หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

TRANE

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

MCWE09GB5

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 9,400 BTU ไร้สาย 220 V 23,034 13,268
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
12,268 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE09GB5
9,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,034 บาท
13,268 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
12,268 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE12GB5

เบอร์ 5 12.88 Btu/hW 12,600 BTU ไร้สาย 220 V 25,350 14,697
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
13,697 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE12GB5
12,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,350 บาท
14,697 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
13,697 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE15GB5

เบอร์ 5 12.85 Btu/hW 15,200BTU ไร้สาย 220 V 30,314 18,793
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
17,793 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE15GB5
15,200BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,314 บาท
18,793 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
17,793 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE18GB5

เบอร์ 5 12.85 Btu/hW 18,300 BTU ไร้สาย 220 V 35,171 20,463
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
19,463 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE18GB5
18,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,171 บาท
20,463 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
19,463 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE24GB5

เบอร์ 5 12.90 Btu/hW 25,300 BTU ไร้สาย 220 V 45,981 26,238
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
25,238 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE24GB5
25,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,981 บาท
26,238 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
25,238 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE306B5/TTKE30MB5

เบอร์ 5 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 71,863 42,412
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
41,412 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE306B5/TTKE30MB5
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
71,863 บาท
42,412 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
41,412 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE306B/TTKE30MB

มอก. 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 61,755 36,567
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
35,567 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE306B/TTKE30MB
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,755 บาท
36,567 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 63 นี้
35,567 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์