หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

TCL

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

MAC-10FSI

เบอร์ 5 13.26 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 16,309 13,268
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
12,268 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MAC-10FSI
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
16,309 บาท
13,268 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
12,268 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MAC-13FSI

เบอร์ 5 13.19 Btu/hW 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 17,598 14,299
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
13,299 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MAC-13FSI
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
17,598 บาท
14,299 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
13,299 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MAC-19FSI

เบอร์ 5 13.08 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 24,443 19,969
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
18,969 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MAC-19FSI
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,443 บาท
19,969 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
18,969 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MAC-25FSI

เบอร์ 5 12.94 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 28,320 23,061
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
22,061 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MAC-25FSI
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,320 บาท
23,061 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
22,061 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TAC-5SH13IVI

เบอร์ 5 18.02 Btu/hW 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 24,428 20,072
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
19,072 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TAC-5SH13IVI
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,428 บาท
20,072 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
19,072 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TAC-5SH19IVI

เบอร์ 5 19.04 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 28,294 23,680
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
22,680 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TAC-5SH19IVI
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,294 บาท
23,680 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
22,680 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TAC-IVX9I

เบอร์ 5 16.00 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 18,629 14,092
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
13,092 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TAC-IVX9I
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
18,629 บาท
14,092 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
13,092 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TAC-IVX12I

เบอร์ 5 15.22 Btu/hW 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 19,918 15,123
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
14,123 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TAC-IVX12I
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
19,918 บาท
15,123 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
14,123 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TAC-IVX18I

เบอร์ 5 15.70 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 26,619 19,969
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
18,969 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TAC-IVX18I
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,619 บาท
19,969 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
18,969 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

YAC-IVX22I

เบอร์ 5 16.72 Btu/hW 22,000 BTU ไร้สาย 220 V 30,897 22,649
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
21,649 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
YAC-IVX22I
22,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,897 บาท
22,649 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 63 นี้
21,649 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์