หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

45,000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

AS1600/CU-45TH

มอก. 10.33 Btu/hW 45,300 BTU ไร้สาย 380 V 66,831 51,000
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
50,000 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AS1600/CU-45TH
45,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
66,831 บาท
51,000 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
50,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AK1600/CU-45TH

มอก. 10.33 Btu/hW 45,300 BTU ไร้สาย 380 V 63,401 48,010
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
47,010 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AK1600/CU-45TH
45,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
63,401 บาท
48,010 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
47,010 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FFS45-AF1 / CHA45-CF1R

- 45,000 BTU ไร้สาย 380 V 59,600 45,341
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
44,341 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FFS45-AF1 / CHA45-CF1R
45,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
59,600 บาท
45,341 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
44,341 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FFS45I-AF1/CHA45I-CF1R

- 45,000 BTU ไร้สาย 380 V 82,389 62,585
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
61,585 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FFS45I-AF1/CHA45I-CF1R
45,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
82,389 บาท
62,585 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
61,585 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FID45-AF1/CHA45-CF1R

มอก. 45,000 BTU ไร้สาย 380 V 48,314 36,802
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
35,802 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FID45-AF1/CHA45-CF1R
45,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
48,314 บาท
36,802 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
35,802 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FID45I-AF1/CHA45I-CF1R

- 45,000 BTU ไร้สาย 380 V 72,405 55,031
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
54,031 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FID45I-AF1/CHA45I-CF1R
45,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
72,405 บาท
55,031 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
54,031 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FUN45I-AF1/CHA45I-CF1R

เบอร์ 5 45,000 BTU ไร้สาย 380 V 81,442 59,532
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
58,532 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FUN45I-AF1/CHA45I-CF1R
45,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
81,442 บาท
59,532 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
58,532 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCA45-AF1/CHA45-CF1R

มอก. 45,000 BTU ไร้สาย 380 V 74,564 55,621
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
54,621 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCA45-AF1/CHA45-CF1R
45,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
74,564 บาท
55,621 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
54,621 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น