หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

TOSHIBA

ตัวกรอง Showing all 12 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

U2KCV2G-10

เบอร์ 5 16.50 Btu/hW 8,500(3,071-10,236) BTU ไร้สาย 220 V 31,858 15,260
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
14,260 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
U2KCV2G-10
8,500(3,071-10,236) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,858 บาท
15,260 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
14,260 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

U2KCV2G-13

เบอร์ 5 16.2 Btu/hW 11,900(3,583-13,307) BTU ไร้สาย 220 V 35,499 17,422
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
16,422 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
U2KCV2G-13
11,900(3,583-13,307) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,499 บาท
17,422 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
16,422 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-10J2ACVRG-T

เบอร์ 5 23.20 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 35,755 19,584
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
18,584 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-10J2ACVRG-T
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,755 บาท
19,584 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
18,584 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-13J2ACVRG-T

เบอร์ 5 22.80 Btu/hW 12,200 BTU ไร้สาย 220 V 39,064 20,665
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
19,665 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-13J2ACVRG-T
12,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
39,064 บาท
20,665 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
19,665 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-18J2ACVRG-T

เบอร์ 5 21.00 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 49,435 25,379
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
24,379 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-18J2ACVRG-T
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,435 บาท
25,379 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
24,379 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

RAS-24J2ACVRG-T

เบอร์ 5 20.80 Btu/hW 20,500 BTU ไร้สาย 220 V 61,862 30,910
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
29,910 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
RAS-24J2ACVRG-T
20,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,862 บาท
30,910 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
29,910 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

U2KCV2G-18

เบอร์ 5 17.6 Btu/hW 17,000 (3,924-17,367) BTU ไร้สาย 220 V 46,643 23,136
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
22,136 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
U2KCV2G-18
17,000 (3,924-17,367) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
46,643 บาท
23,136 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
22,136 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PKCVG-10

เบอร์ 5 17.16 Btu/hW 9,536 BTU ไร้สาย 220 V 32,961 16,881
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
15,881 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PKCVG-10
9,536 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,961 บาท
16,881 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
15,881 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PKCVG-13

เบอร์ 5 19.38 Btu/hW 12,447 BTU ไร้สาย 220 V 36,602 19,004
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
18,004 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PKCVG-13
12,447 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,602 บาท
19,004 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
18,004 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PKCVG-16

เบอร์ 5 18.63 Btu/hW 15,791 BTU ไร้สาย 220 V 42,007 21,206
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
20,206 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PKCVG-16
15,791 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,007 บาท
21,206 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
20,206 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PKCVG-18

เบอร์ 5 20.78 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 47,746 24,758
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
23,758 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PKCVG-18
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,746 บาท
24,758 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
23,758 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

PKCVG-24

เบอร์ 5 20.85 Btu/hW 20,487 BTU ไร้สาย 220 V 58,777 29,288
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
28,288 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
PKCVG-24
20,487 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,777 บาท
29,288 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อโตชิบาทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 62 นี้
28,288 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์