หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

42FDE R-32

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

42FDE004-R1/38FDE012-R1

เบอร์ 5 13.94 Btu/hW 12,800 BTU ไร้สาย 220 V 43,194 30,421
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
29,421 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42FDE004-R1/38FDE012-R1
12,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
43,194 บาท
30,421 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
29,421 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42FDE006-R1/38FDE018-R1

เบอร์ 5 13.40 Btu/hW 18,800 BTU ไร้สาย 220 V 52,019 34,615
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
33,615 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42FDE006-R1/38FDE018-R1
18,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,019 บาท
34,615 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
33,615 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42FDE008-R1/38FDE025-R1

เบอร์ 5 13.50 Btu/hW 25,800 BTU ไร้สาย 220 V 58,638 38,809
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
37,809 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42FDE008-R1/38FDE025-R1
25,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,638 บาท
38,809 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
37,809 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42FDE010-R1/38FDE030-R1

เบอร์ 5 12.83 Btu/hW 30,500 BTU ไร้สาย 220 V 73,347 46,430
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
45,430 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42FDE010-R1/38FDE030-R1
30,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
73,347 บาท
46,430 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
45,430 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42FDE012-R1/38FDE036-R1

เบอร์ 5 12.93 Btu/hW 37,000 BTU ไร้สาย 220 V 77,759 50,624
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,624 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42FDE012-R1/38FDE036-R1
37,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
77,759 บาท
50,624 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,624 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42FDE012-R3/38FDE036-R3

เบอร์ 5 12.60 Btu/hW 36,200 BTU ไร้สาย 380 V 78,863 51,822
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,822 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42FDE012-R3/38FDE036-R3
36,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
78,863 บาท
51,822 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
50,822 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42FDE014-R3/38FDE040-R3

เบอร์ 5 12.57 Btu/hW 40,000 BTU ไร้สาย 380 V 86,880 57,131
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
56,131 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42FDE014-R3/38FDE040-R3
40,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
86,880 บาท
57,131 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
56,131 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42FDE015-R3/38FDE044-R3

- 11.68 Btu/hW 44,000 BTU ไร้สาย 380 V 86,880 55,334
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
54,334 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42FDE015-R3/38FDE044-R3
44,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
86,880 บาท
55,334 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
54,334 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42FDE016-R3/38FDE048-R3

- 11.33 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 87,983 55,932
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
54,932 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42FDE016-R3/38FDE048-R3
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
87,983 บาท
55,932 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
54,932 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น