หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

TRANE

ตัวกรอง Showing all 9 results
Brands
หมวดหมู่
ขนาด BTU
รุ่นประหยัดไฟSEERBTUรีโมทระบบไฟราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปองราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
Sale!

MCWE09GB5

เบอร์ 5 13.00 Btu/hW 9,400 BTU ไร้สาย 220 V 23,034 13,175
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
12,175 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE09GB5
9,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
23,034 บาท
13,175 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
12,175 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE12GB5

เบอร์ 5 12.88 Btu/hW 12,700 BTU ไร้สาย 220 V 25,350 14,814
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
13,814 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE12GB5
12,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,350 บาท
14,814 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
13,814 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE15GB5

เบอร์ 5 12.85 Btu/hW 15,200BTU ไร้สาย 220 V 30,314 19,076
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
18,076 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE15GB5
15,200BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
30,314 บาท
19,076 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
18,076 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE18GB5

เบอร์ 5 12.85 Btu/hW 18,300 BTU ไร้สาย 220 V 35,171 20,588
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
19,588 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE18GB5
18,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
35,171 บาท
20,588 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
19,588 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWE24GB5

เบอร์ 5 12.90 Btu/hW 25,300 BTU ไร้สาย 220 V 45,981 26,804
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
25,804 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWE24GB5
25,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,981 บาท
26,804 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
25,804 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWA306B5/TTKA30MB5

เบอร์ 5 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 59,328 43,601
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
42,601 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWA306B5/TTKA30MB5
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,328 บาท
43,601 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
42,601 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWA306B/TTKA30MB

- 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 51,386 37,644
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
36,644 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWA306B/TTKA30MB
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
51,386 บาท
37,644 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
36,644 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWA366B/TTKA36MB 220V

- 36,000 BTU ไร้สาย 220 V 59,880 44,513
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
43,513 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWA366B/TTKA36MB 220V
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,880 บาท
44,513 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
43,513 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale!

MCWA366B/TTKA36MD 380V

- 36,000 BTU ไร้สาย 380 V 60,983 45,440
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
44,440 บาท
สั่งซื้อ
Sale!
MCWA366B/TTKA36MD 380V
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
60,983 บาท
45,440 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 กรกฏาคม 62 นี้
44,440 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-539-1919
02-539-1771

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์