตั้ง

25,020 ฿
หยิบใส่ตะกร้า
BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบติดผนัง DRW R-32 SERIES รุ่น DRW-305 ขนาด 30,699 BTU พร้อมติดตั้ง

33,633 ฿
หยิบใส่ตะกร้า

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบติดผนัง IRW SERIES รุ่น IRW- 40 ขนาด 37,500 BTU พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบติดผนัง IRW SERIES รุ่น IRW-30 ขนาด 30,000 BTU พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบติดผนัง IRW SERIES รุ่น IRW-33 ขนาด 33,100 BTU พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบติดผนัง IRW SERIES รุ่น IRW-33 ขนาด 33,100 BTU พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบติดผนัง IRW SERIES รุ่น IRW-36 ขนาด 36,200 BTU พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบติดผนัง IRW SERIES รุ่น IRW-36 ขนาด 36,200 BTU พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบติดผนัง IRW SERIES รุ่น IRW-40 ขนาด 37,500 BTU พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น
บัญชี