หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

TOSHIBA

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

U2KCV2G-10

เบอร์ 5 16.5 Btu/hW 8,500(3,071-10,236) BTU ไร้สาย 220 V 31,858 14,402
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
13,402 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
U2KCV2G-10
8,500(3,071-10,236) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,858 บาท
14,402 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
13,402 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

U2KCV2G-13

เบอร์ 5 16.2 Btu/hW 11,900(3,583-13,307) BTU ไร้สาย 220 V 35,499 15,742
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
14,742 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
U2KCV2G-13
11,900(3,583-13,307) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,499 บาท
15,742 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
14,742 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

U2KCV2G-18

เบอร์ 5 17.57 Btu/hW 17,000 (3,924-17,367) BTU ไร้สาย 220 V 46,643 21,721
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
20,721 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
U2KCV2G-18
17,000 (3,924-17,367) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,643 บาท
21,721 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
20,721 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

U2KCV2G-24

เบอร์ 5 17.6 Btu/hW 20,400 BTU ไร้สาย 220 V 52,158 26,257
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
25,257 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
U2KCV2G-24
20,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,158 บาท
26,257 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
25,257 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-10J2ACVRG-T

เบอร์ 5 23.20 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 35,755 18,210
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
17,210 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-10J2ACVRG-T
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,755 บาท
18,210 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
17,210 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-13J2ACVRG-T

เบอร์ 5 22.80 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 39,064 20,272
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
19,272 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-13J2ACVRG-T
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,064 บาท
20,272 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
19,272 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-18J2ACVRG-T

เบอร์ 5 21.00 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 49,435 25,734
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
24,734 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-18J2ACVRG-T
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,435 บาท
25,734 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
24,734 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-24J2ACVRG-T

เบอร์ 5 20.80 Btu/hW 20,500 BTU ไร้สาย 220 V 61,862 31,092
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
30,092 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-24J2ACVRG-T
20,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,862 บาท
31,092 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
30,092 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

U2KCV2G-28

เบอร์ 5 18.97 Btu/hW 20,400 BTU ไร้สาย 220 V 57,674 31,209
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
30,209 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
U2KCV2G-28
20,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,674 บาท
31,209 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
30,209 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PKCVG-10

เบอร์ 5 17.16 Btu/hW 9,536 BTU ไร้สาย 220 V 32,961 15,432
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
14,432 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PKCVG-10
9,536 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,961 บาท
15,432 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
14,432 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PKCVG-13

เบอร์ 5 19.38 Btu/hW 12,447 BTU ไร้สาย 220 V 36,602 16,773
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
15,773 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PKCVG-13
12,447 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,602 บาท
16,773 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
15,773 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PKCVG-16

เบอร์ 5 18.63 Btu/hW 15,791 BTU ไร้สาย 220 V 42,007 19,556
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
18,556 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PKCVG-16
15,791 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,007 บาท
19,556 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
18,556 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PKCVG-18

เบอร์ 5 20.78 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 47,746 22,752
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
21,752 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PKCVG-18
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,746 บาท
22,752 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
21,752 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PKCVG-24

เบอร์ 5 20.85 Btu/hW 20,487 BTU ไร้สาย 220 V 58,777 27,288
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
26,288 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PKCVG-24
20,487 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,777 บาท
27,288 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 63 นี้
26,288 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์