หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

TCL

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

MAC-10FSI

เบอร์ 5 13.26 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 16,309 12,752
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
11,752 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MAC-10FSI
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
16,309 บาท
12,752 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
11,752 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MAC-13FSI

เบอร์ 5 13.19 Btu/hW 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 17,598 13,783
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
12,783 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MAC-13FSI
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
17,598 บาท
13,783 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
12,783 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MAC-19FSI

เบอร์ 5 13.08 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 24,443 19,247
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
18,247 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MAC-19FSI
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,443 บาท
19,247 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
18,247 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MAC-25FSI

เบอร์ 5 12.94 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 28,320 22,546
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
21,546 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MAC-25FSI
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,320 บาท
22,546 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
21,546 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TAC-5SH13IVI

เบอร์ 5 18.02 Btu/hW 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 24,428 20,072
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
19,072 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TAC-5SH13IVI
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,428 บาท
20,072 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
19,072 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TAC-5SH19IVI

เบอร์ 5 19.04 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 28,294 23,680
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
22,680 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TAC-5SH19IVI
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,294 บาท
23,680 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
22,680 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TAC-IVX9I

เบอร์ 5 16.00 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 18,629 13,577
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
12,577 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TAC-IVX9I
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
18,629 บาท
13,577 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
12,577 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TAC-IVX12I

เบอร์ 5 15.22 Btu/hW 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 19,918 14,608
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
13,608 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TAC-IVX12I
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
19,918 บาท
14,608 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
13,608 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

TAC-IVX18I

เบอร์ 5 15.70 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 26,619 19,247
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
18,247 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
TAC-IVX18I
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,619 บาท
19,247 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
18,247 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

YAC-IVX22I

เบอร์ 5 16.72 Btu/hW 22,000 BTU ไร้สาย 220 V 30,897 22,134
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
21,134 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
YAC-IVX22I
22,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,897 บาท
22,134 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
21,134 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น
บัญชี