หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

250,000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

TTV250/RAUT250

- 250,000 BTU ไร้สาย 380 V 433,064 286,162
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
285,162 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TTV250/RAUT250
250,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
433,064 บาท
286,162 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
285,162 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TGF-250A/TACU-025A-2C

- 250,000 BTU ไร้สาย 380 V 288,575 237,223
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
236,223 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TGF-250A/TACU-025A-2C
250,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
288,575 บาท
237,223 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
236,223 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FS250C-AD2TDT2/CVA250C-CD1NSF2

- 250,000 BTU ไร้สาย 380 V 279,784 211,951
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
210,951 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FS250C-AD2TDT2/CVA250C-CD1NSF2
250,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
279,784 บาท
211,951 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
210,951 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFP-B250 / CCU-410BV250

- 250,000 BTU ไร้สาย 380 V 543,593 532,741
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
531,741 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFP-B250 / CCU-410BV250
250,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
543,593 บาท
532,741 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
531,741 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40RBW024-3

มอก. 258,320 BTU ไร้สาย 380 V 164,380 97,394
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
96,394 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40RBW024-3
258,320 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
164,380 บาท
97,394 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
96,394 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40LBS020W3

มอก. 256,300 BTU ไร้สาย 380 V 189,261 112,074
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
111,074 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40LBS020W3
256,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
189,261 บาท
112,074 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
111,074 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

40LCS024W3

มอก. 256,300 BTU ไร้สาย 380 V 226,888 134,274
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
133,274 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
40LCS024W3
256,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
226,888 บาท
134,274 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
133,274 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น