หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

TRANE

ตัวกรอง Showing all 13 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

MCWE09GB5

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 9,400 BTU ไร้สาย 220 V 23,034 12,794
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
11,794 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE09GB5
9,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,034 บาท
12,794 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
11,794 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE12GB5

เบอร์ 5 12.88 Btu/hW 12,600 BTU ไร้สาย 220 V 25,350 14,402
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
13,402 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE12GB5
12,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,350 บาท
14,402 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
13,402 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE15GB5

เบอร์ 5 12.85 Btu/hW 15,200BTU ไร้สาย 220 V 30,314 19,041
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
18,041 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE15GB5
15,200BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,314 บาท
19,041 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
18,041 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE18GB5

เบอร์ 5 12.85 Btu/hW 18,300 BTU ไร้สาย 220 V 35,171 20,072
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
19,072 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE18GB5
18,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,171 บาท
20,072 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
19,072 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE24GB5

เบอร์ 5 12.90 Btu/hW 25,300 BTU ไร้สาย 220 V 45,981 26,175
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
25,175 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE24GB5
25,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,981 บาท
26,175 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
25,175 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE366B/TTKE30MD(3Ph)

มอก. 36,000 BTU ไร้สาย 380 V 73,889 44,409
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
43,409 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE366B/TTKE30MD(3Ph)
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
73,889 บาท
44,409 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
43,409 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE306B/TTKE30MB

มอก. 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 61,755 36,613
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
35,613 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE306B/TTKE30MB
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,755 บาท
36,613 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
35,613 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE306B5/TTKE30MB5

เบอร์ 5 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 71,863 42,570
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
41,570 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE306B5/TTKE30MB5
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
71,863 บาท
42,570 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
41,570 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWA306B5/TTKA30MB5

เบอร์ 5 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 72,455 43,601
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
42,601 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWA306B5/TTKA30MB5
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
72,455 บาท
43,601 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
42,601 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE366B/TTKE36MB(1Ph)

มอก. 36,000 BTU ไร้สาย 220 V 72,345 43,482
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
42,482 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE366B/TTKE36MB(1Ph)
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
72,345 บาท
43,482 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
42,482 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWA306B/TTKA30MB

มอก. 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 62,417 37,644
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
36,644 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWA306B/TTKA30MB
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,417 บาท
37,644 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
36,644 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWA366B/TTKA36MB 220V

มอก. 36,000 BTU ไร้สาย 220 V 73,114 44,513
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
43,513 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWA366B/TTKA36MB 220V
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
73,114 บาท
44,513 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
43,513 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWA366B/TTKA36MD 380V

มอก. 36,000 BTU ไร้สาย 380 V 74,551 45,440
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
44,440 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWA366B/TTKA36MD 380V
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
74,551 บาท
45,440 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มกราคม 63 นี้
44,440 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์