หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

52,000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

AUC-55TR4RKA/AUW-55T6RN

เบอร์ 5 13 Btu/hW 52,000 BTU ไร้สาย 220 V 118,368 60,072
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
59,072 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUC-55TR4RKA/AUW-55T6RN
52,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
118,368 บาท
60,072 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
59,072 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AUV-55TR4CA/AUW-55T6RN

เบอร์ 5 13 Btu/hW 52,000 BTU ไร้สาย 220 V 118,864 59,247
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
58,247 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUV-55TR4CA/AUW-55T6RN
52,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
118,864 บาท
59,247 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
58,247 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-51PU1T5/U-51PV1T8

- 10.34 Btu/hW 54,000 BTU ไร้สาย 380 V 124,254 66,300
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
65,300 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-51PU1T5/U-51PV1T8
54,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
124,254 บาท
66,300 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
65,300 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-51PT1T5/U-51PVT1T5

- 9.41 Btu/hW 51,000 BTU ไร้สาย 380 V 94,652 61,200
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
60,200 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-51PT1T5/U-51PVT1T5
51,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
94,652 บาท
61,200 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
60,200 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AC160TNCDKC/AC160TXADKC

เบอร์ 5 19.02 Btu/hW 51,000 (14,670-60,050) BTU ไร้สาย 220 V 111,741 77,184
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
76,184 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC160TNCDKC/AC160TXADKC
51,000 (14,670-60,050) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
111,741 บาท
77,184 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
76,184 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AC160TNCDKC/AC160TXADNC

เบอร์ 5 19.02 Btu/hW 51,000 (14,670-60,050) BTU ไร้สาย 380 V 113,803 78,998
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
77,998 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC160TNCDKC/AC160TXADNC
51,000 (14,670-60,050) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
113,803 บาท
78,998 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
77,998 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RCI-B55TNT1NH/RAS-B55TNTBMH1

- 15.00 Btu/hW 52,715 (16,991-61,416)BTU ไร้สาย 380 V 92,089 79,144
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
78,144 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RCI-B55TNT1NH/RAS-B55TNTBMH1
52,715 (16,991-61,416)BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
92,089 บาท
79,144 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
78,144 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RPFC-B55TNT1NH/RAS-B55TNTBMH1

- 15.30 Btu/hW 52,033 (16,991-61,416) BTU ไร้สาย 380 V 90,322 77,185
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
76,185 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RPFC-B55TNT1NH/RAS-B55TNTBMH1
52,033 (16,991-61,416) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
90,322 บาท
77,185 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
76,185 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TURBO A.P.S SSC R32-52

- 12.56 Btu/hW 52,000 BTU ไร้สาย 380 V 81,574 65,793
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
64,793 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TURBO A.P.S SSC R32-52
52,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
81,574 บาท
65,793 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
64,793 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV54B-MNVJU/KCV54B-RSYJU

UCP 17.00 Btu/hW 53,739(26,000-55,000) BTU ไร้สาย 380 V 121,986 79,005
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
78,005 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV54B-MNVJU/KCV54B-RSYJU
53,739(26,000-55,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
121,986 บาท
79,005 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
78,005 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SUPER SSU R32-52

- 12.55 Btu/hW 52,000 BTU ไร้สาย 380 V 78,436 63,096
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
62,096 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SUPER SSU R32-52
52,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
78,436 บาท
63,096 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัยโจเด็นกิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
62,096 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDCN56AVR/YCLN56AYR

มอก. 9.63 Btu/hW 56,000 BTU 380 V 66,762 55,910
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
54,910 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDCN56AVR/YCLN56AYR
56,000 BTU
ระบบไฟ : 380 V
66,762 บาท
55,910 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
54,910 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

FDMN56AVP/YCLN56AYP

มอก. 9.83 Btu/hW 57,000 BTU มีสาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
FDMN56AVP/YCLN56AYP
57,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

FDMN56AVP/YCLN56AYP-1

มอก. 9.83 Btu/hW 57,000 BTU ไร้สาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
FDMN56AVP/YCLN56AYP-1
57,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FIDN56AVR/YCLN56AYR

มอก. 9.63 Btu/hW 56,000 BTU ไร้สาย 380 V 63,506 52,654
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
51,654 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FIDN56AVR/YCLN56AYR
56,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
63,506 บาท
52,654 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
51,654 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FPFN56AVR/YCLN56AYR

มอก. 9.63 Btu/hW 56,000 BTU มีสาย 380 V 67,739 56,887
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
55,887 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FPFN56AVR/YCLN56AYR
56,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
67,739 บาท
56,887 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อยอร์คทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
55,887 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น