หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

56,000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

AS2000/CU-56TH

มอก. 10.54 Btu/hW 57,500 BTU ไร้สาย 380 V 72,722 56,670
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
55,670 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AS2000/CU-56TH
57,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
72,722 บาท
56,670 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
55,670 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AK2000/CU-56TH

มอก. 10.54 Btu/hW 57,500 BTU ไร้สาย 380 V 68,996 53,164
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
52,164 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AK2000/CU-56TH
57,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
68,996 บาท
53,164 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
52,164 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FFS56-AF1 / CHA56-CF1R

- 56,000 BTU ไร้สาย 380 V 66,111 50,267
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
49,267 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FFS56-AF1 / CHA56-CF1R
56,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
66,111 บาท
50,267 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
49,267 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FFS56I-AF1/CHA56I-CF1R

- 56,000 BTU ไร้สาย 380 V 91,070 69,154
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
68,154 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FFS56I-AF1/CHA56I-CF1R
56,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
91,070 บาท
69,154 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
68,154 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FID56-AF1/CHA56-CF1R

มอก. 56,000 BTU ไร้สาย 380 V 53,631 40,825
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
39,825 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FID56-AF1/CHA56-CF1R
56,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
53,631 บาท
40,825 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
39,825 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FID56I-AF1/CHA56I-CF1R

- 56,000 BTU ไร้สาย 380 V 80,761 61,353
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
60,353 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FID56I-AF1/CHA56I-CF1R
56,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
80,761 บาท
61,353 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
60,353 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FUN56I-AF1/CHA56I-CF1R

เบอร์ 5 56,000 BTU ไร้สาย 380 V 90,646 65,918
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
64,918 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FUN56I-AF1/CHA56I-CF1R
56,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
90,646 บาท
65,918 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
64,918 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCA56-AF1/CHA56-CF1R

มอก. 56,000 BTU ไร้สาย 380 V 90,970 67,994
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
66,994 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCA56-AF1/CHA56-CF1R
56,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
90,970 บาท
67,994 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
66,994 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น