หน้าแรก

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท YORK ยี่ห้อ

BEST PRICE

แอร์เคลื่อนที่ ยอร์ค York Air Portable รุ่น PCCA12FD-AATH2 ขนาด 12,000 BTU (เฉพาะเครื่อง )

11,927 ฿
หยิบใส่ตะกร้า

แอร์ยอร์ค York แบบต่อท่อลม FDCT – AVP Series รุ่น FDCT18AVP/YCLT18AVP น้ำยาแอร์ R-410 ขนาด 18,700 BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทมีสาย พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์ยอร์ค York แบบต่อท่อลม FDCT – AVP Series รุ่น FDCT18AVP/YCLT18AVP น้ำยาแอร์ R-410 ขนาด 18,700 BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์ยอร์ค York แบบต่อท่อลม FDCT – AVP Series รุ่น FDCT25AVP/YCLT25AVP น้ำยาแอร์ R-410 ขนาด 25,900 BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทมีสาย พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์ยอร์ค York แบบต่อท่อลม FDCT – AVP Series รุ่น FDCT25AVP/YCLT25AVP น้ำยาแอร์ R-410 ขนาด 25,900 BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์ยอร์ค York แบบต่อท่อลม FDCT – AVP Series รุ่น FDCT30AVP/YCLT30AVP น้ำยาแอร์ R-410 ขนาด 30,000 BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทมีสาย พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์ยอร์ค York แบบต่อท่อลม FDCT – AVP Series รุ่น FDCT30AVP/YCLT30AVP น้ำยาแอร์ R-410 ขนาด 30,000 BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์ยอร์ค York แบบต่อท่อลม FDCT – AVP Series รุ่น FDCT32AVP/YCLT32AVP น้ำยาแอร์ R-410 ขนาด 32,000 BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทมีสาย พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์ยอร์ค York แบบต่อท่อลม FDCT – AVP Series รุ่น FDCT32AVP/YCLT32AVP น้ำยาแอร์ R-410 ขนาด 32,000 BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์ยอร์ค York แบบต่อท่อลม FDCT – AVP Series รุ่น FDCT32AVP/YCLT32AYP น้ำยาแอร์ R-410 ขนาด 32,000 BTU ระบบไฟ 380 V รีโมทมีสาย พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์ยอร์ค York แบบต่อท่อลม FDCT – AVP Series รุ่น FDCT32AVP/YCLT32AYP น้ำยาแอร์ R-410 ขนาด 32,000 BTU ระบบไฟ 380 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์ยอร์ค York แบบต่อท่อลม FDCT – AVP Series รุ่น FDCT36AVP/YCLT36AVP น้ำยาแอร์ R-410 ขนาด 36,000 BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทมีสาย พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์ยอร์ค York แบบต่อท่อลม FDCT – AVP Series รุ่น FDCT36AVP/YCLT36AVP น้ำยาแอร์ R-410 ขนาด 36,000 BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์ยอร์ค York แบบต่อท่อลม FDCT – AVP Series รุ่น FDCT36AVP/YCLT36AYP น้ำยาแอร์ R-410 ขนาด 36,000 BTU ระบบไฟ 380 V รีโมทมีสาย พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์ยอร์ค York แบบต่อท่อลม FDCT – AVP Series รุ่น FDCT36AVP/YCLT36AYP น้ำยาแอร์ R-410 ขนาด 36,000 BTU ระบบไฟ 380 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

แอร์ยอร์ค York แบบต่อท่อลม FDCT – AVP Series รุ่น FDCT40AVP/YCLT40AVP น้ำยาแอร์ R-410 ขนาด 40,900 BTU ระบบไฟ 220 V รีโมทมีสาย พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่ม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น