หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

TOSHIBA

ตัวกรอง Showing all 8 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

U2KCV2G-10

เบอร์ 5 16.50 Btu/hW 8,500(3,071-10,236) BTU ไร้สาย 220 V 30,526 15,260
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
14,260 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
U2KCV2G-10
8,500(3,071-10,236) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,526 บาท
15,260 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
14,260 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

U2KCV2G-13

เบอร์ 5 16.2 Btu/hW 11,900(3,583-13,307) BTU ไร้สาย 220 V 34,167 17,422
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
16,422 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
U2KCV2G-13
11,900(3,583-13,307) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
34,167 บาท
17,422 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
16,422 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

U2KCV2G-18

เบอร์ 5 17.6 Btu/hW 17,000 (3,924-17,367) BTU ไร้สาย 220 V 43,945 23,136
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
22,136 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
U2KCV2G-18
17,000 (3,924-17,367) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,945 บาท
23,136 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
22,136 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PKCVG-10

เบอร์ 5 17.16 Btu/hW 9,536 BTU ไร้สาย 220 V 31,629 17,530
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
16,530 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PKCVG-10
9,536 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,629 บาท
17,530 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
16,530 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PKCVG-13

เบอร์ 5 19.38 Btu/hW 12,447 BTU ไร้สาย 220 V 35,270 19,692
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,692 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PKCVG-13
12,447 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,270 บาท
19,692 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,692 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PKCVG-16

เบอร์ 5 18.63 Btu/hW 15,791 BTU ไร้สาย 220 V 40,675 21,854
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
20,854 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PKCVG-16
15,791 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,675 บาท
21,854 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
20,854 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PKCVG-18

เบอร์ 5 20.78 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 45,048 25,623
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
24,623 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PKCVG-18
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,048 บาท
25,623 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
24,623 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PKCVG-24

เบอร์ 5 20.85 Btu/hW 20,487 BTU ไร้สาย 220 V 56,347 30,153
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
29,153 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PKCVG-24
20,487 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,347 บาท
30,153 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
29,153 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์