หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

TRANE

ตัวกรอง Showing all 9 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

MCWE09GB5

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 9,400 BTU ไร้สาย 220 V 21,702 14,023
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
13,023 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE09GB5
9,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
21,702 บาท
14,023 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
13,023 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE12GB5

เบอร์ 5 12.88 Btu/hW 12,700 BTU ไร้สาย 220 V 24,018 15,346
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
14,346 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE12GB5
12,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,018 บาท
15,346 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
14,346 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE15GB5

เบอร์ 5 12.85 Btu/hW 15,200BTU ไร้สาย 220 V 28,982 19,428
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,428 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE15GB5
15,200BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
28,982 บาท
19,428 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
18,428 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE18GB5

เบอร์ 5 12.85 Btu/hW 18,300 BTU ไร้สาย 220 V 32,473 21,943
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
20,943 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE18GB5
18,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
32,473 บาท
21,943 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
20,943 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE24GB5

เบอร์ 5 12.90 Btu/hW 25,300 BTU ไร้สาย 220 V 43,551 28,320
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
27,320 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE24GB5
25,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,551 บาท
28,320 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
27,320 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWA306B5/TTKA30MB5

เบอร์ 5 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 57,569 42,648
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
41,648 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWA306B5/TTKA30MB5
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
57,569 บาท
42,648 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
41,648 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWA306B/TTKA30MB

- 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 49,626 35,976
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
34,976 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWA306B/TTKA30MB
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
49,626 บาท
35,976 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
34,976 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWA366B/TTKA36MB 220V

- 36,000 BTU ไร้สาย 220 V 58,790 43,627
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
42,627 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWA366B/TTKA36MB 220V
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,790 บาท
43,627 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
42,627 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWA366B/TTKA36MD 380V

- 36,000 BTU ไร้สาย 380 V 59,893 44,554
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
43,554 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWA366B/TTKA36MD 380V
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
59,893 บาท
44,554 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 62 นี้
43,554 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์