หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบแขวน

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

SK48A-MNVKU/KC48A-SSYKU

- 10.73 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 90,116 61,929
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
60,929 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SK48A-MNVKU/KC48A-SSYKU
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
90,116 บาท
61,929 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
60,929 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SK60A-MNVLU/KC60A-RSYLU

- 10.71 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 91,058 63,115
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
62,115 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SK60A-MNVLU/KC60A-RSYLU
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
91,058 บาท
63,115 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
62,115 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SK60A-MNVKU/KC60A-SSYKU

- 10.71 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 96,213 66,978
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
65,978 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SK60A-MNVKU/KC60A-SSYKU
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
96,213 บาท
66,978 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
65,978 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SK13BA-MNVKE/KC13BA-RSVKE

เบอร์ 5 14.16 Btu/hW 13,000 BTU ไร้สาย 220 V 44,078 29,742
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
28,742 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SK13BA-MNVKE/KC13BA-RSVKE
13,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
44,078 บาท
29,742 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
28,742 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SK18BA-MNVJE/KC18BA-RSVJE

เบอร์ 5 13.54 Btu/hW 19,000 BTU ไร้สาย 220 V 48,614 33,142
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
32,142 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SK18BA-MNVJE/KC18BA-RSVJE
19,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,614 บาท
33,142 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
32,142 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SK24BA-MNVJE/KC24B-RSVJE

เบอร์ 5 13.60Btu/hW 26,000 BTU ไร้สาย 220 V 54,696 37,314
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
36,314 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SK24BA-MNVJE/KC24B-RSVJE
26,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,696 บาท
37,314 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
36,314 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SK24BA-MNVTE/KC24BA-RSVTE

เบอร์ 5 13.34Btu/hW 25,500 BTU ไร้สาย 220 V 53,562 36,464
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
35,464 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SK24BA-MNVTE/KC24BA-RSVTE
25,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,562 บาท
36,464 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
35,464 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SK30B-MNVJM/KC30B-RSVJM

มอก. 10.78 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 59,880 40,740
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
39,740 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SK30B-MNVJM/KC30B-RSVJM
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
59,880 บาท
40,740 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
39,740 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SK30B-MNVJE/KC30B-RSVJE

เบอร์ 5 12.73 Btu/hW 32,000 BTU ไร้สาย 220 V 65,447 44,912
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
43,912 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SK30B-MNVJE/KC30B-RSVJE
32,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
65,447 บาท
44,912 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
43,912 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SK36B-MNVJM/KC36B-RSYJM

มอก. 10.95 Btu/hW 36,500 BTU ไร้สาย 380 V 67,921 46,767
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
45,767 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SK36B-MNVJM/KC36B-RSYJM
36,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
67,921 บาท
46,767 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
45,767 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SK36B-MNVTE/KC36B-RSYTE

เบอร์ 5 12.94 Btu/hW 36,200 BTU ไร้สาย 380 V 73,076 50,629
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,629 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SK36B-MNVTE/KC36B-RSYTE
36,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
73,076 บาท
50,629 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
49,629 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SK36B-MNVJM/KC36B-RSVJM

มอก. 10.98 Btu/hW 37,200 BTU ไร้สาย 220 V 66,169 45,453
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
44,453 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SK36B-MNVJM/KC36B-RSVJM
37,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
66,169 บาท
45,453 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
44,453 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SK36B-MNVTE/KC36B-RSVTE

เบอร์ 5 12.65 Btu/hW 36,200 BTU ไร้สาย 220 V 70,395 48,620
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
47,620 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SK36B-MNVTE/KC36B-RSVTE
36,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
70,395 บาท
48,620 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
47,620 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SK40B-MNVJE/KC40B-RSYJE

เบอร์ 5 12.87Btu/hW 40,000 BTU ไร้สาย 380 V 81,456 56,321
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
55,321 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SK40B-MNVJE/KC40B-RSYJE
40,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
81,456 บาท
56,321 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
55,321 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SK44B-MNVJU/KC44B-RSYJU

- 11.68 Btu/hW 44,000 BTU ไร้สาย 380 V 77,951 52,813
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
51,813 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SK44B-MNVJU/KC44B-RSYJU
44,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
77,951 บาท
52,813 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
51,813 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SK48B-MNVJU/KC48B-RSYJU

- 11.33 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 79,910 54,281
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
53,281 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SK48B-MNVJU/KC48B-RSYJU
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
79,910 บาท
54,281 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 สิงหาคม 65 นี้
53,281 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น