หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

60,000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MYXE60BB/TYKE60BD

มอก. 14.00 ไร้สาย 380 V 129,497 79,264
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
78,264 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MYXE60BB/TYKE60BD
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
129,497 บาท
79,264 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
78,264 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ZTNQ60GMLA0/ZTUQ60GMLA0

เบอร์ 5 15.92 Btu/hW 54,000(13,800-57,000) BTU ไร้สาย 380 V 140,536 93,163
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
92,163 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ZTNQ60GMLA0/ZTUQ60GMLA0
54,000(13,800-57,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
140,536 บาท
93,163 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
92,163 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ATNQ60GMLA4/AUUQ60GH4

มอก. - Btu/hW 58,000(13,800-61,000) BTU ไร้สาย 220 V 123,946 83,951
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
82,951 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ATNQ60GMLA4/AUUQ60GH4
58,000(13,800-61,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
123,946 บาท
83,951 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
82,951 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ZVNQ60GM2A0/ZVUQ60GM2A0

เบอร์ 5 16.78 Btu/hW ไร้สาย 380 V 126,581 83,998
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
82,998 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ZVNQ60GM2A0/ZVUQ60GM2A0
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
126,581 บาท
83,998 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
82,998 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AVNQ60GM2A4/AUUQ60GH4

มอก. 17.00 Btu/hW 58,000(13,800-61,000) BTU ไร้สาย 220 V 114,716 77,744
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
76,744 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AVNQ60GM2A4/AUUQ60GH4
58,000(13,800-61,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
114,716 บาท
77,744 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
76,744 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AVNW60LM2A1/AVUM60LM2A1

มอก. 16.00 Btu/hW 55,000(16,503-60,510) BTU ไร้สาย 380 V 114,716 77,744
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
76,744 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AVNW60LM2A1/AVUM60LM2A1
55,000(16,503-60,510) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
114,716 บาท
77,744 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
76,744 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HDI-60ATR32/1U-60T3R32C

มอก. 14.01 60,900(15,400-61,000) BTU ไร้สาย 380 V 70,553 63,403
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
62,403 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HDI-60ATR32/1U-60T3R32C
60,900(15,400-61,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
70,553 บาท
63,403 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
62,403 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCSI-60BTR32F/HCSI-60BTR32C

มอก. 14.00 ไร้สาย 380 V 90,145 68,736
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
67,736 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCSI-60BTR32F/HCSI-60BTR32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
90,145 บาท
68,736 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
67,736 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Placeholder

MVF60CS-3B/MVC60CS-3B

มอก. 11.28 ไร้สาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
Placeholder
MVF60CS-3B/MVC60CS-3B
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Placeholder

CLF060C3/CLC060C3

มอก. 10.71 ไร้สาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
Placeholder
CLF060C3/CLC060C3
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDMRN55CXV1S/RR55DXY1S

- 55,000 BTU ไร้สาย 380 V 118,663 75,669
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
74,669 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDMRN55CXV1S/RR55DXY1S
55,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
118,663 บาท
75,669 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
74,669 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

APK2000/CU-60TH

มอก. 10.40 Btu/hW 61,300 BTU ไร้สาย 380 V 54,716 41,331
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
40,331 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
APK2000/CU-60TH
61,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
54,716 บาท
41,331 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
40,331 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AS2000/CU-60TH

มอก. 10.40 Btu/hW 61,300 BTU ไร้สาย 380 V 73,238 57,185
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
56,185 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AS2000/CU-60TH
61,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
73,238 บาท
57,185 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
56,185 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AC2000/CU-60TH

มอก. 10.40 Btu/hW 61,300 BTU ไร้สาย 380 V 51,027 37,860
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
36,860 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC2000/CU-60TH
61,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
51,027 บาท
37,860 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
36,860 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AK2000/CU-60TH

มอก. 10.40 Btu/hW 61,300 BTU ไร้สาย 380 V 69,512 53,680
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
52,680 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AK2000/CU-60TH
61,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
69,512 บาท
53,680 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
52,680 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AFT60INVS/CSE60INVS

เบอร์ 5 16.24 Btu/hW 60,200 BTU ไร้สาย 380 V 83,485 67,653
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
66,653 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AFT60INVS/CSE60INVS
60,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
83,485 บาท
67,653 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
66,653 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น