หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

75,000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

FDR08PY2S/RZU08PY2S

มอก. 8.47 Btu/hW 74,000 BTU มีสาย 380 V 195,028 117,417
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
116,417 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDR08PY2S/RZU08PY2S
74,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
195,028 บาท
117,417 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
116,417 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ARYG90LHTA/AOYG90LRLA

- 75,000 (35,200 - 82,600) BTU ไร้สาย 380 V 163,778 136,431
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
135,431 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ARYG90LHTA/AOYG90LRLA
75,000 (35,200 - 82,600) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
163,778 บาท
136,431 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
135,431 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FVGR08PV2SR1 /RZUR08PY2S

มอก. 7.65 Btu/hW 74,000 BTU มีสาย 380 V 199,441 120,064
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
119,064 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FVGR08PV2SR1 /RZUR08PY2S
74,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
199,441 บาท
120,064 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
119,064 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Placeholder

MCV090BB/TTA075RD

- - 75,000 BTU 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
Placeholder
MCV090BB/TTA075RD
75,000 BTU
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCV090JB/TTA075JD

มอก. 75,000 BTU มีสาย 380 V 183,416 121,395
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
120,395 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCV090JB/TTA075JD
75,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
183,416 บาท
121,395 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
120,395 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DDHA25

- 75,200 BTU ไร้สาย 220 V 45,123 31,739
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
30,739 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DDHA25
75,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,123 บาท
31,739 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
30,739 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DDHA25-1

- 75,200 BTU ไร้สาย 220 V 47,097 33,114
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
32,114 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DDHA25-1
75,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,097 บาท
33,114 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
32,114 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

BDHA25

- 75,200 BTU ไร้สาย 380 V 51,277 36,026
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
35,026 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
BDHA25
75,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
51,277 บาท
36,026 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
35,026 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

BDHA25-1

- 75,200 BTU ไร้สาย 380 V 53,251 37,402
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
36,402 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
BDHA25-1
75,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
53,251 บาท
37,402 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
36,402 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TTA075JD/TTH075KB

- 75,000 BTU ไร้สาย 380 V 159,032 105,301
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
104,301 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TTA075JD/TTH075KB
75,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
159,032 บาท
105,301 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
104,301 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TTH075JD/TTA075KD

- 75,000 BTU ไร้สาย 380 V 159,032 105,301
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
104,301 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TTH075JD/TTA075KD
75,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
159,032 บาท
105,301 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
104,301 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TYH075JDH/TYKB75TDH

- 14.40 Btu/hW 75,000 BTU ไร้สาย 380 V 177,610 117,563
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
116,563 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TYH075JDH/TYKB75TDH
75,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
177,610 บาท
117,563 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
116,563 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MYV090JD/TYA075JD

- 75,000 BTU ไร้สาย 380 V 197,698 130,821
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
129,821 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MYV090JD/TYA075JD
75,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
197,698 บาท
130,821 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
129,821 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

TYH075JD/TYA075JA

- 75,000 BTU ไร้สาย 380 V 167,044 110,589
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
109,589 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
TYH075JD/TYA075JA
75,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
167,044 บาท
110,589 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
109,589 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FFS075C-AD2TDT1/CHL075C-CD1NSF1

- 75,000 BTU ไร้สาย 380 V 114,185 86,645
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
85,645 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FFS075C-AD2TDT1/CHL075C-CD1NSF1
75,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
114,185 บาท
86,645 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
85,645 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AHD080A-MNVKU/ALC080A-SSYKU

UCP 10.53 Btu/hW 80,000 BTU ไร้สาย 380 V 126,231 93,044
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
92,044 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AHD080A-MNVKU/ALC080A-SSYKU
80,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
126,231 บาท
93,044 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 66 นี้
92,044 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น