หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

TRANE

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

MCWE09GB5

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 9,400 BTU ไร้สาย 220 V 23,034 13,062
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
12,062 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE09GB5
9,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,034 บาท
13,062 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
12,062 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE12GB5

เบอร์ 5 12.88 Btu/hW 12,600 BTU ไร้สาย 220 V 25,350 14,181
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
13,181 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE12GB5
12,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,350 บาท
14,181 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
13,181 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE15GB5

เบอร์ 5 12.85 Btu/hW 15,200BTU ไร้สาย 220 V 30,314 18,277
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
17,277 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE15GB5
15,200BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,314 บาท
18,277 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
17,277 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE18GB5

เบอร์ 5 12.85 Btu/hW 18,300 BTU ไร้สาย 220 V 35,171 19,741
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
18,741 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE18GB5
18,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,171 บาท
19,741 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
18,741 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE24GB5

เบอร์ 5 12.90 Btu/hW 25,300 BTU ไร้สาย 220 V 45,981 25,723
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
24,723 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE24GB5
25,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,981 บาท
25,723 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
24,723 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE306B5/TTKE30MB5

เบอร์ 5 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 59,328 41,691
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
40,691 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE306B5/TTKE30MB5
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,328 บาท
41,691 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
40,691 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE306B/TTKE30MB

มอก. 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 51,386 35,845
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
34,845 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE306B/TTKE30MB
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,386 บาท
35,845 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
34,845 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE366B/TTKE36MB

มอก. 36,000 BTU ไร้สาย 220 V 59,880 42,639
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
41,639 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE366B/TTKE36MB
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,880 บาท
42,639 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
41,639 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE366B/TTKE36MD

มอก. 36,000 BTU ไร้สาย 380 V 60,983 43,505
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
42,505 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE366B/TTKE36MD
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
60,983 บาท
43,505 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 63 นี้
42,505 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น
บัญชี