หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

50,000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

FFS50-AF1 / CHA50-CF1R

- 50,000 BTU ไร้สาย 380 V 61,770 46,983
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
45,983 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FFS50-AF1 / CHA50-CF1R
50,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
61,770 บาท
46,983 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
45,983 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FFS50I-AF1/CHA50I-CF1R

- 50,000 BTU ไร้สาย 380 V 85,644 65,049
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
64,049 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FFS50I-AF1/CHA50I-CF1R
50,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
85,644 บาท
65,049 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
64,049 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FID50-AF1/CHA50-CF1R

มอก. 50,000 BTU ไร้สาย 380 V 51,461 39,183
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
38,183 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FID50-AF1/CHA50-CF1R
50,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
51,461 บาท
39,183 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
38,183 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FID50I-AF1/CHA50I-CF1R

- 50,000 BTU ไร้สาย 380 V 74,684 56,755
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
55,755 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FID50I-AF1/CHA50I-CF1R
50,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
74,684 บาท
56,755 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
55,755 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCA50-AF1/CHA50-CF1R

มอก. 50,000 BTU ไร้สาย 380 V 80,970 60,427
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
59,427 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCA50-AF1/CHA50-CF1R
50,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
80,970 บาท
60,427 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
59,427 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น