หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

TCL

ตัวกรอง Showing all 8 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

TAC-10CSA/KEI

เบอร์ 5 12.17 Btu/hW 9,075 BTU ไร้สาย 220 V 21,361 12,443
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
11,443 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TAC-10CSA/KEI
9,075 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,361 บาท
12,443 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
11,443 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TAC-13CSA/KEI

เบอร์ 5 12.22 Btu/hW 12,063 BTU ไร้สาย 220 V 24,454 13,474
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
12,474 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TAC-13CSA/KEI
12,063 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,454 บาท
13,474 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
12,474 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TAC-19CSA/KEI

เบอร์ 5 12.16 Btu/hW 18,235 BTU ไร้สาย 220 V 34,134 18,835
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
17,835 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TAC-19CSA/KEI
18,235 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,134 บาท
18,835 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
17,835 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TAC-25CSA/KEI

เบอร์ 5 12.75 Btu/hW 24,459 BTU ไร้สาย 220 V 39,557 21,927
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
20,927 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TAC-25CSA/KEI
24,459 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,557 บาท
21,927 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
20,927 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MAC-09CS/KEI32

เบอร์ 5 12.74 Btu/hW 9,004 BTU ไร้สาย 220 V 21,876 12,752
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
11,752 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MAC-09CS/KEI32
9,004 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,876 บาท
12,752 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
11,752 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MAC-12CS/KEI32

เบอร์ 5 12.62 Btu/hW 12,267 BTU ไร้สาย 220 V 24,969 13,783
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
12,783 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MAC-12CS/KEI32
12,267 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,969 บาท
13,783 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
12,783 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MAC-18CS/KEI32

เบอร์ 5 12.60 Btu/hW 18,504 BTU ไร้สาย 220 V 34,649 19,144
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
18,144 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MAC-18CS/KEI32
18,504 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,649 บาท
19,144 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
18,144 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MAC-24CS/KEI32

เบอร์ 5 12.75 Btu/hW 24,573 BTU ไร้สาย 220 V 40,072 22,443
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
21,443 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MAC-24CS/KEI32
24,573 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,072 บาท
22,443 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
21,443 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์