หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

32 BF R-32

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

CFH-32BF13 / CCS-32BF13

เบอร์ 5 12.99 Btu/hW 13,648 BTU ไร้สาย 220 V 43,253 28,187
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
27,187 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32BF13 / CCS-32BF13
13,648 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,253 บาท
28,187 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
27,187 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32BF19 / CCS-32BF19

เบอร์ 5 14.07 Btu/hW 19,448 BTU ไร้สาย 220 V 47,377 32,228
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
31,228 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32BF19 / CCS-32BF19
19,448 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
47,377 บาท
32,228 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
31,228 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32BF25 / CCS-32BF25

เบอร์ 5 13.26 Btu/hW 25,590 BTU ไร้สาย 220 V 50,985 35,764
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
34,764 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32BF25 / CCS-32BF25
25,590 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,985 บาท
35,764 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
34,764 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32BF28 / CCS-32BF28

เบอร์ 5 13.72 Btu/hW 28,319 BTU ไร้สาย 220 V 52,635 37,381
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
36,381 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32BF28 / CCS-32BF28
28,319 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,635 บาท
37,381 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
36,381 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32BF28 / CCS-32BF28(A)

เบอร์ 5 12.62 Btu/hW 28,319 BTU ไร้สาย 380 V 54,181 38,896
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
37,896 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32BF28 / CCS-32BF28(A)
28,319 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
54,181 บาท
38,896 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
37,896 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32BF30 / CCS-32BF30

เบอร์ 5 12.62 Btu/hW 30,366 BTU ไร้สาย 220 V 56,169 40,432
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
39,432 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32BF30 / CCS-32BF30
30,366 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,169 บาท
40,432 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
39,432 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32BF30 / CCS-32BF30(A)

เบอร์ 5 12.57 Btu/hW 30,366 BTU ไร้สาย 380 V 57,303 41,544
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
40,544 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32BF30 / CCS-32BF30(A)
30,366 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
57,303 บาท
41,544 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
40,544 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32BF33 / CCS-32BF33

เบอร์ 5 12.55 Btu/hW 33,437 BTU ไร้สาย 220 V 59,468 43,665
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
42,665 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32BF33 / CCS-32BF33
33,437 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,468 บาท
43,665 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
42,665 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32BF33 / CCS-32BF33(A)

เบอร์ 5 12.58 Btu/hW 33,437 BTU ไร้สาย 380 V 59,777 43,969
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
42,969 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32BF33 / CCS-32BF33(A)
33,437 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
59,777 บาท
43,969 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
42,969 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32BF36 / CCS-32BF36

เบอร์ 5 12.65 Btu/hW 36,508 BTU ไร้สาย 220 V 59,983 44,171
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
43,171 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32BF36 / CCS-32BF36
36,508 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,983 บาท
44,171 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
43,171 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32BF36 / CCS-32BF36(A)

เบอร์ 5 12.55 Btu/hW 36,508 BTU ไร้สาย 380 V 64,828 48,919
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
47,919 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32BF36 / CCS-32BF36(A)
36,508 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
64,828 บาท
48,919 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
47,919 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32BF40 / CCS-32BF40

เบอร์ 5 12.51 Btu/hW 40,602 BTU ไร้สาย 220 V 71,029 54,789
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
53,789 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32BF40 / CCS-32BF40
40,602 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
71,029 บาท
54,789 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
53,789 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFH-32BF40 / CCS-32BF40(A)

เบอร์ 5 12.55 Btu/hW 40,602 BTU ไร้สาย 380 V 72,679 56,406
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
55,406 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFH-32BF40 / CCS-32BF40(A)
40,602 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
72,679 บาท
56,406 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
55,406 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น