หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

TCL

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

MAC-10FSI

เบอร์ 5 13.26 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 16,309 13,268
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
12,268 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MAC-10FSI
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
16,309 บาท
13,268 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
12,268 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MAC-13FSI

เบอร์ 5 13.19 Btu/hW 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 17,598 14,299
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
13,299 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MAC-13FSI
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
17,598 บาท
14,299 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
13,299 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MAC-19FSI

เบอร์ 5 13.08 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 24,443 19,969
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
18,969 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MAC-19FSI
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,443 บาท
19,969 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
18,969 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MAC-25FSI

เบอร์ 5 12.94 Btu/hW 24,000 BTU ไร้สาย 220 V 28,320 23,061
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
22,061 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MAC-25FSI
24,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,320 บาท
23,061 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทีซีแอลทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
22,061 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์