หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบแขวน อินเวอร์เตอร์

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

SKV13B-MNVKE/KCV13B-RSVKE

เบอร์ 5 21.94 Btu/hW 13,000(6,400-15,500) BTU ไร้สาย 220 V 54,284 35,896
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
34,896 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKV13B-MNVKE/KCV13B-RSVKE
13,000(6,400-15,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,284 บาท
35,896 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
34,896 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKVT13B-MNVTE/KCV13B-RSVTE

เบอร์ 5 18.13 Btu/hW 13,200(6,000-14,800) BTU ไร้สาย 220 V 52,428 34,506
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
33,506 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKVT13B-MNVTE/KCV13B-RSVTE
13,200(6,000-14,800) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
52,428 บาท
34,506 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
33,506 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKVT18B-MNVTE/KCV18B-RSVTE

เบอร์ 5 17.53 Btu/hW 18,500(8,800-20,000) BTU ไร้สาย 220 V 56,552 37,596
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
36,596 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKVT18B-MNVTE/KCV18B-RSVTE
18,500(8,800-20,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,552 บาท
37,596 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
36,596 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKVT24B-MNVTE/KCV24B-RSVTE

เบอร์ 5 17.55 Btu/hW 25,000(11,000-27,000) BTU ไร้สาย 220 V 60,367 40,069
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
39,069 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKVT24B-MNVTE/KCV24B-RSVTE
25,000(11,000-27,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
60,367 บาท
40,069 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
39,069 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKVT30B-MNVTE/KCV30B-RSVTE

เบอร์ 5 16.80 Btu/hW 30,000(13,500-32,000) BTU ไร้สาย 220 V 68,437 45,658
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
44,658 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKVT30B-MNVTE/KCV30B-RSVTE
30,000(13,500-32,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
68,437 บาท
45,658 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
44,658 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKVT36B-MNVTE/KCV36B-RSVTE

เบอร์ 5 16.86 Btu/hW 36,000(17,000-38,000) BTU ไร้สาย 220 V 73,179 49,212
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
48,212 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKVT36B-MNVTE/KCV36B-RSVTE
36,000(17,000-38,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
73,179 บาท
49,212 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
48,212 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKVT40B-MNVTE/KCV40B-RSVTE

เบอร์ 5 16.84 Btu/hW 40,000(19,000-42,000) BTU ไร้สาย 220 V 79,910 53,669
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
52,669 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKVT40B-MNVTE/KCV40B-RSVTE
40,000(19,000-42,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
79,910 บาท
53,669 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
52,669 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKV18B-MNVKE/KCV18B-RSVKE

เบอร์ 5 20.34 Btu/hW 18,100(7,800-20,700) BTU ไร้สาย 220 V 58,717 39,219
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
38,219 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKV18B-MNVKE/KCV18B-RSVKE
18,100(7,800-20,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,717 บาท
39,219 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
38,219 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKVT36B-MNVTE/KCV36B-RSYTE

เบอร์ 5 16.69 Btu/hW 36,000(16,500-37,500) BTU ไร้สาย 380 V 82,973 56,552
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
55,552 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKVT36B-MNVTE/KCV36B-RSYTE
36,000(16,500-37,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
82,973 บาท
56,552 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
55,552 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKVT40B-MNVTE/KCV40B-RSYTE

เบอร์ 5 16.70 Btu/hW 40,000(19,000-42,000) BTU ไร้สาย 380 V 89,601 60,930
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
59,930 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKVT40B-MNVTE/KCV40B-RSYTE
40,000(19,000-42,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
89,601 บาท
60,930 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
59,930 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKVT48B-MNVTU/KCV48B-RSYTU

UCP 16.50 Btu/hW 48,000(22,000-50,000) BTU ไร้สาย 380 V 96,817 65,457
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
64,457 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKVT48B-MNVTU/KCV48B-RSYTU
48,000(22,000-50,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
96,817 บาท
65,457 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
64,457 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKVT60B-MNVTU/KCV60B-RSYTU

UCP 16.50 Btu/hW 60,000(28,000-62,000) BTU ไร้สาย 380 V 105,697 72,592
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
71,592 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKVT60B-MNVTU/KCV60B-RSYTU
60,000(28,000-62,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
105,697 บาท
72,592 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
71,592 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKV24B-MNVKE/KCV24B-RSVKE

เบอร์ 5 21.11 Btu/hW 26,000(11,500-27,300) BTU ไร้สาย 220 V 62,944 42,001
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
41,001 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKV24B-MNVKE/KCV24B-RSVKE
26,000(11,500-27,300) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,944 บาท
42,001 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
41,001 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKV30B-MNVJE/KCV30B-RSVJE

เบอร์ 5 21.83 Btu/hW 30,500(14,800-32,500) BTU ไร้สาย 220 V 71,942 48,285
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
47,285 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKV30B-MNVJE/KCV30B-RSVJE
30,500(14,800-32,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
71,942 บาท
48,285 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
47,285 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKV35B-MNVJE/KCV35B-RSVJE

เบอร์ 5 30.39 Btu/hW 36,200(17,000-39,000) BTU ไร้สาย 220 V 74,931 50,525
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
49,525 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKV35B-MNVJE/KCV35B-RSVJE
36,200(17,000-39,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
74,931 บาท
50,525 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
49,525 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SKV36B-MNVJE/KCV36B-RSVJE

เบอร์ 5 21.54 Btu/hW 36,500(17,500-39,000) BTU ไร้สาย 220 V 79,880 54,235
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
53,235 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SKV36B-MNVJE/KCV36B-RSVJE
36,500(17,500-39,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
79,880 บาท
54,235 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 66 นี้
53,235 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น