หน้าแรก

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท TRANE ยี่ห้อ

BEST PRICE

แอร์เทรน Trane แบบสี่ทิศทางอินเวอร์เตอร์ Powerful Inverter SERIES รุ่น MYCE12BB5/TYKE12BB5 น้ำยาแอร์ R-32 ขนาด 13,000 (3,100-14,000) BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

43,500 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์เทรน Trane แบบสี่ทิศทางอินเวอร์เตอร์ Powerful Inverter SERIES รุ่น MYCE18BB5/TYKE18BB5 น้ำยาแอร์ R-32 ขนาด 19,000 (5,500-20,500) BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

49,179 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์เทรน Trane แบบสี่ทิศทางอินเวอร์เตอร์ Powerful Inverter SERIES รุ่น MYCE24BB5/TYKE24BB5 น้ำยาแอร์ R-32 ขนาด 25,000 (7,200-27,000) BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

55,295 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์เทรน Trane แบบสี่ทิศทางอินเวอร์เตอร์ Powerful Inverter SERIES รุ่น MYCE30BB5/TYKE30BB5 น้ำยาแอร์ R-32 ขนาด 30,500 (8,200-32,000) BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

64,625 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์เทรน Trane แบบสี่ทิศทางอินเวอร์เตอร์ Powerful Inverter SERIES รุ่น MYCE36BB5/TYKE36BB5 น้ำยาแอร์ R-32 ขนาด 37,000 (11,000-40,000) BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

68,848 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์เทรน Trane แบบสี่ทิศทางอินเวอร์เตอร์ Powerful Inverter SERIES รุ่น MYCE36BB5/TYKE36BD5 น้ำยาแอร์ R-32 ขนาด 37,000 (11,000-40,000) BTU ระบบไฟ 380 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

73,362 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์เทรน Trane แบบสี่ทิศทางอินเวอร์เตอร์ Powerful Inverter SERIES รุ่น MYCE42BB5/TYKE42BD5 น้ำยาแอร์ R-32 ขนาด 40,500 (12,300-40,000) BTU ระบบไฟ 380 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

79,046 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์เทรน Trane แบบสี่ทิศทางอินเวอร์เตอร์ Powerful Inverter SERIES รุ่น MYCE48BB5/TYKE48BD5 น้ำยาแอร์ R-32 ขนาด 48,000 (20,500-50,000) BTU ระบบไฟ 380 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

80,866 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์เทรน Trane แบบสี่ทิศทางอินเวอร์เตอร์ Powerful Inverter SERIES รุ่น MYCE60BB5/TYKE60BD5 น้ำยาแอร์ R-32 ขนาด 55,000 (23,200-60,000) BTU ระบบไฟ 380 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

89,682 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์เทรน Trane แบบแขวนอินเวอร์เตอร์ Powerful Inverter SERIES รุ่น MYXE12BB5/TYKE12BB5 น้ำยาแอร์ R-32 ขนาด 13,000 (3,100-14,000) BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

35,917 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์เทรน Trane แบบแขวนอินเวอร์เตอร์ Powerful Inverter SERIES รุ่น MYXE18BB5/TYKE18BB5 น้ำยาแอร์ R-32 ขนาด 19,000 (5,500-20,500) BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

39,047 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์เทรน Trane แบบแขวนอินเวอร์เตอร์ Powerful Inverter SERIES รุ่น MYXE24BB5/TYKE24BB5 น้ำยาแอร์ R-32 ขนาด 25,000 (7,200-27,000) BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

44,726 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์เทรน Trane แบบแขวนอินเวอร์เตอร์ Powerful Inverter SERIES รุ่น MYXE30BB5/TYKE30BB5 น้ำยาแอร์ R-32 ขนาด 30,500 (8,200-32,000) BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

52,091 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์เทรน Trane แบบแขวนอินเวอร์เตอร์ Powerful Inverter SERIES รุ่น MYXE36BB5-1/TYKE36BB5 น้ำยาแอร์ R-32 ขนาด 37,000 (11,000-40,000) BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

58,498 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์เทรน Trane แบบแขวนอินเวอร์เตอร์ Powerful Inverter SERIES รุ่น MYXE36BB5-3/TYKE36BD5 น้ำยาแอร์ R-32 ขนาด 37,000 (11,000-40,000) BTU ระบบไฟ 380 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

63,011 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์เทรน Trane แบบแขวนอินเวอร์เตอร์ Powerful Inverter SERIES รุ่น MYXE42BB5/TYKE42BD5 น้ำยาแอร์ R-32 ขนาด 40,500 (12,300-42,500) BTU ระบบไฟ 380 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

70,516 ฿
Add to cart

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น