หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

tasaki

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

FWDE09-AF2

เบอร์ 5 14.33 Btu/hW 9,554 BTU ไร้สาย 220 V 20,823 13,731
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
12,731 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FWDE09-AF2
9,554 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
20,823 บาท
13,731 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
12,731 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FWDE13-AF2

เบอร์ 5 14.16 Btu/hW 13,307 BTU ไร้สาย 220 V 22,266 14,742
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
13,742 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FWDE13-AF2
13,307 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,266 บาท
14,742 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
13,742 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FWDE19-AF2

เบอร์ 5 14.15 Btu/hW 19,448 BTU ไร้สาย 220 V 30,749 20,511
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
19,511 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FWDE19-AF2
19,448 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,749 บาท
20,511 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
19,511 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

FWDE25-AF2

เบอร์ 5 14.25 Btu/hW 25,249BTU ไร้สาย 220 V 41,253 25,360
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
24,360 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
FWDE25-AF2
25,249BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,253 บาท
25,360 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
24,360 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์