หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

150,000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

FDR15PY2S/RZUR15PY2S

มอก. 19.34 Btu/hW 150,000 BTU มีสาย 380 V 356,312 214,187
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
213,187 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDR15PY2S/RZUR15PY2S
150,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
356,312 บาท
214,187 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
213,187 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

APK150A-MNVKU/ALC150A-SSYKU

UCP 10.00 Btu/hW 150,000 BTU ไร้สาย 380 V 204,581 150,632
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
149,632 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
APK150A-MNVKU/ALC150A-SSYKU
150,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
204,581 บาท
150,632 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
149,632 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FVPR15PY2SR /RZUR15PY2S

มอก. 18.30 Btu/hW 150,000 BTU มีสาย 380 V 360,724 216,835
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
215,835 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FVPR15PY2SR /RZUR15PY2S
150,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
360,724 บาท
216,835 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
215,835 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Placeholder

2xMCV090BB/TTA150RD

- - 150,000 BTU 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
Placeholder
2xMCV090BB/TTA150RD
150,000 BTU
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

2xMCV090JB/TTA150JD

มอก. 150,000 BTU มีสาย 380 V 348,764 230,524
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
229,524 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
2xMCV090JB/TTA150JD
150,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
348,764 บาท
230,524 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
229,524 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TTA150JD/TWE160JD

- 150,000 BTU ไร้สาย 380 V 306,846 202,859
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
201,859 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TTA150JD/TWE160JD
150,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
306,846 บาท
202,859 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
201,859 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TTH160JD/TTA150JD

- 150,000 BTU ไร้สาย 380 V 272,825 180,404
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
179,404 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TTH160JD/TTA150JD
150,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
272,825 บาท
180,404 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
179,404 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TYH160JDH/TTA150JDH

- 14.30 Btu/hW 150,000 BTU ไร้สาย 380 V 340,868 225,313
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
224,313 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TYH160JDH/TTA150JDH
150,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
340,868 บาท
225,313 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
224,313 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TYE160JD/TYA150JD

- 150,000 BTU ไร้สาย 380 V 329,373 217,726
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
216,726 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TYE160JD/TYA150JD
150,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
329,373 บาท
217,726 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
216,726 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TYH160JD/TYA150JA

- 150,000 BTU ไร้สาย 380 V 286,410 189,371
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
188,371 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TYH160JD/TYA150JA
150,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
286,410 บาท
189,371 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
188,371 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FFS150C-AD2TDT1/CVA150C-CD1NSF1

- 150,000 BTU ไร้สาย 380 V 192,318 145,767
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
144,767 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FFS150C-AD2TDT1/CVA150C-CD1NSF1
150,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
192,318 บาท
145,767 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
144,767 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

OAB150(แบบตั้ง)/ID150

มอก. 157,000 BTU ไร้สาย 380 V 164,700 127,059
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
126,059 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
OAB150(แบบตั้ง)/ID150
157,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
164,700 บาท
127,059 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
126,059 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AHD150A-MNVKU/ALC150A-SSYKU

UCP 9.26 Btu/hW 150,000 BTU ไร้สาย 380 V 197,853 145,687
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
144,687 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AHD150A-MNVKU/ALC150A-SSYKU
150,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
197,853 บาท
145,687 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
144,687 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFP-B150 / CCU-410BV150

- 150,000 BTU ไร้สาย 380 V 326,556 315,704
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
314,704 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFP-B150 / CCU-410BV150
150,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
326,556 บาท
315,704 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
314,704 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40QDS150W-11

มอก. 150,500 BTU ไร้สาย 220 V 95,253 56,609
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
55,609 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40QDS150W-11
150,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
95,253 บาท
56,609 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
55,609 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40RBW012-4

มอก. 157,470 BTU ไร้สาย 380 V 100,523 59,718
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
58,718 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40RBW012-4
157,470 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
100,523 บาท
59,718 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 กันยายน 66 นี้
58,718 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น