หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

62,000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

FFS62-AF1 / CHA62-CF1R

- 62,000 BTU ไร้สาย 380 V 66,653 50,681
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
49,681 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FFS62-AF1 / CHA62-CF1R
62,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
66,653 บาท
50,681 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
49,681 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FFS62I-AF1/CHA62I-CF1R

- 62,000 BTU ไร้สาย 380 V 93,240 70,797
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
69,797 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FFS62I-AF1/CHA62I-CF1R
62,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
93,240 บาท
70,797 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
69,797 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FID62-AF1/CHA62-CF1R

มอก. 62,000 BTU ไร้สาย 380 V 55,150 41,974
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
40,974 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FID62-AF1/CHA62-CF1R
62,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
55,150 บาท
41,974 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
40,974 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FID62I-AF1/CHA62I-CF1R

- 62,000 BTU ไร้สาย 380 V 83,691 63,571
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
62,571 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FID62I-AF1/CHA62I-CF1R
62,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
83,691 บาท
63,571 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
62,571 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FUN62I-AF1/CHA62I-CF1R

เบอร์ 5 62,000 BTU ไร้สาย 380 V 92,502 67,433
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
66,433 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FUN62I-AF1/CHA62I-CF1R
62,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
92,502 บาท
67,433 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
66,433 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCA62-AF1/CHA62-CF1R

มอก. 62,000 BTU ไร้สาย 380 V 93,032 69,554
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
68,554 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCA62-AF1/CHA62-CF1R
62,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
93,032 บาท
69,554 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
68,554 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น