หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

28,000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

42TVDA028/38TVDA028

เบอร์ 5 19.49 Btu/hW 25,200 BTU ไร้สาย 220 V 62,194 31,817
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
30,817 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TVDA028/38TVDA028
25,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,194 บาท
31,817 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
30,817 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SW800/CS-28

มอก. 10.33 Btu/hW 28,000 BTU ไร้สาย 220 V 45,573 32,391
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
31,391 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SW800/CS-28
28,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,573 บาท
32,391 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
31,391 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AS800/CS-28

มอก. 10.33 Btu/hW 28,000 BTU ไร้สาย 220 V 55,682 40,072
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
39,072 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AS800/CS-28
28,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,682 บาท
40,072 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
39,072 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AC800/CS-28

มอก. 10.33 Btu/hW 28,000 BTU ไร้สาย 220 V 31,602 19,583
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
18,583 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC800/CS-28
28,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,602 บาท
19,583 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
18,583 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AK800/CS-28

มอก. 10.33 Btu/hW 28,000 BTU ไร้สาย 220 V 47,200 32,030
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
31,030 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AK800/CS-28
28,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,200 บาท
32,030 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
31,030 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE FTM09PV2S

FTM28PV2S/RM28PV2S

เบอร์ 5 12.33 24,500 BTU ไร้สาย 220 V 60,749 44,426
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
43,426 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE FTM09PV2S
FTM28PV2S/RM28PV2S
24,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,749 บาท
44,426 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
43,426 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFW-AE28-36/CCS-32ES 28

- 27,637 BTU ไร้สาย 220 V 42,649 29,527
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
28,527 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-AE28-36/CCS-32ES 28
27,637 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
42,649 บาท
29,527 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
28,527 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

IK30R.SR2

เบอร์ 5 20.01 Btu/hW 28,824 (6,824-32,414) BTU ไร้สาย 220 V 65,790 49,764
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
48,764 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
IK30R.SR2
28,824 (6,824-32,414) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
65,790 บาท
49,764 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
48,764 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FIDE28-AF1 /CHAE28-AF1R

เบอร์ 5 12.63 Btu/hW 28,319 BTU ไร้สาย 220 V 36,702 28,015
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
27,015 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FIDE28-AF1 /CHAE28-AF1R
28,319 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,702 บาท
28,015 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
27,015 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FIDE28-AF1 /CHAE28-CF1R

เบอร์ 5 12.51 Btu/hW 28,319 BTU ไร้สาย 380 V 38,004 29,000
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
28,000 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FIDE28-AF1 /CHAE28-CF1R
28,319 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
38,004 บาท
29,000 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
28,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FIDE28I-AF1/CHAE28I-AF1R

เบอร์ 5 16.35 Btu/hW 28,319 BTU ไร้สาย 220 V 47,988 36,555
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
35,555 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FIDE28I-AF1/CHAE28I-AF1R
28,319 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,988 บาท
36,555 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
35,555 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FUNE28-AF1/CHAE28-AF1R

เบอร์ 5 12.50 Btu/hW 28,320 BTU ไร้สาย 220 V 56,169 39,315
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
38,315 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FUNE28-AF1/CHAE28-AF1R
28,320 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,169 บาท
39,315 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
38,315 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FUNE28-AF1/CHAE28-CF1R

เบอร์ 5 12.50 Btu/hW 28,320 BTU ไร้สาย 380 V 57,406 41,437
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
40,437 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FUNE28-AF1/CHAE28-CF1R
28,320 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
57,406 บาท
41,437 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
40,437 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FUNE28I-AF1/CHAE28I-AF1R

เบอร์ 5 16.36 Btu/hW 28,320 BTU ไร้สาย 220 V 61,945 43,155
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
42,155 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FUNE28I-AF1/CHAE28I-AF1R
28,320 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,945 บาท
43,155 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
42,155 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

EER28F/AER28F

เบอร์ 5 13.33 Btu/hW 28,000 BTU ไร้สาย 220 V 47,454 41,687
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
40,687 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
EER28F/AER28F
28,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,454 บาท
41,687 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
40,687 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HSU-28VNH03T/HSU-28VNH03TC

เบอร์ 5 17.50 Btu/hW 28,500 BTU ไร้สาย 220 V 40,681 31,539
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
30,539 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HSU-28VNH03T/HSU-28VNH03TC
28,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
40,681 บาท
31,539 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
30,539 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น